1 decembrie 2021
Chisinau
Varia

Mesaj de felicitare cu Ziua lucră­torilor din industrie

Loading
Varia Mesaj de felicitare cu Ziua lucră­torilor din industrie
Mesaj de felicitare cu Ziua lucră­torilor din industrie
unif.pro

Suntem în ajunul sărbătorii „Ziua lucră­torilor din industrie”, instituită prin Hotă­rârea Guvernului nr. 796 din 18.06.2002 și marcată în fiecare an, în a treia duminică a lunii noiembrie.

Îmi exprim recunoștința pentru înțelegerea și susținerea de care dați dovadă în munca de zi cu zi, pentru profesionalis­mul cu care rezolvați problemele survenite, rezultatele căro­ra contribuie la dezvoltarea social-economică a țării.

Scopul nostru primordial este depunerea maximei diligențe pentru a reuși în prosperarea industriei, în reali­zarea acțiunilor și reformelor necesare, dar și în sporirea ni­velului de trai al lucrătorilor. Prin dedicare și perseverență, dar mai ales prin dialog eficient și eforturi comune, vom reuși implementarea tehnologiilor noi și avansate, prero­gative ce constituie un pilon semnificativ pentru economia națională, demonstrând astfel unui spectru larg de agenți economici posibilitatea atragerii investițiilor străine, dez­voltarea întreprinderilor mici și mijlocii, dar și crearea locu­rilor de muncă.

În contextul acestor posibilități, restructurări și moder­nizări, susținem și promovăm modelul și eficiența zonelor economice libere, a parcurilor și platformelor industriale, care reușesc accelerarea dezvoltării sociale și economice a țării, subiect abordat și în cadrul Congresului VII al Sindica­tului Ramural. În acest sens, menționez că rezoluția acestui Congres privind protejarea producătorului autohton și unele prevederi pentru relansarea economiei și industriei a fost înaintată comisiei Guvernului pentru includerea în planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022.

Am oferit mereu și continuu să îmi manifest sprijinul în soluționarea problemelor cu care vă confruntați și vă îndemn, în acest sens, să fiți în continuare la fel de activi, cu spirit de inițiativă, să lansați cât mai multe proiecte și idei inovatoare pentru modernizarea întreprinderilor din ramură.

În numele Comitetului Executiv al Federației Sindicate­lor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole, dar și al meu personal, adresez sincere felicitări tuturor profesioniștilor din industrie pentru acti­vitatea fructuoasă pe care o desfășurați și aportul remarca­bil adus la dezvoltarea sectorului industrial, care este unul strategic și are un rol primordial pentru realizarea cu succes a programelor de dezvoltare a economiei naționale.

 

Cu respect,

Boris BABICI, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și