22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Munca prin cumul: paznicii, la mare căutare. Sindicatele insistă asupra ratificării unei convenţii OIM

Loading
Cetăţeanul şi legea Munca prin cumul: paznicii, la mare căutare. Sindicatele insistă asupra ratificării unei convenţii OIM
Munca prin cumul: paznicii, la mare căutare. Sindicatele insistă asupra ratificării unei convenţii OIM
Foto: tricotur.ro

Foto: tricotur.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Munca prin cumul: paznicii, la mare căutare

 

guestion

Lucrez în calitate de paznic la o companie, însă doresc să mai lucrez la o altă firmă. Care este modalitatea unei astfel de angajări?

 

Vadim Croitoru, Orhei

 

Conform alin. (2) al art. 56 din Codul muncii, salariatul are drep­tul să încheie contract individual de muncă, concomitent și cu alți angajatori (munca prin cumul), dacă acest lucru nu este interzis de legislația în vigoare.

Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau tempora­re, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct (art. 267 din Codul muncii).

Munca prin cumul poate fi prestată atât în cadrul aceleiaşi uni­tăţi, cît şi în alte unităţi. Pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul nu se cere consimţământul angajatorului de la locul de muncă de bază. În contractul individual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca respectivă se prestează prin cumul. Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.

 

Sindicatele insistă asupra ratificării unei convenţii OIM

 

guestion

Doresc să aflu care sunt obiectivele principale ale Convenției OIM nr. 102  și dacă a fost ratificată de Republica Moldova?

 

Vladimir Potrîmbă,  Chișinău

 

Obiectivele principale ale acestei convenții constituie mai multe norme minime de securitate socială. Aceste riscuri sunt: asistența medicală, indemnizațiile de boală, prestațiile de șomaj, prestațiile de bătrânețe, cele în caz de accident de muncă ori boală profe­sională, familiale, de maternitate, de invaliditate și prestațiile de supraviețuire.

Deși Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a înain­tat propuneri autorităților de resort cu privire la ratificarea acestei convenții, procedura de ratificare nu a fost inițiată.

Luând în considerare situația deloc simplă în domeniul securității sociale din țară, sindicatele vor insista asupra ratificării ei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand