16 august 2022
Chisinau
Social

Metodologie nouă de elaborare a standardelor ocupaționale, propusă spre consultare

Loading
Social Metodologie nouă de elaborare a standardelor ocupaționale, propusă spre consultare
Metodologie nouă de elaborare a standardelor ocupaționale, propusă spre consultare
iz.ru

Un proiect de aprobare a unui nou cuprins al Metodologi­ei de elaborare a standarde­lor ocupaționale este propus spre consultare publică de reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit autorilor, in-tenția este de a simplifica me­canismul existent și a face ca procesul în cauză să fie mai clar și accesibil părților impli­cate.

Emiterea acestui nou act nor­mativ este motivată de adoptarea pe parcurs a unei serii întregi de norme noi, de multitudinea de amendamente ce urmează a fi in­serate în textul actualei metodo­logii, precum și de complexitatea acestora.

Astfel, proiectul stabilește că dreptul de a elabora standardele ocupaționale îl vor avea comitete­le sectoriale pentru formare pro­fesională, dar și entitățile publice și private, cum ar fi: asociațiile profesionale, patronatele, sindi­catele, asociațiile obștești, agenții economici, instituțiile publice de cercetare și educație etc. Aces­tea vor trebui să dispună însă de experți certificați în elaborarea standardelor ocupaționale. În proiect sunt specificate obligațiile fiecăruia dintre participanții la procesul de elaborare.

Cu titlu de noutate, se pro­pune ca formarea și certificarea experților în elaborarea standar­delor ocupaționale să se facă de ministerul de resort, conform unui program aprobat de specialiștii acestuia și coordonat cu Ministe­rul Educației, Culturii și Cercetării.

De asemenea, a fost introdusă procedura de contractare a servi­ciilor, în situația în care finanțarea procesului de elaborare nu va fi asigurată din bugetul de stat. În acest caz, finanțatorii pot contrac­ta direct sau prin concurs de oferte comitetele sectoriale pentru for­mare profesională sau entitățile publice și private, pentru activi­tatea de coordonare și elaborare a standardelor ocupaționale, prin intermediul unui contract cu ca­racter civil.

Autorii proiectului mai solicită ca standardele ocupaționale să fie raportate la nivelul Cadrului Național al Calificărilor din Repu­blica Moldova.

Totodată, rămâne valabilă în continuare obligația ca entitatea publică sau privată ori comitetul sectorial să constituie grupurile de lucru pentru elaborarea profi­lului ocupațional şi a standardului ocupațional, precum şi comisia de evaluare şi validare a acestui standard.

În acest sens, se propune li­mitarea numărului de membri ai grupului de lucru pentru elabora­rea profilului ocupațional la cinci reprezentanți ai agenților econo­mici, doar un coordonator-expert și doar un reprezentant al comi­tetului sectorial ori al entității pu­blice sau private. Cu alte cuvinte, de la cel puțin șapte membri s-a ajuns la maximum șapte.

Norme similare se introduc și în cazul grupului de lucru pentru elaborarea standardului ocupațional. Componența acestuia ar urma să fie alcătuită din trei repre­zentanţi ai agenţilor economici, dintre care cel puțin unul care a participat la elaborarea profilului ocupațional, doar un coordona­tor-expert și doar un reprezen­tant al comitetului sectorial sau al entității publice ori private.

Proiectul prevede ca procesul de elaborare a standardului ocu­paţional să cuprindă următoa­rele etape: elaborarea profilului ocupaţional, după care revizuirea acestuia, apoi elaborarea stan­dardului ocupaţional, evaluarea şi validarea lui, cu aprobarea ul­terioară. Elementele structurale ale standardului ocupaţional vor conține trei compartimente: foaiade titlu, descrierea ocupației și fondul standardului ocupațional.

Proiectul hotărârii de Guvern privind noul cuprins al acestei metodologii ar urma să intre în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor