23 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Neîngrădirea dreptului la mun­că. Munca în afara orelor de program. Durata contractului colectiv de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Neîngrădirea dreptului la mun­că. Munca în afara orelor de program. Durata contractului colectiv de muncă
Neîngrădirea dreptului la mun­că. Munca în afara orelor de program. Durata contractului colectiv de muncă
munca-supra-porgram

Foto: suportlegal.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Nimeni nu poate fi obligat să activeze într-un anumit loc de muncă

 

guestion

Am auzit la radio despre neîngrădirea dreptului la mun­că şi libertatea muncii. Ce presupune aceasta?

 

Tudor Gorea, Bălți

 

Noţiunea de „neîngrădire a dreptului la muncă” reprezintă unul din principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă. Acesta ga­rantează ca nimeni, pe toată durata vieţii sale, să nu poată fi obligat să activeze într-un anumit loc de muncă sau într-o anumită profesie, oricare ar fi aceasta.

Libertatea muncii, de asemenea, constituie un principiu fundamen­tal al reglementării raporturilor de muncă, ce include dreptul la mun­ca liber aleasă sau acceptată, dreptul dispunerii de capacităţile sale de muncă, dreptul alegerii profesiei şi ocupaţiei. Acest principiu porneş­te de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art. 23), Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (art. 6), Constituţia Republicii Moldova (art. 43) și este desfăşurat, concretizat în Codul muncii (art. 5 şi art. 6).

 

 

Libertatea muncii se manifestă prin exprimarea liberă a voinţei subiecţilor de a stabili, modifica, suspenda şi înceta raportul juridic corespunzător. O formă a libertăţii muncii este contractul individual de muncă, ce constituie o înţelegere dintre salariat şi angajator asupra conţinutului acestuia, adică asupra tuturor condițiilor de angajare. În acest sens, art. 49 din Codul muncii stabilește că conţinutul contractu­lui individual de muncă este determinat prin acordul părţilor, ţinându-se cont de prevederile legislaţiei. Prin urmare, contractul individual de muncă nu poate fi modificat decât printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia, conform art. 68 din Codul muncii.

 

Îndeplinirea unei munci în afara orelor de program

 

guestion

Ce înseamnă munca prin cumul și dacă se încheie sau nu contract individual de muncă?

 

Victor Orbu, Chișinău

 

Potrivit art. 267 alin. (1) din Codul muncii, munca prin cumul re­prezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct.

Mai mult decât atât, alin. (5) al aceluiaşi articol stabileşte că în con­tractul individual de muncă se indică în mod obligatoriu că munca re­spectivă este prestată prin cumul.

 

Durata contractului colectiv de muncă, nu mai mică de un an

 

guestion

Ținînd cont de condiţiile economico-financiare ale uni­tăţii, angajatorul a acceptat încheierea contractului co­lectiv de muncă doar pentru o perioadă de jumătate de an. Este corect acest lucru?

 

Anastasia Guțenco, Orhei

 

Având în vedere că contractul colectiv de muncă are o importanță deosebită în reglementarea raporturilor de muncă în unitate și este un act juridic încheiat în formă scrisă între salariaţi şi angajator de către reprezentanţii acestora, art. 33 alin. (11) din Codul muncii dispune că durata acestuia nu poate fi mai mică de un an.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand