20 iulie 2024
Chisinau
Social

Munca ar trebui să fie nu doar o sursă de existență, ci și un mijloc de afirmare

Loading
Social Munca ar trebui să fie nu doar o sursă de existență, ci și un mijloc de afirmare
Munca ar trebui să fie nu doar o sursă de existență, ci și un mijloc de afirmare
radiotimisoara.ro

Reprezentanți ai Sindicatelor, Patronatelor și Guvernului, precum și ai OIM, s-au întru­nit recent, în cadrul unui atelier consultativ, în care au făcut schimb de idei despre căile și mecanismele de creare a unui mediu favorabil pentru între­prinderi durabile în țară.

În contextul acestui eveni­ment, conducerea CNSM a avut în ajun o întrevedere de lucru cu reprezentanți ai OIM, la care s-a subliniat că scopul procesului tri­partit de evaluare a mediului de afaceri este de a identifica prin consens și dialog direcțiile priori­tare pentru reforme și politici pu­blice relevante și benefice pentru toate părțile implicate – Guvern, Sindicate și Patronate.

În cadrul atelierului tripartit, Sergiu Iurcu, șeful Departamen­tului protecție social-economică al CNSM, a afirmat că, în condițiile de astăzi, sindicatele își do­resc, la fel ca și patronatele, niște mecanisme de stimulare a creării locurilor de muncă. Totodată, el a relevat că există și disensiuni care trebuie înlăturate, printre acestea fiind și intenția de liberalizare a raporturilor de muncă. În acest caz însă pentru angajați dispare siguranța și motivarea, migrația de muncă fiind o soluție la înde­mână. Pentru ca formatul tripar­tit să dea roade, a subliniat Iurcu, trebuie să se țină cont de opiniile partenerilor.

În aceeași ordine de idei, Ale­xandru Ghețu, șeful  Direcției po­litici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriat social de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a spus că, dacă sindicatele și patronatele se află uneori pe diferite părți ale bari­cadei, ministerul tinde să se si­tueze pe o poziție de mijloc, să le împace. Doar existând o cola­borare între angajator și angajați pot fi atinse scopurile. El a adău­gat că ar vrea să fie și la noi ca în Occident: munca să constituie nu doar o sursă de existență, ci și un mijloc de afirmare. Aceasta este, se pare, chintesența vieții într-o societate avansată, prosperă, spre care tindem cu toții. Deocamda­tă, însă, la noi, se dă o adevărată luptă pentru supraviețuire.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand