14 august 2022
Chisinau
Social

Munca decentă este „nucleul” dezvoltării sociale, economice şi de mediu

Loading
Social Munca decentă este „nucleul” dezvoltării sociale, economice şi de mediu
Munca decentă este „nucleul” dezvoltării sociale, economice şi de mediu
Vocea poporului

În contextul actual, există preocu­pări majore la nivel mondial în ceea ce priveşte atât consecinţele pe termen scurt asupra întreprinzăto­rilor/angajatorilor, cât şi consecin­ţele pe termen lung asupra lucră­torilor, respectiv, asupra familiilor acestora.

E îmbucurător faptul că de aceste pro­bleme sunt preocupați tot mai mult tinerii. O dovadă în acest sens este evenimen­tul organizat pe 26 noiembrie la Institu­tul Muncii de către Comisia de tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). La atelierul de lucru cu tema „Obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr.8 # Muncă decentă și creștere economică # în viziunea tinerilor” au par­ticipat mai mulți tineri, inclusiv membri de sindicat.

La întrunire au participat reprezentanți ai sindicatelor naționale, ai structurilor municipale de tineret, ai organizației de tineri, lideri, antreprenori și profesioniști, afiliate rețelei mondiale „Junior Cham­ber Internațional” (JCI), precum și ai Organizației nonguvernamentale „EcoVi­sio Moldova”, studenți și tineri întreprinză­tori din țară.

 

CNSM promite să susțină inițiativele tinerilor

 

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, prezent la eveniment, a menționat, la des­chiderea atelierului de lucru, că o creștere economică a unui stat se poate obține nu­mai atunci când se fac investiții și se acor­dă atenția potrivită tinerilor pentru care sunt disponibile locuri de muncă sigure și bine plătite și, evident, respectându-i-se drepturile de muncă.

„Experiența din cadrul atelierului va juca un rol important pentru fiecare domeniu de activitate de unde au venit tinerii, iar noi, la nivel de Confederație, neapărat vom pune în discuție și vom susține cele mai bune interpretări la acest subiect, pentru că ei sunt inventivi, activi, doresc să mun­cească cinstit și să fie remunerați pe po­trivă, iar de la aceasta economia națională va avea numai de câștigat”, a spus liderul sindical.

Alexei Pianîh, președintele Comisiei de tineret a CNSM, dar și moderatorul acestui eveniment, a menționat, la rândul său, că ODD prevede, în mare parte, sarcini pentru tineri, care trebuie realizate de ei înșiși.

„Organizarea acestui atelier de lucru a venit din dorința de a-i motiva pe tinerii noștri să cerceteze și să se aprofundeze în această tematică, să conștientizeze cum pot să se implice în mod real, să crească, să aibă o siguranță economică în viitor și posturi de muncă decente. Tinerii trebuie să înțeleagă că totul este în mâinile lor”, a punctat Pianîh.

Petru Grecu, directorul Centrului Muni­cipal de Tineret Chișinău, a vorbit, la rândul său, despre activitățile de susținere și con­siliere a tinerilor, precizând că, pentru anul 2021, centrul își propune să realizeze pro­gramul municipal „Chișinău – capitala tine­rilor implicați activ pe piața muncii”, care se aliniază la acest obiectiv global nr. 8.

Grigore Vieru, vicepreședinte JCI Mol­dova, membru al juriului, a apreciat că ti­nerii au dat dovadă de responsabilitate și spirit de inițiativă, înțelegând perfect ce se întâmplă în societate. „Ideile lor privind dezvoltarea durabilă au fost de la cele mai generale, până la cele axate pe cazuri con­crete, văzând problema din perspectiva locului unde ei se află și venind cu soluții pentru dezvoltare. Apreciez că s-a pus ac­cent și pe dezvoltarea personală, pentru că, neavând o societate care progresează din punct de vedere personal și profesio­nal, toate aceste idei bune nu ar fi posibil de implementat”, a conchis el.

 

Un concurs pentru tinerii talentați

Pentru a consolida eforturile tinerilor la realizarea obiectivelor de dezvoltare du­rabilă, Comisia de tineret a CNSM a ve­nit cu ideea organizării unui concurs cu același generic – „Obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr.8 # Muncă decentă și creștere economică # în viziunea tineri­lor”. Scopul urmărit de organizatori a fost de a oferi tinerilor talentați în domeniul sustenabil posibilitatea de a fi promovați și a deveni cunoscuți publicului, ceea ce îi va ajuta să-și descopere oportunități de promovare economică, dar și de a trans­mite mesajul că obiectivele de dezvoltare durabilă sunt un interes vital pentru toată omenirea.

La concurs au participat tineri cu vâr­stele cuprinse între 14 și 35 de ani, ei pre­zentând, printr-un discurs, viziunea lor la subiectul dat. Astfel, ODD 8 abordează necesitățile tinerilor și în viziunea acestora: creșterea economică trebuie să fie mai du­rabilă și mai incluzivă, centrată pe oameni; prin urmare, instrumentele cheie de reali­zare sunt creșterea productivității muncii ca mijloc de majorare a salariilor, diversifi­carea afacerilor și inovația, generarea locu­rilor de muncă decente, securizate și egal plătite. Cele mai ingenioase trei prezentări au fost premiate.

 

Soluțiile inovatoare contribuie la progresul social

 

Din juriu au făcut parte Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, Petru Grecu, di­rector al Centrului Municipal de Tineret Chișinău, Grigore Vieru, vicepreședinte al JCI Moldova, și Julian Groger, președinte al AO „EcoVisio”.

Pe locul I s-a plasat Ala Moroi, locul II a fost ocupat de Diana Lupan, iar locul III a revenit lui Igor Ivanes. Acestora li s-au înmânat diplome de câștigători și premii bănești. Dar nimeni nu s-a dus acasă cu mâna goală. Ceilalți participanți s-au ales cu câte o mențiune de participare și ab­solut toți participanții la concurs au primit din partea tinerei antreprenoare Gabriela Tricolici un cadou dedicat sărbătorilor de iarnă, care conținea săpunuri naturale și lumânări lipsite de parafină. Aceste seturi vor încălzi atmosfera din ajunul sărbători­lor care vin și vor da speranță într-un viitor mai bun.

Astfel, s-a pus în evidență multifunc-ționalitatea membrilor Comisiei de Tineret a CNSM, care nu sunt doar luptători civici pentru protecția drepturilor salariaților, dar și ingenioși antreprenori, care contribuie la dezvoltarea economiei țării. În cadrul concursului, participanții au avut ocazia nu doar să descopere noi oportunități de recunoaștere profesională și de promovare economică, dar, totodată, au primit cado­uri naturale realizate manual de către un membru al Comisiei de Tineret a CNSM.

„Ne mândrim cu astfel de membri, alăturați-vă și voi la concursurile urmă­toare și îi veți cunoaște. Viziunea Comisiei de Tineret constă în conlucrarea activă cu alte structuri de tineret și de stat pentru realizarea diverselor evenimente dedica­te tinerilor din țară. Acesta este un prim pas, care sperăm să aibă o continuitate în anul 2021”, a menționat Alexei Pianîh, președintele Comisiei de tineret a CNSM.

Tinerii au un rol crucial în realizarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 8, dezvoltarea de soluții inovatoare, atinge­rea progresului social și inspirarea schim­bărilor politice. Prin concursul dat, Comisia de Tineret a CNSM a consolidat eforturile și potențialul participanților în procesul de implementare și monitorizare a progresu­lui către o lume durabilă.

Vă reamintim că Obiectivele de Dezvol­tare Durabilă (ODD) constituie un apel uni­versal la acțiune pentru a pune capăt sără­ciei, pentru a proteja planeta și a asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și de prosperitate. Aceste 17 obiective se bazează pe succesele Obiectivelor de Dez­voltare ale Mileniului, iar acum acoperă și domenii noi, precum schimbările climatice, inegalitatea economică, inovațiile, consu­mul durabil, pacea și justiția.

La final, este important să menționăm că acest atelier de lucru s-a desfășurat în cadrul proiectului finanțat de Programul Municipal de Granturi pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă, organizat de către Direcția generală educație, tineret și sport, în parteneriat cu Centrul Munici­pal de Tineret Chișinău și cu susținerea Mi­nisterului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor