24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Medierea, promovată şi în scopul soluționării conflictelor de muncă

Loading
Fără categorie Medierea, promovată şi în scopul soluționării conflictelor de muncă

 

 

campanie-de-mediere

Foto: justice.gov.md

O campanie de promova­re a medierii, ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor, va demara în ţara noastră, până la fi­nele acestui an. Potrivit reprezentanţilor Ministe­rului Justiţiei, campania va fi desfăşurată în baza unei strategii ce conține acțiuni preconizate pen­tru o perioadă de doi ani.

 

La solicitarea Ministerului Justiției, un grup de experți a cercetat cât de informate sunt grupurile țintă și care este atitu­dinea oamenilor față de mediere. În baza rezultatelor obținute, dar și a proiectului de Lege cu privire la susținerea și promovarea me­dierii, aprobat de Guvern în iulie anul curent, experții au elaborat un plan de acțiuni. Acesta cores­punde integral atât cadrului nor­mativ, cât și necesităților reale din domeniul medierii.

Campania de promovare a me­dierii va fi implementată în patru etape. Fiecare dintre acestea fac parte din planul de promovare şi conține o descriere concretă și succintă a activităților care ur­mează să fie desfășurate.

 

Slogan şi logo

 

Conform recomandărilor ex-perților, Consiliul de Mediere urmează să aleagă un slogan și să creeze un logo sugestiv pentru promovarea acestei metode de soluționare a litigiilor. Totoda­tă, consiliul trebuie să identifice actorii-cheie, precum şi experții internaționali care vor fi implicați în promovarea medierii.

Una din sarcinile prioritare ale Strategiei de reformare a sec­torului justiţiei pentru anii 2011-2016 o constituie promovarea şi dezvoltarea instituţiei medierii în calitate de mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor. Func­ţionarea eficientă a sistemului de soluționare alternativă a litigiilor este indispensabilă procesului de edificare a unui sistem judiciar eficient.

 

g_social

În ţara noastră este în vigoare o lege privind medierea, dar ea nu funcţionează

 

Scopul acestui gen de metode alternative este de a reducere flu­xul mare de dosare din instanţele de judecată, precum şi termenul necesar pentru soluţionarea li­tigiilor, de a economisi resurse umane și financiare, de a îmbu­nătăţi accesul la justiţie şi a creş­te încrederea populaţiei în actul justiţiei.

Practicile internaționale de­monstrează că medierea este una dintre cele mai eficiente metode de soluționare a conflic­telor, care oferă sentimentul de câștig, pe cale amiabilă, al tu­turor participanților la conflict. Un bun exemplu din practicile internaționale este Italia, care este lider la acest capitol, cu apro­ximativ 200 de mii de medieri.

Secretarul confederal al Con­federaţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova, Nicolae Suru­ceanu, a precizat pentru „Vocea poporului” că în ţara noastră a fost adoptată o lege privind me­dierea, care este în vigoare încă din 2007, dar nu funcţionează. În acest document nu este spe­cificat însă că şi conflictele de muncă pot fi soluţionate prin mediere.

„Noi am elaborat recent un proiect de lege cu privire la so­luţionarea conflictelor colecti­ve de muncă pe cale amiabilă şi una din procedurile prevăzute în acest scop este medierea. Ea re­prezintă o metodă extrajudiciară de soluţionare a conflictelor şi este promovată pe larg în comu­nitatea europeană”, a subliniat secretarul confederal.

Proiectul respectiv a fost ela­borat de partenerii sociali, la iniţiativa sindicatelor. Discuţiile pe marginea acestui document sunt purtate deja pe parcursul a aproximativ doi ani. În acest pro­ces au fost antrenaţi şi reprezen­tanţi ai Biroului Internaţional al Muncii, precum şi ai Consiliului Regional Pan-european (PERC) al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor.

Proiectul include şi o preve­dere ce se referă la crearea unui Arbitraj al conflictelor colective de muncă. În opinia lui Nicolae Suruceanu, mediatorul nu poate juca rolul de avocat, procuror sau judecător, pe motiv că nu apără interesele doar uneia dintre păr­ţile implicate în conflict.

Acest proiect urmează să fie dezbătut în Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective, iar ulterior va fi remis spre avizare tuturor părţilor in­teresate, apoi aprobat de Guvern şi prezentat Parlamentului spre adoptare.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor