16 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Motivarea tinerilor – un obiectiv dificil pentru sindicate

Loading
Fără categorie Motivarea tinerilor – un obiectiv dificil pentru sindicate
cnsm

Foto: vocea.md

La etapa actuală, eforturile sindicatelor trebuie să se centreze nu atât asupra mo­tivării tinerilor să devină membri, cât asupra înţelegerii modului de gândire şi a aşteptărilor acestora, a apreciat Grigor Gradev, secretarul executiv al Consiliului Pan-European Regional al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC-PERC). El a menţionat, recent, în cadrul unei mese rotunde cu participarea reprezentan­ţilor Consiliului de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, că tinerii de astăzi sunt un fel de puzzle pentru sindicate, care trebuie dezlegat pentru a alege metoda potrivită de lucru cu ei.

 

Şi direcţia în care evoluează lucrurile în lume este absolut di­ferită, iar experienţa vârstnicilor nu poate fi aplicată la instruirea tinerilor, a opinat Grigor Gradev. „Nu este o problemă să le spui tinerilor cât de necesară este soli­darizarea salariaţilor în sindicate, ci este mult mai complicat să le explicăm cât de diferit este viito­rul lor. De asemenea, nu putem condamna tinerii că nu înţeleg corect lumea, ci mai degrabă sindicatele că nu se pot adapta la felul de a fi al noii generaţii. Cu toate acestea, tinerii de astăzi re­prezintă viitorul, ei sunt cei care vor schimba lumea în următorii 5-10 ani.”

Potrivit secretarului executiv al ITUC-PERC, în prezent, se atestă o situaţie nouă şi pentru întreprinderi. Acestea au tins în­totdeauna spre asimilarea celor mai noi şi performante tehnolo­gii, dar nu şi spre cunoaşterea şi adaptarea la preferinţele sau abi­lităţile tehnice, total diferite, ale tinerilor. Acum, marile companii vor trebui să facă eforturi pentru a se restructura ca să corespundă modului de gândire al noii gene­raţii.

În altă ordine de idei, Grigor Gradev a menţionat că ţara noastră este parte a procesului de globalizare şi, dacă ne dorim un viitor mai bun, trebuie să ne po­ziţionăm într-un spaţiu real, nu în unul imaginar. „Este viitorul vostru, voi sunteţi acei tineri care vor stabili punctele de reper pen­tru ceea ce veţi dezvolta pentru viitor. E timpul să hotărâţi îm­preună şi să acţionăţi aşa cum credeţi de cuviinţă. Important e să o faceţi în aşa fel ca dezvoltarea mondială să vă influenţeze într-un mod benefic şi să aveţi aceleaşi posibilităţi ca şi tinerii din ţările dezvoltate, ca să nu se întâmple ca unele state să ia ce e mai bun, iar altele – ce mai rămâne.”

Secretarul executiv al ITUC-PERC a specificat, în context, că acum este momentul ca moldo­venii să-şi dezvolte piaţa muncii pe potriva standardelor europene şi să se asigure că alţii nu le-o vor lua înainte. Totodată, în ceea ce-i priveşte pe tineri, pentru ei acum este şansa de a demonstra de ce sunt în stare. „În anii `90, acest lucru era mult mai complicat, dar noi nu eram nefericiţi, ştiam că lucrăm şi suferim pentru ceva ca­re are sens. Aveţi posibilitatea de a şti ce viitor vă aşteaptă şi puteţi acţiona. Aceasta nu se va întâm­pla prin sloganuri, prin acţiuni simpliste, ci prin acţiuni serioase şi implicare totală. Astfel, văd eu rolul organizaţiilor sindicale de tineret”.

 

g_cnsm

Nu este complicat să le explicit tinerilor cât de necesare sunt sindicatele, ci cât de diferit este viitorul lor

 

Grigor Gradev a mai afirmat că succesul activităţilor de atragere a salariaţilor în organizaţiile sin­dicale este direct proporţional cu ceea ce fac responsabilii de aceas­ta şi cât de eficient o fac. În cadrul aceleiaşi mese rotunde, preşedin­tele CNSM, Oleg Budza, a adus la cunoştinţa reprezentanţilor Consiliului de Tineret principa­lele activități ale sindicatelor din ultima perioadă și planurile de viitor. În opinia sa, printre prio­rităţile pentru următorii doi ani se numără şi realizarea drepturi­lor salariaţilor în ceea ce priveşte depistarea bolilor profesionale şi acordarea garanţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. „Unele studii independente arată că în Republica Moldova cazurile de boli profesionale au fost în per­manenţă dosite. Astfel, pentru perioada anilor 2014-2015 se aş­teaptă să fie înregistrată un spor semnificativ al cazurilor de boli profesionale depistate în rândul salariaţilor de la întreprinderi­le din Moldova”, a precizat Oleg Budza.

Preşedintele CNSM a mai ac­centuat că sindicatele dispun de un Inspectorat al Muncii, care conlucrează cu instituţia simila­ră a statului şi că acum între cele două structuri se atestă unele confruntări. „Este important ca fiecare lider şi membru de sindi­cat, fiecare salariat să ştie că avem această structură care efectuează controale şi că reprezentanţii săi respectă cu stricteţe legea. Vom reacţiona prompt şi vom apela la cei mai buni procurori, dacă cineva va îndrăzni să ia bani pen­tru a închide gura sau ochii la încălcările privind drepturile şi interesele salariaţilor”.

Potrivit Centrului Informa­ţional al Sindicatelor, liderul CNSM a mai menţionat că în prezent este înregistrată o ruptu­ră a generațiilor, iar tinerii nu-și cunosc drepturile, sunt supuși riscurilor la locul de muncă și re­prezintă categoria de vârstă care migrează cel mai des în străinăta­te pentru o viață mai bună.

“Sindicatele acordă în permanență o atenție sporită tineretului, prin organizarea unor activități dedicate acestora și promovează interesele tinerilor în cadrul negocierilor cu partenerii sociali. Realitățile actuale necesită o nouă abordare în ceea ce privește procesele organizațio-nale și comunicarea cu tinerii. Este important să ne dezvoltăm permanent, să facem schimb de experiență și să însușim noi me­tode de recrutare și promovare a tinerilor”, a subliniat dl Budza.

În context, preşedintele Con­siliului de Tineret din cadrul CNSM, Stela Stratila-Sîrbu, a precizat că asemenea activități de instruire, cu participarea experților din străinătate, sunt deosebit de utile pentru tineri, deoarece aduc un suflu nou în activitatea mișcării sindicale și contribuie la dezvoltarea abilităților profesio­nale.

Consiliul de Tineret este o structură din cadrul Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, ce reuneşte organizaţii­le de tineret din centrele sindicale naţional-ramurale – membre ale CNSM. Tinerii reprezintă, în pre­zent, circa 30 la sută din membrii organizaţiilor sindicale.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi