17 august 2022
Chisinau
Social

Majorarea salariilor lucrătorilor medicali, eșalonat și nu pentru toți

Loading
Social Majorarea salariilor lucrătorilor medicali, eșalonat și nu pentru toți
Majorarea salariilor lucrătorilor medicali, eșalonat și nu pentru toți
moldova.org

S-a mai spus, s-a mai scris că o societate nu poate fi sănătoasă dacă sectorul medical este slab finanțat, iar angajații din sistem, deși muncesc până la epuizare mai ales acum, pe timp de pandemie, sunt tratați, remunerați cu mult sub nivelul cerințelor și al importanței pe care o au pentru viața și sănăta­tea cetățenilor acestui stat.

În urma examinării proiectu­lui Hotărârii de Guvern „Pentru modificarea Regulamentului pri­vind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publi­ce încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin Hotărârea Guvernu­lui nr.837/2016”, Federația Sindi­cală „Sănătatea”, reprezentant al tuturor angajaților din sectorul sănătății, avizează pozitiv proiec­tul respectiv, cu condiția majorării salariilor de funcție pentru toate categoriile de salariați care cad sub incidența Regulamentului vi­zat. Totodată, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova pledează pentru majorarea cu 100% a sa­lariilor angajaților din sistemul de sănătate.

Solicitarea este întemeiată pe argumentele furnizate de colecti­vele de muncă, acestea conside­rând că prestarea serviciilor me­dicale de calitate este determinată inclusiv de implicarea personalului administrativ-gospodăresc și a vi­cedirectorilor (ne-medici), șefilor de departamente (ne-medici), contabilului-șef, șefului serviciului economic-financiar, a șoferilor din serviciul AVIASAN. În context, tre­buie menționat faptul că angaja­torii sunt îngrijorați de exodul per­sonalului nemedical spre sectorul real al economiei naționale, a de­clarat Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”.

Vă reamintim că, începând cu 1 septembrie 2020, salariul lucră­torilor medicali va fi majorat cu 30%.

În acest sens, Guvernul a apro­bat proiectul pentru modificarea Regulamentului privind salariza­rea angajaților din instituțiile me­dico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

 

Federația „Sănătatea” insistă pe tratamentul corect pentru toți angajații din sistem

 

Astfel, va fi majorat salariul de funcție al personalului medical (personal de conducere – medici, personal medical mediu, perso­nal medical inferior), al șoferilor de ambulanțe din serviciul de asistență medicală urgentă prespi­talicească și a autosanitarelor din serviciul AVIASAN.

Sub aspect financiar, cheltuielile necesare pentru punerea în aplica­re a majorării salariilor de funcție cu 30% pentru personalul medical, şoferilor de ambulanţe din servi­ciul de asistență medicală urgentă prespitalicească şi autosanitarelor din serviciul AVIASAN, începând cu 1 septembrie 2020, vor fi aco­perite din contul transferurilor de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în valoare totală de 362 mln. 570,3 mii de lei, de care vor beneficia peste 42.900 de persoa­ne, ca urmare a modificărilor ope­rate la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.172/2019 şi Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 nr.174/2019.

Premierul Ion Chicu a explicat modalitatea prin care vor fi majo­rate salariile pentru lucrătorii me­dicali.

„Am spus că dublăm salarii­le pentru personalul medical. Cu 30% la 1 septembrie 2020, cu 30% la 1 ianuarie 2021 și cu 40% de la 1 iulie 2021”, a precizat Ion Chicu.

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dum­brăveanu, a precizat că acesta este un semn de recunoștință pentru medicii care luptă cu pandemia în prima linie.

Lucrătorii medicali însă nu sunt deloc satisfăcuți de acțiunile între­prinse de stat. Mulți dintre ei se plâng pe rețelele de socializare că sunt la capătul puterilor, muncind ore în șir în condiții infernale, sufo­cându-se practic în costumele de protecție pe care sunt nevoiți să le poarte. Cei mai mulți dintre ei nu și-au văzut copiii de la începutul pandemiei, singura modalitate de comunicare cu ei fiind internetul.

Între altele, guvernarea nu și-a respectat promisiunea de a achi-ta câte 16 mii de lei ca indem-nizație tuturor lucrătorilor medicali care au fost infectați cu COVID-19, doar aproximativ 50 % din numă-rul celor care au avut de suferit și-au ridicat drepturile bănești în acest sens.

Alte 487 de persoane care s-au infectat cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu vor primi o indemnizație unică în valoare de 16 mii de lei. O decizie în acest sens a fost aprobată de guvern pe 12 august.

Până în prezent, au fost confir­mate circa două mii de cazuri de infectare în rândul angajaților din sistemul de sănătate, iar 30 de lu­crători medicali au fost răpuși de coronavirus.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor