25 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Negocieri fructuoase, dar şi probleme mari în educaţie

Loading
Fără categorie Negocieri fructuoase, dar şi probleme mari în educaţie
speia

Foto: vocea.md

Reformele promovate în ultimii ani în sfera educaţiei au generat multiple schimbări care s-au răsfrânt asupra condiţiilor de muncă, iar în unele cazuri au afectat drepturile şi intere­sele cadrelor didactice. Preşedintele Sindicatului din Educaţie şi Ştiinţă din raionul Anenii Noi, Leonid Platon, susţine că procesul de negocieri dintre partenerii sociali din teritoriu este permanent şi contribuie la rezolvarea problemelor ce apar în sistemul educaţional.

 

Directoarea grădiniţei din satul Speia Svetlana Iliev, ca­re până nu demult a fost şi liderul sindical al organizaţiei de la această instituţie, se de­clară mulţumită de felul în care decurg negocierile dintre sala­riaţi şi angajator. „Dispunem de contract colectiv de muncă şi ne ţinem strict de prevederile acestuia. Dacă se iscă vreo pro­blemă, ne străduim s-o rezolvăm în strictă corespundere cu acest contract”, precizează Svetlana Iliev.

Actuala conducătoare a insti­tuţiei preşcolare îşi aminteşte că, anterior, fosta directoare a decis să iasă la pensie, iar un punct din contractul colectiv de muncă prevede pentru această situaţie acordarea unui salariu tarifar. În conlucrare cu reprezentanţii Pri­măriei locale, această prevedere a fost îndeplinită.

Şi actualul lider sindical al grădiniţei din Speia, Svetlana Focuşor, este satisfăcută de con­lucrarea cu angajatorul, dar şi cu reprezentanţii administraţiei publice locale în ceea ce priveşte îndeplinirea prevederilor incluse în contractul colectiv de muncă. Sindicalista a specificat că tu­turor lucrătorilor de la această instituţie le sunt acordate conce­dii anuale plătite şi le sunt oferite trei zile suplimentare plătite ce­lor care nu au fost în concediu de boală pe parcursul anului. Toto­dată, angajaţilor care muncesc în condiţii nocive le sunt achitate plăţi adăugătoare, în corespun­dere cu prevederile legale.

Într-o discuţie cu un reporter al publicaţiei noastre, o angajată a menţionat că în calitatea sa de membră de sindicat cel mai im­portant este faptul că drepturile de care dispune îi sunt apărate. Totodată, beneficiază de premii şi tot felul de surprize cu ocazia diferitor sărbători, cum sunt Ziua Internaţională a Femeilor, Ziua Pedagogilor sau Ziua Copiilor.

 

Protejarea angajaţilor – primordial

 

Preşedintele Sindicatului din Educaţie şi Ştiinţă din raionul Anenii Noi spune că, în prezent, protejarea angajaţilor este o pro­blemă primordială. Eforturile orientate în această direcţie se concentrează, în primul rând, asupra informării şi instruirii reprezentanţilor organizaţiilor sindicale primare din grădiniţe, licee şi, îndeosebi, din şcoli, ca aceştia să fie informaţi la timp, pentru a putea să reacţioneze prompt în cazul oricărei devieri de la normă. Totodată, sindicatul de ramură conlucrează cu liderii organizaţiilor sindicale şi cu di­rectorii din şcoli pentru a nu fi admise abateri de la contractile colective de muncă convenţia ramurală, dar şi de la Codul mun­cii.

„Trebuie să ţinem cont de fap­tul că avem în spate oameni, care au familii, au un loc de muncă şi, conform Codului muncii, avem obligaţiunea să le asigurăm con­diţii optime”, a menţionat Leonid Platon.

 

speia-3

Foto: vocea.md

 

Preşedintele sindicatului teri­torial de ramură a accentuat că este important pentru un colectiv să dispună de un contract viabil, iar pentru aceasta este necesară familiarizarea permanentă cu toate directivele emise de Ministerul Educaţiei, de sindicate. Totodată, sindicatul de ramură de­pune un lucru enorm pentru a reglementa, în conlucrare cu Mi-nisterul Educaţiei, chestiuni ce ţin de reducerea de personal, de eliberarea angajaţilor.

„Am beneficiat şi de instruire axată pe negocierea contractelor colective de muncă care sunt vi­tale pentru a reglementa relaţiile din cadrul acestora”, a specificat Leonid Platon.

În prezent, cele mai mari probleme sunt generate de stipulările care le recomandă angajatorilor să revizuiască contrac­tul individual de muncă încheiat cu profesorii pensionari. Tot­odată, prevederile legislative şi hotărârile de Guvern cu privi­re la acordarea indemnizaţiilor tinerilor specialişti nu sunt în­deplinite. La rândul lor, cadrele tinere sunt nevoite să plece.

„Dacă Guvernul le-ar da cele 30 de mii de lei promise sub for-mă de indemnizaţii, administra-ţiile publice locale şi direcţia şco-lii ar putea să asigure această categorie de angajaţi cu gazdă, cămin sau cărbuni, lemne, ajutor pentru achitarea consumului de electricitate. E cea mai mare pro­blemă şi din cauza acesteia o să pierdem foarte curând toţi spe­cialiştii tineri”, a apreciat Leonid Platon.

 

Salarizare demnă de meseria profesorului

 

În opinia lideriului teritorial al sindicatului din ramura educaţi­ei, salariul este la fel o problemă serioasă. Sindicatele se zbat, an de an, pentru soluţionarea ei. În convenţia colectivă pentru 2011-2015, sindicatul de ramură a cerut să fie majorat salariul me­diu pe ţară al unui pedagog de la circa 3500 de lei până la 5000.

Asta în condiţiile în care un educator de grădiniţă ridică în prezent un salariu de până la 2000 de lei lunar. La fel, este extrem de mică retribuţia dăda­celor. Totodată, un angajat din cadrul personalului tehnic din şcoli primeşte 850-1000 de lei pe lună. „Este foarte puţin pe fon­dul preţurilor existente şi, dacă ţinem cont de necesităţile mini­me ale familiilor, ce să facă aceşti angajaţi care câştigă lunar numai o mie de lei”, se întreabă retoric Leonid Platon.

 

g_social

Dacă ţinem cont de necesităţi, ce să facă personalul auxiliar din educaţie care pimeşte lunar 1000 de lei?

 

În raionul Anenii Noi sunt 66 de organizaţii sindicale din do­meniul educaţiei şi ştiinţei, cu un număr de 2000 de membri. Dintre aceştia 1025 sunt cadre didactice, iar restul – personal auxiliar.

Leonid Platon afirmă că în educaţie se respectă normele legale şi drepturile angajaţilor, pentru că se depun eforturi în această direcţie de către liderii sindicali, primari şi directorii de instituţii şcolare. În aceste con­diţii, mulţi tineri angajaţi devin membri de sindicat şi chiar se reîntorc cei care anii trecuţi au abandonat aceste organizaţii.

În ultimii ani, sindicatele au reuşit să obţină mai multe facili­tăţi pentru membrii săi, inclusiv foi pentru tratament sau odihna de vară. Dacă până nu demult se ofereau foarte puţine foi de acest fel, acum de acestea bene­ficiază fiecare colectiv. De aceste facilităţi se bucură şi copiii anga­jaţilor. Drept urmare, numărul de membri ai sindicatului ramural teritorial Anenii Noi s-a mărit, pe parcursul ultimilor cinci ani, cu circa 200 de persoane.

Totodată, angajaţii se adresea-ză frecvent cu chestiuni referi­toare la repartizarea orelor de muncă. Unii directori le oferă mai puţine ore cadrelor didacti­ce cu vârsta de peste 60 de ani. În aceste cazuri, reprezentanţii sindicatului de ramură intervin pentru a-i convinge să ţină cont şi de gradele didactice, de experi­enţă, pentru ca în ultimă instanţă să aibă de câştigat copiii şi părin­ţii. Din circa 25 de adresări de reangajare parvenite în 2012, 22 au fost satisfăcute, iar trei per­soane au refuzat, pe parcurs, să se angajeze, a mai specificat Leonid Platon.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor