20 ianuarie 2021
Chisinau
Fără categorie

Muncitorii de la CFM continuă să fie ”hrăniți” cu promisiuni de către guvernanți

Loading
Fără categorie Muncitorii de la CFM continuă să fie ”hrăniți” cu promisiuni de către guvernanți
Muncitorii de la CFM continuă să fie ”hrăniți” cu promisiuni de către guvernanți
cfm

Foto: Iurii Kozlov

 

Redacția ziarului «Vo­cea poporului» a mai scris despre problemele fero­viarilor în numerele pre­cedente, de la 1 iulie și 30 septembrie. Astăzi revenim la acest subiect, deoarece, de câteva luni, angajații Întreprinderii de Stat „Ca­lea Ferată din Moldova” își cer drepturile salariale. Disperați că nu au cu ce-și întreține familiile, pentru că nu și-au primit salarii­le, și așa mizere, de câteva luni, au ieșit în stradă. De fiecare dată se aleg doar cu promisiuni că totul va fi bine și se întorc la muncă. Administrația Căii Ferate susține că face tot ce-i stă în puteri ca să-și onoreze obligațiile față de salariați.

 

Finanțarea din par­tea Uniunii Europene, de 110 milioane de euro, vine acum ca un colac de sal­vare, care va soluționa doar o parte din multiplele probleme ce macină căile ferate. Discuții la acest su­biect, dar și pe marginea altor probleme cu care se confruntă angajații au avut loc zilele trecute în cadrul Plenarei a IV-a a Consi­liului Federației Sindicale a Feroviarilor din Repu­blica Moldova, la care au participat activul sindical din ramură, președintele CNSM, Oleg Budza, pre­cum și șeful Întreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova”, Iurie Topală.

Discuțiile au fost destul de „fierbinți” și au vizat, în special, problema cea mai dureroasă, care le scot peri suri acum muncitorilor întreprinderii – restanțele salariale și când și-ar putea primi banii.

„Vrem să știm exact ceplan de acțiunii are întreprinderea. Ce prevede acesta și dacă este orientat spre îmbunătățirea condițiilor de muncă și a vieții salariaților. Vrem să ne dez­voltăm, să se ia niște mă­suri care să ne aducă bene­ficii, pentru că așa nu mai putem continua”, a spus vădit revoltat, în cadrul întâlnirii, Vitalie Perjunca, angajat al Întreprinderii „Calea Ferată” din Basara­beasca. Prezent la plenara Consiliului Federației Sin­dicale a Feroviarilor, șeful Întreprinderii „Calea Fera­ta din Moldova”, Iurie To­pală, a dat asigurări că, pe parcursul anului viitor, se va soluționa problema sa­larială. Celelalte… cât mai curând posibil.

„Avem întocmit un plan foarte bun, coordonat și cu structurile europene. Avem șapte grupuri de consultanță pe diferite di-recții. Fără acest plan nu am fi obținut finanțare din partea structurilor europene”, a spus Iurie Topală, care le-a amintit sindica-liștilor din ramură de ba­nii care urmează să ajungă de la Uniunea Europeană pentru restructurarea Căii Ferate a Moldovei.

Precizăm că suma tota­lă a finanțării căilor ferate din Moldova din partea Uniunii Europene este de 

110 milioane de euro. 52,5 milioane sunt oferiți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dez­voltare (BERD) și, respec­tiv, 52,5 milioane de Banca Europeană de Investiții (BEI). Banii sunt oferiţi pe un termen de 15 ani, cu o perioadă de graţie de trei ani. Alte cinci milioane sunt sub formă de grant din partea Băncii Mondiale.

 

Ce facem cu banii?

 

Potrivit lui Topală, din această sumă, 4,5 milioane de euro se vor cheltui pentru salarii și implementarea planului de opti­mizare a întreprinderii.

O altă problemă care îi macină pe salariații căilor ferate și care a fost pusă în discuție este   reducerea  numărului de angajați. Iurie Topală a dat asigurări că nu vor fi disponibilizări în masă, așa cum se vehiculează, dar o parte dintre aceștia vor pleca, doar că nu acum.

„Avem angajați care chiar muncesc și fără de care nu putem activa, dar sunt și oameni care nu fac nimic, chiar nimic. Numărul acestora se ridică la peste o mie. Dacă ar fi să-i disponibilizez acum, asta ar însemna că trebuie să le plătesc mini­mum 80 de mii de lei la fiecare, pentru că nu și-au primit și salariile de 3-4 luni, plus indemnizația de concediere. În total, mi-ar trebui circa 90 de milioane de lei. Dacă aș avea acești bani, demult soluționam pro­blema. Dacă nu avem bani, răbdăm. Avem și circa două mii de pensionari. Jumătate dintre ei sunt gata să plece, dar iarăși… trebuie să le plătim și iar se adaugă alte 10–15 milioane de lei. O să facem totul așa cum prevede legea”, a dat asigurări Iurie Topală.

„Situația de la căile ferate ale Moldovei este una complicată și nu s-a format de azi sau de ieri”, susține președintele CNSM, Oleg Budza, care este de părere că proble­ma poate fi soluționată liniștit, fără protes­te în masă, pentru că acestea nu vor duce la nimic dacă e să luăm în calcul situația în care s-au pomenit căile ferate.

 

O situație destul de complicate

 

„Vreau să subliniez că sunt unele chel­tuieli care apasă greu asupra căilor ferate și trebuie să se facă ordine aici, pentru că aceste cheltuieli duc la pierderi mari. Se planifică și deja este aprobată restruc­turarea întreprinderii. Una din cele mai importante probleme pentru care noi considerăm că astăzi s-a găsit un numi­tor comun este că toate aceste probleme care vor fi discutate, legate de salarizare, de restructurare, reducerea personalului, trebuie să fie consultate cu sindicatul de ramură și cu liderii de sindicate. Pentru că dacă nu există dialog, lumea nu cunoaște situația și se revoltă. Sunt diferite supărări și mâine ne-am putea pomeni cu proteste în masă. Aceste probleme se pot soluționa la masa de tratative. Calea Ferată este o structură bine gândită în Republica Mol­dova, haideți să preluăm practicile bune. Spre exemplu, țările baltice, România, Bulgaria, unde s-au făcut deja restructu­rări care au dat roade”, a spus, pentru zia­rul ,,Vocea poporului”, Oleg Budza.

 

O întrevedere benefică

 

Solicitat de „Vocea poporului”, preșe-dintele Federației Sindicale a Feroviarilor din RM, Ion Zaporojan, a spus că, deși întâlnirea sindicaliștilor cu Iurie Topală a fost una destul de tensionată, a fost utilă și necesară. Mai mult, Zaporojan ne-a spus că s-a convenit ca să fie elaborat un grafic la nodurile feroviare și, împreună cu șeful Căii Ferate, să se meargă în teritoriu la în­tâlniri cu angajații, cu sindicaliștii.

„Problema salariilor e doar una, dar mai avem probleme și cu cărbunii, cu îmbrăcămintea și încălțămintea munci­torilor. Sunt și alte probleme, dar ni s-a promis că în cel mai scurt timp se va găsi soluția potrivită. Trebuie să rezolvăm și problema cu antrenarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști, dar cum să vină aceștia dacă nu se achită salariul la timp? În acest sens, șeful Căii Ferate ne-a spus că a fost emis un ordin care preve­de că, cei angajați în câmpul muncii de la 1 octombrie curent, vor primi salariul la sfârșitul lunii de muncă. În plus, noi am semnat un contract colectiv de muncă, ce prevede că pentru tinerii specialiști care se încadrează în câmpul muncii, în pri­mii trei ani după absolvire, să le dăm câte 500 de lei adăugător la salariu timp de un an. Încet, încet, se vor rezolva toate aceste probleme”, conchide pe un ton op­timist Ion Zaporojan.

Redacția ziarului VP va monitoriza situația.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com