9 august 2022
Chisinau
Social

Membri ai Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic s-au reunit într-o nouă ședință

Loading
Social Membri ai Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic s-au reunit într-o nouă ședință
Membri ai Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic s-au reunit într-o nouă ședință
euneighbours.eu

Reprezentanți din șase țări ai Forumului Societății Civile din cadrul Parte­neriatului Estic (FSC din cadrul PaE), membri ai Grupului de lucru nr.5 (GL5) „Politici sociale, de muncă și dialog so­cial” s-au întrunit online în perioada 22-23 iunie 2021. Membrii GL5 sunt reprezentanți ai societății civile care lucrează la dialogul social, drepturile sociale și de muncă, și drepturile lu­crătorilor din regiunea Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina), și ai Uni­unii Europene.

Moderatorii întrevederii au fost Tatiana Marian, reprezentant al CNSM, și Goda Ne­verauskaite, coordonator al GL5 și consilier politic în cadrul Confederației Europene a Sindicatelor.

Subiectele de discuții și dezbateri în ca­drul ședinței au vizat realizările GL5 la nivel național, realizările la nivelul FSC din cadrul PaE, procesul de re-granting, activitatea FSC privind advocacy, cercetările, studiile și po­liticile implementate, precum și prezentă­rile privind situația pe țări din perspectiva social-economică, legislativă, ocuparea și șomajul forței de muncă, inspecția muncii, migrația, dialogul social, digitalizarea, agen­da verde etc.

Prezentările coordonatorilor GL5 de nivel național s-au axat pe modificările semnifi­cative în domeniul relațiilor de muncă din ultimul an, măsuri adoptate la nivel național pentru a combate efectele pandemiei asu­pra pieței forței de muncă și cum/dacă par­tenerii sociali au fost implicați în proces, sectoarele cele mai afectate și care au fost cele mai esențiale efecte ale pandemiei în sectoarele respective, care au fost garanțiile oferite lucrătorilor în timpul restricțiilor soci­ale /sanitare/ de circulație.

Sesiunea de politică a Grupului de lucru 5 al Forumului Societății Civile din cadrul Par­teneriatului Estic s-a axat pe Pilonul Euro­pean al Drepturilor Sociale (EPSR). Subiectul nu a fost niciodată discutat în cadrul reuni­unilor GL5, totuși participanții la întrevedere au considerat că valorile sociale europene ar putea fi integrate în continuare în acordurile de asociere ale țărilor din cadrul PaE sau la nivelul relațiilor bilaterale.

Oaspeți de onoare invitați la întrevedere au fost: Bruno Ribeiro Barata, consilier pentru politici sociale la Reprezentanța permanentă portugheză la UE; Dumitru Fornea, secretar general al Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Meridian, Grupul lucrătorilor din cadrul Comitetului European Economic și Social; Marina Monaco, consilier politic, Confederația Europeană a Sindicatelor.

Experții au vorbit despre Pilonul European al Drepturilor Sociale și importanța acestu­ia în arhitectura Uniunii Europene, despre semnificația Summit-ului social și a Planu­lui de acțiune din Porto, despre importanța EPSR pentru partenerii sociali și cum pot țările din Parteneriatul Estic să utilizeze EPSR pentru a promova valorile sociale europene în propriile țări.

O atenție deosebită a fost acordată priorităților ce țin de recuperarea econo­miei Europei construită pe tranzițiile verde și digitale, punerea în aplicare a Pilonului European al Drepturilor Sociale, precum și consolidarea autonomiei strategice a unei Europe deschise și globale.

Bruno Ribeiro Barata s-a referit la activi­tatea Președinției portugheze a Consiliului, precum și la rezultatele Summit-ului Social de la Porto, la angajamentul de la Summit-ul Social de la Porto și la pașii care trebuie urmați în continuare.

Dumitru Fornea a menționat că Pilo­nul European al Drepturilor Sociale este o inițiativă cu obiective foarte ambițioase: să readucă dimensiunea socială a UE, să reechi­libreze politicile economice cu considerații sociale, să se reconecteze cu cetățenii euro­peni, abordând în același timp problemele cheie legate de schimbările din lumea mun­cii și ale societății în general, promovând standarde sociale și de muncă mai înalte.

Marina Monaco, prin expertiza sa, a sub­liniat necesitatea consolidării eforturilor tu­turor partenerilor sociali de nivel european pentru implementarea Planului de acțiuni al EPSR prin prisma celor 20 de principii.

În intervenția sa, coordonatoarea Grupu­lui de Lucru 5 din Moldova, Tatiana Marian, a menționat că Pilonul nu conferă Uniunii Eu­ropene mai multă putere sau competențe, dar își propune să fie un instrument de pro­movare a drepturilor sociale cu colaborarea și responsabilitatea comună a instituțiilor europene împreună cu statele membre, so­cietatea civilă și partenerii sociali.

În alocuțiunile lor, participanții la reu­niune au menționat că este important ca părțile să fie insistente și să-și ducă la final scopul ce ține de proiectele pe care le au în desfășurare. Moderatorii au mulțumit celor prezenți la întrevedere pentru participare și prezentarea informațiilor și au accentuat necesitatea respectării drepturilor omului și a lucrătorilor în toate țările din cadrul Parte­neriatului Estic prin promovarea unui dialog social autentic și viabil.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor