14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Munca forțată sau obligatorie. Angajaţii nu sunt în drept să se eschiveze de la examenul medical

Loading
Cetăţeanul şi legea Munca forțată sau obligatorie. Angajaţii nu sunt în drept să se eschiveze de la examenul medical
Munca forțată sau obligatorie. Angajaţii nu sunt în drept să se eschiveze de la examenul medical
munca-fortata

Foto: gindul.info

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Munca forțată sau obligatorie, interzisă prin lege

 

guestion

Suntem angajați la o întreprindere de construcții. Recent, angajatorul ne-a implicat la demolarea unei case cu două etaje, fără a ne asigura cu echipament de protecție. Cu alte cuvinte, lucrăm în condiții pe­riculoase. Dorim să aflăm dacă în asemenea caz am putea refuza efectuarea lucrărilor.

 

Un grup de lucrători, Chişinău

 

Sunteți în drept să refuzați efectuarea lucrărilor în cazul apariției unui pericol pentru viața ori sănătatea dumneavoastră. Acest drept îl puteți aplica doar pentru perioada sau până la înlăturarea de că­tre angajator a pericolului (art. 20 din Legea securității și sănătății în muncă).

În această ordine de idei, angajatorul, potrivit art. 10 din Legea indicată, este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată. Mai mult decât atât, fiecare angajat este în drept să obțină de la angajator informații veridice despre condițiile de lucru și măsurile de protecție împotri­va influenței factorilor de risc profesional și să fie asigurat, pe soco­teala angajatorului, cu  echipament individual de protecție.

Cerința angajatorului față de salariat de a-și îndeplini obligațiile de muncă în lipsa unor sisteme de protecție colectivă sau indivi­duală ori în cazul în care îndeplinirea lucrării cerute poate pune în pericol viața sau sănătatea salariatului, potrivit art. 7 din Codul muncii, se atribuie sau se raportează la munca forțată sau obligato­rie, care, potrivit aceluiași articol, este interzisă.

 

Angajaţii nu sunt în drept să se eschiveze de la examenul medical

 

guestion

La angajare în serviciu, mi s-a spus să trec contro­lul medical, fapt pentru care am suportat anumi­te cheltuieli. Am solicitat restituirea sau compen­sarea cheltuielilor, dar mi s-a refuzat, pe motiv că întreprinderea nu ar dispune de mijloace în aceste scopuri.

 

Ion Gudumac, Chișinău

 

Potrivit art. 21, alin. (4) din Legea securității și sănătății în mun­că, nr. 186 din 10.07.2008, cheltuielile ce țin de organizarea și efec­tuarea examenului medical sunt suportate de angajator. Aceasta constituie o garanţie juridică pentru salariaţi și ei nu suportă nici un fel de cheltuieli în acest sens.

Refuzul angajatorului de a suporta cheltuielile necesare pentru examenul medical constituie o încălcare a legislației muncii și poa­te fi contestat către Inspectoratul de Stat al Muncii și în instanța de judecată.

Totodată, angajaţii nu sunt în drept să se eschiveze de la exame­nul medical prevăzut de lege. Dacă termenul de trecere a examenu­lui medical a fost depăşit din vina salariatului, contractul individual de muncă va fi suspendat în temeiul art. 76 din Codul muncii (în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor).

Suspendarea contractului individual de muncă presupune înce­tarea procesului de prestare a muncii de către salariat şi de achitare a plăţii drepturilor salariale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand