25 iulie 2024
Chisinau
Social

Moldovenii cu cetăţenie română pot obţine locuri de muncă în Israel

Loading
Social Moldovenii cu cetăţenie română pot obţine locuri de muncă în Israel
Moldovenii cu cetăţenie română pot obţine locuri de muncă în Israel

munca-israel

 

Angajarea în Israel are loc în baza Protocolului pri­vind recrutarea muncitori­lor români pentru lucrări temporare în domeniul con­strucţiilor în Statul Israel. Protocolul este pus în apli­care de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Au­toritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel. 

 

Persoanele interesate trebuie să dispună de calificare şi experienţă în meseriile: dulgheri pentru co­fraje de construcţie industrializată, fierari-betoniști, îndoirea fierului, zidari-faianțari, zidari–tencuitori.

De asemenea, cei interesați trebuie să nu fi lucrat anterior în Israel, să nu aibă rude de gradul întâi care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor, să nu aibă cazier judiciar, să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de des­tinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi, să nu sufere de anumite boli cronice.

Contractele de muncă sunt în­cheiate pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 de luni. Salariul lunar minim brut estimat este de 1540 de dolari americani.

Persoanele interesate se pot înscrie la agenţia judeţeană pen­tru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti din raza de domiciliu, cu următoarele do­cumente: cerere-tip, curriculum vitae, declaraţie-tip bilingvă, copii ale cărţii de identitate, paşaportu­lui, actelor de studii şi de califica­re, documentelor care atestă expe­rienţa, vechimea în muncă, cazier judiciar valabil, în original.

Informații legate de cazare, asi­gurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, chel­tuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă etc. se găsesc pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocupa­rea Forței de Muncă – www.ano­fm.ro.

Fiecare lucrător selectat care ajunge în Israel în baza protoco­lului sus-menţionat va primi o viză şi un permis de muncă valabil pentru 12 luni, care pot fi extinse pentru perioade suplimentare de câte un an, cu condiţia ca lucrăto­rul să aibă angajare legală şi să nu aducă atingere condiţiilor stabilite prin permisul de muncă, până la o durată maximă de 63 de luni. La sfârşitul acestei perioade, lucrăto­rul trebuie să părăsească definitiv Israelul.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand