19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Atragerea salariaţilor la muncă în zilele de repaus. Răspunderea materială

Loading
Cetăţeanul şi legea Atragerea salariaţilor la muncă în zilele de repaus. Răspunderea materială
law

Foto: express.co.uk

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. 
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Atragerea salariaţilor la muncă în zilele de repaus

 

guestion

Care este modalitatea de atragere a salariaţilor la muncă în zilele de repaus?

 

Anatol Balmuş, Chişinău

 

Munca în zilele de repaus, în linii generale, este interzisă. În ace­laşi timp, alineatul (2) al articolului 110 din Codul muncii stabileşte că prin derogare de la norma generală (alin. (1) al art. 110 CM) atragerea salariaţilor la muncă în zilele de repaus se admite în modul şi în cazu­rile prevăzute de art. 104 alin. (2) şi (3) din CM.

Aceste prevederi legale se referă la lucrările pentru care angajatorul poate dispune atragerea salariaţilor, fără acordul lui, la munca supli­mentară, cum ar fi pentru efectuarea lucrărilor necesare privind preîn­tâmpinarea unei avarii de producţie ori pentru înlăturarea consecinţe­lor unei avarii etc., în altele – cu acordul scris al acestuia. De exemplu, pentru finalizarea lucrului început care, din cauza unei reţineri nepre­văzute legate de condiţiile tehnice ale procesului de producţie, nu a putut fi dus până la capăt în decursul duratei normale a timpului de muncă, iar întreruperea lui poate provoca deteriorarea sau distrugerea bunurilor materiale şi altele.

Este necesar de menţionat, că cercul de cazuri stabilit de lege (alin. (2) al art. 104 CM) privind atragerea la muncă suplimentară fără acor­dul salariatului este exhaustiv şi nu poate fi extins la discreţia angaja­torului.

În alineatul (3) se conţine cercul de bază (dar nu exhaustiv) a ca­zurilor de atragere la muncă suplimentară la iniţiativa angajatorului, cu acordul scris al salariatului. Acordul scris al salariatului, de regulă, în cazul dat, se efectuează prin intermediul unei notiţe despre acordul său, făcute pe proiectul ordinului de atragere a lui la muncă suplimen­tară.

Legislaţia stabileşte şi unele interdicţii referitoare la atragerea sala­riatului la muncă în zilele de repaus. Aceste interdicţii se referă la sa­lariaţii în vârstă de până la 18 ani, de asemenea nu se admite atragerea la muncă în zilele de repaus a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal.

Unele particularităţi ale legislaţiei referitoare la atragerea salariaţilor la muncă în zilele de repaus sunt stabilite prin alineatul (4), al art. 110 CM. Şi anume: invalizii de gradul I şi II, unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care au copii în vârstă de până la şase ani sau copii invalizi, persoanele care îmbină concediile pentru îngrijirea copilului prevăzu­te la art. 126 şi 127 alin. (2) cu activitatea de muncă şi salariaţii care în­grijesc de un membru al familiei bolnav, în baza certificatului medical, pot presta munca în zilele de repaus numai cu acordul lor scris. Toto­dată, angajatorul este obligat să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre dreptul lor de a refuza munca în zilele de repaus.

 

Răspunderea materială

 

guestion

În ce cazuri se aplică răspunderea materială colectivă?

 

Nicolae Roşioru, Cahul

 

Răspunderea materială colectivă sau de brigadă se stabileşte în cazul în care salariaţii execută în comun anumite genuri de lucrări legate de păstrarea, prelucrarea, vânzarea, transportarea sau folosirea în proce­sul muncii a valorilor ce le-au fost transmise, fiind imposibilă delimi­tarea răspunderii materiale a fiecărui salariat şi încheierea cu acesta a unui contract cu privire la răspunderea materială individuală deplină.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand