13 iulie 2024
Chisinau
Social

Meserii noi, orientate spre mobilitatea angajaţilor şi învăţarea continuă

Loading
Social Meserii noi, orientate spre mobilitatea angajaţilor şi învăţarea continuă
Meserii noi, orientate spre mobilitatea angajaţilor şi învăţarea continuă
laborator-modern

Foto: undp.md

 

Un laborator modern, dotat cu echi­pamentul tehnic necesar pentru in­struirea elevilor înscrişi la noua spe­cialitate de operatori ai cazanelor pe biomasă a fost inaugurat, recent, la Şcoala profesională nr. 3 din Chi­şinău.

 

Andrei Ursu, director adjunct al acestei şcoli, a precizat pentru „Vocea poporului” că echipamentul a fost achiziţionat din fonduri europene în cadrul unui proiect pentru pre­gătirea de muncitori care să poată deservi orice tip de centrală pe biomasă, dar şi să se angajeze în întregul spaţiu comunitar.

Este o meserie nouă, introdusă în no­menclatorul pentru instruirea şi pregătirea cadrelor şi pentru care există cerere pe piaţa muncii. Şcoala profesională nr. 3 dispune de cadre didactice calificate şi de o bază tehnico-materială.

În baza experienţei ce va fi acumulată în primul an de instruire la noua specialitate, va fi elaborat standardul ocupaţional, racordat la cadrul european al calificărilor în dome­niu, a specificat Andrei Ursu.

Durata studiilor la această specialitate este de doi ani. Planul de învăţământ prevede ca elevii să urmeze patru zile în săptămână in­struire teoretică, iar una – practică. Totodată, în cel de al doilea semestru al primului an de studii, elevii vor avea săptămânal câte două zile de practică în atelier şi câte trei – de te­orie.

În luna iunie a primului an de studii, ele­vii vor merge la practica profesională la în­treprinderi, săli de cazane. De asemenea, la începutul celui de al doilea semestru din ultimul an de studii, ei vor urma o perioadă de 2,5 luni de practică pro­fesională. Înainte ca noul laborator să fie inaugurat, Şcoala profesiona­lă nr. 3 din capitală dispunea de săli similare care aveau cazane pe com­bustibil gazos, solid şi lichid.

Andrei Ursu a mai precizat că, în ultimii ani, în mai multe instituţii de învăţământ din ţara noastră au fost instalate 

cazane ce funcţionea­ză pe bază de peleţi, iar muncitori calificaţi care să deservească aceste maşini nu există. Ar trebui din par­tea celor care vor studia noua speci­alitate să fie manifestat interes pen­tru aceste posturi, de vreme ce salariul unui astfel de muncitor calificat începător este în jur de patru mii de lei lunar.

Veaceslav Crudu, preşedintele Comitetu­lui sindical al acestei şcoli, a specificat că do­tarea mai bună a instituţiei creează condiţii mai bune de muncă pentru angajaţi şi pre­mise mai favorabile pentru pregătirea unor specialişti de o calificare mai înaltă. Toto­dată, aceasta va permite să fie înmatriculaţi mai mulţi elevi, ceea ce va genera mai multă stabilitate financiară pentru instituţia de în­văţământ.

În prima grupă de elevi înscrişi la specia­litatea „Operatori de cazane pe biomasă” au învăţat iniţial aproape 30 de tineri. Din cauza unor probleme legate de asigurarea cu spaţiu locativ şi de transport, numărul acestor elevi este acum de aproximativ 20.

 

Experienţa

din primul an va sta la baza elaborării standardelor

ocupaţionale

 

Instruirea lor are loc pe bază de finanţare de la bugetul public, iar câţiva dintre aceşti elevi au fost cazaţi în căminele şcolii. În anii viitori, înmatricularea la această specialitate va depinde de interesul ce va fi manifestat din partea tinerilor.

Potrivit Inei Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass-media al Proiectului „Energie si Biomasă”, începând cu anul de studii 2015-2016, trei şcoli profesionale din ţara noastră au înmatriculat elevi la noua specialitate din domeniul energetic.

De menţionat că organizaţia sindicală pri­mară de la Şcoala profesională nr. 3 din Chi­şinău este afiliată Federaţiei „Sindicons”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand