24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Munca şi dedicaţia sindicatelor, apreciate de Guvern

Loading
Fără categorie Munca şi dedicaţia sindicatelor, apreciate de Guvern
Munca şi dedicaţia sindicatelor, apreciate de Guvern

 

 

ana-moldovanu

Foto: vocea.md

Am un respect deosebit faţă de munca şi dedicaţia sindicatelor atât în calitate de ministru, cât şi de sim­plu cetăţean, a declarat mi­nistrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valenti­na Buliga, se arată într-un comunicat de presă plasat pe pagina electronică a in­stituţiei.

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova este mar­tor şi partener în eforturile de-puse pentru apărarea și pune­rea în prim plan a bunăstării cetățenilor în cadrul discuțiilor și negocierilor purtate la ședințele Comisiei tripartite, a subliniat Valentina Buliga.

Saltul pe care l-a făcut Repu­blica Moldova în ultimii cinci ani atât în plan social, cât și în alte domenii, este imposibil să nu fie observat. Cu siguranță, mai este încă mult de muncit în asigura­rea unui prezent decent și a unui viitor asigurat pentru fiecare cetățean.

Valentina Buliga a accentuat în context rolul important al fe­meilor și nevoia implicării aces­tora în viața socială şi cea publi­că. Ea s-a declarat încrezătoare că, atunci când vocea femeilor va fi auzită și respectată, iar propu­nerile lor vor fi puse în aplicare, ţara noastră va atinge un nou standard de viață și va căpăta respect și încredere la nivel regi­onal și internațional.

La rândul său, şefa Departa­mentului protecţie social-econo­mică al CNSM, Ana Moldovanu, a precizat pentru „Vocea popo­rului” că sindicatele ridică în prezent un şir de probleme soci­al-economice în dialogul pe care îl au cu Guvernul. În consecinţă, sunt obţinute tot mai multe be­neficii pentru salariaţi şi familiile acestora, deşi nu toate probleme­le îşi găsesc rezolvare imediată şi deplină.

„În fiecare an conlucrăm în procesul de elaborare a proiec­tului bugetului asigurărilor soci­ale de stat, înaintăm numeroase propuneri de îmbunătăţire a documentului respectiv. O parte dintre acestea sunt satisfăcute şi contribuie la ameliorarea situaţi­ei la capitolul protecţia socială a lucrătorilor şi a familiilor lor”, a specificat Ana Moldovanu.

Printre propunerile asupra că­rora insistă sindicatele în ultimii ani se numără şi cele de majorare a mijloacelor financiare alocate pentru tratamentul balneosana­torial al salariaţilor şi odihna de vară a copiilor.

Reprezentanţii sindicatelor propun în permanenţă majora­rea indemnizaţiilor acordate la naşterea copiilor şi au insistat asupra modificării mecanismu­lui existent de achitare a acestor plăţi. Astfel, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat un proiect de lege pri­vind indemnizaţiile adresate co-

piilor, prin care propune o moda­litate nouă de acordare a acestor ajutoare.

Sindicatele conlucrează cu autorităţile statului şi în vederea modificării sistemului de cal­culare a pensiilor de vârstă. Re­prezentanţii salariaţilor solicită ca în acest sens să fie elaborată o formulă unică şi echitabilă de stabilire a pensiei, bazată pe con­tribuţie şi venit.

Sindicatele insistă în continu­are asupra actualizării venitului la stabilirea pensiei şi recalcula­rea acesteia pentru persoanele care continuă să activeze în câm­pul muncii şi contribuie la buge­tul asigurărilor sociale de stat.

Printre problemele prioritare la rezolvarea cărora colaborea­ză în permanenţă sindicatele cu Guvernul se numără îmbunătă­ţirea sistemului de remunerare a muncii, inclusiv prin intermediul unor propuneri concrete de ma­jorare a salariilor, dar şi perfecţi­onarea cadrului de reglementare a relaţiilor de muncă, a mai men­ţionat Ana Moldovanu.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor