20 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Munca prin cumul și concediul de odihnă anual 

Loading
Cetăţeanul şi legea Munca prin cumul și concediul de odihnă anual 
Munca prin cumul și concediul de odihnă anual 
diez.md

concediuDupă folosirea concediului ordinar de odihnă, în noiem­brie 2023, am fost angajat prin cumul la o altă unitate. Însă, în legătură cu apariția unor circumstanțe familiale, în februarie anul curent, am solicitat la locul de muncă prin cumul acordarea concediul de odihnă înainte de ex­pirarea a șase luni de la angajare. Însă angajatorul mi-a respins solicitarea, pe motivul unor particularități ale reglementărilor legale care vizează munca prin cumul, inclusiv acordarea concediilor de odihnă cumularzilor. Vă rog să ne spuneți care sunt aceste particularității ale legislației și dacă concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat înainte de expirarea a șase luni de muncă la unitate?

Veaceslav Burduh, Călărași

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Particularitățile muncii prin cumul pentru unele categorii de salariați (muncitori, cadre didactice, personal medico-sanitar și far­maceutic, personal din sfera cercetare-dezvoltare, salariați din cultură, artă, sport etc.) se stabilesc de Guvern, după consultarea patronatelor și a sindicatelor.

Unele particularități ale muncii prin cumul, care vizează conducăto­rul unității de stat, inclusiv municipale, sau al unității cu capital majori­tar de stat, sunt specificate prin art. 261 din Codul muncii.

Angajatorii, de comun acord cu reprezentanții salariaţilor, în teme­iul art. 269 din Codul muncii, pot prevedea anumite restricții la pre­starea muncii prin cumul numai pentru salariaţii cu anumite profesii, specialități și funcții, cu condiții şi regim de muncă deosebite, a căror muncă prin cumul ar putea pune în pericol sănătatea sau securitatea procesului de producție.

 

Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleași drepturi și garanții ca și ceilalți salariați

 

Dispozițiile generale ale reglementării muncii prin cumul stabilesc cu destulă claritate că salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleași drepturi și garanții ca și ceilalți salariați din unitatea respec­tivă.

Concediul de odihnă anual plătit este un drept garantat pentru toți angajații care lucrează în baza unui contract individual de muncă, in­diferent că este un loc de muncă de bază sau prin cumul.

În contextul întrebării adresate, urmează să ce țină cont de une­le particularități ale reglementărilor legale care vizează condițiile acordării concediul de odihnă anual în cazul muncii prin cumul.

Și anume. Salariaţii care prestează muncă prin cumul, potrivit art. 272 din Codul muncii, beneficiază de un concediu de odihnă anual, plătit conform funcției sau specialității cumulate, care se acordă concomitent cu concediul de odihnă anual de la locul de muncă de bază. Concediul pentru munca prin cumul se acordă conform duratei stabilite pentru funcția sau specialitatea respectivă la unitate, indife­rent de durata concediului la locul de muncă de bază. Mai mult, sala­riatul beneficiază de un concediu suplimentar neplătit în cazul în care durata concediului la locul de muncă prin cumul şi la locul de muncă de bază diferă.

Dispozițiile art. 115 din Codul muncii stabilesc condițiile de bază pentru acordarea concediului de odihnă anual plătit. Astfel, dispoziția alin. (1) a normei prenotate stipulează că concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariatului după expirarea a șase luni de muncă la unitatea respectivă.

Înainte de expirarea a șase luni de muncă la unitate, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise: a) femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el; b) salariaţilor în vârstă de până la 18 ani; c) altor salariați, conform legislației în vigoare.

Dispoziția alin. (2 prim) al art. 115 din Codul muncii prevede că concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat sa­lariatului şi înainte de expirarea a șase luni de muncă la unitate. Însă această normă nu are un caracter imperativ (adică acordarea conce­diului anual este posibilă doar la latitudinea angajatorului, care este în drept să accepte sau să respingă cererea salariatului în acest sens).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand