17 iunie 2024
Chisinau
Social

„Lucrătorii pleacă în alte domenii, dacă nu sunt remunerați decent”

Loading
Social „Lucrătorii pleacă în alte domenii, dacă nu sunt remunerați decent”
„Lucrătorii pleacă în alte domenii, dacă nu sunt remunerați decent”
facebook.com

Problema brațelor de muncă este un loc comun al celor mai multe țări din Europa, s-ar putea spune, indi­ferent de nivelul lor de dezvoltare și de prosperitate. În Vest, insuficiența de brațe de muncă este legată de sporul natural redus al populației, legat de natalitatea scăzută, iar în Est – din cauza remunerării slabe.

Evident, odată cu deschiderea frontierelor și cu liberalizarea pieței, oamenii tind să plece acolo unde își pot face un rost ca să trăiască mai bine, să-și întrețină familia, să nu ducă lipsuri materiale. Are loc o concurență acerbă pentru specialiștii bine pregătiți, calificați. În context, autoritățile de la noi deja se con­fruntă, se pare, cu dilema: mizăm pe concetățenii noștri sau vom fi nevoiți să angajăm lucrători din afa­ră, desigur, din Est, că din Occident nu va veni nimeni să ocupe locurile vacante.

„Provocări, realizări și probleme. Pledăm pentru un trai decent acasă”, a fost tema unei mese rotunde, care a avut loc în una din zilele trecute, la Institutul Muncii. Evenimentul a fost organizat de către organizația sindicală primară a angajaților Ca­sei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) în colaborare cu conducerea CNAS, la care au participat condu­cători ai subdiviziunilor structurale și lideri sindicali.

 

Miza pe cetățenii noștri este mare pentru a completa locurile vacante de pe piața muncii

 

Invitați de onoare la eveniment au fost Dorin Recean, prim-minis­trul Republicii Moldova, Marina Morozova, deputată în Parlament, Elena Levința, expertă în cabinetul prim-ministrului, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, precum și Vlad Canțîr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP). În cadrul unei declarații pentru ziarul „Vocea popo­rului”, Vlad Canțîr a remarcat buna colaborare cu echipa de angajați ai CNAS, în special, cu șefa acesteia, Elena Țîbîrnă.

„În cadrul CNAS muncește o echipă de oameni extraordinari, dar care au și un volum de muncă extraordinar de mare. În fruntea CNAS stă un manager de calitate. Este un conducător cu capacități remarcabi­le și, fiind în fruntea CNAS, susține mișcarea sindicalistă și doleanțele angajaților. Este deosebit de respectuoasă și totdeauna se află în bătălie pentru condiții de muncă mai bune, pentru salarizare adecvată, în confor­mitate cu cerințele pieței”, ne-a spus Vlad Canțîr.

În cadrul mesei rotunde s-a vorbit nu doar de succese, performanțe, dar și despre problemele care îi preocupă pe angajați, cea mai importantă fiind salarizarea insufi­cientă.

 

Avem un dialog social în cadrul unității extraordinar de bun

 

„Prima problemă este, evident, salari­zarea, care e departe de a fi una adecvată și suficientă. S-a vorbit despre volumul și complexitatea serviciilor prestate, despre fluctuația cadrelor, care este determinată de remunerarea insuficientă. Am  vorbit și despre soluțiile care s-ar impune a fi lua­te, pentru a-i menține pe tinerii specialiști să rămână în țară, să nu se producă acest exod al forței de muncă, pentru că ei pleacă nu doar din sistem, dar și din țară. Doleanțele noastre rămân deocamdată la nivel de doleanțe doar, pentru că partene­rii noștri sociali ne promit multe, dar, spre regret, tot se vorbește utilizând formele de viitor. Va fi mai bine la toamnă, la anul viitor. Soluționarea problemelor stringen­te, din păcate, se amână și asta rămâne la ordinea zilei în permanență”, menționează președintele SINDASP.

Ce ține de dialogul social la nivel de uni­tate, Vlad Canțîr spune că acesta este unul destul de bun.

facebook.com

„Avem un dialog social în cadrul unității extraordinar de bun, ce n-aș putea spune de dialogul social la nivel de țară, de partene­riatul cu guvernarea. Mai puțin m-aș referi la patronate, dar Guvernul, asumându-și ac­tul de guvernare, ar trebui să facă pași mai concreți. Da, se fac pași, dar sunt departe de a fi vorba de o „intervenție chirurgicală” la capitolul politica salarială. Oamenii nu sunt plătiți adecvat, motiv pentru care pleacă în alte domenii care sunt mai plătite, mai atractive”, a conchis Vlad Canțîr.

Și președinta organizației sindicale pri­mare a angajaților CNAS, Liuba Rotaru, în discursul său, s-a referit la problemele cu care se confruntă salariații de la CNAS.

„Ne-am bucurat să aflăm că, începând cu 1 ianuarie 2024, valoarea de referință s-a majorat, dar există un lucru de neînțeles: în noiembrie 2022, în urma unei reforme și a reducerii a 215 unități de personal, au fost majorate clasele de salarizare la personalul de execuție cu 8 clase și la personalul de conducere cu 3 clase. În urma reformei de la 01.04.2024, au fost reduse 58 de unități și micșorate clasele de salarizare majorate în noiembrie 2022″, a menționat Liuba Ro­taru.

Elena Țîbîrnă, director general al CNAS, a prezentat Raportul de activitate al instituției pe care o conduce pentru anul 2023 și a evidențiat prioritățile CNAS pentru anul 2024. Conform raportului, au fost digita­lizate toate serviciile publice prestate me­diului de afaceri de către instituție. Printre prioritățile pentru anul curent se numără: reproiectarea și implementarea noului Sis­tem informațional „Protecția Socială”, pre­luarea stabilirii și evidența plății pentru 11 tipuri noi de prestații sociale și reorganiza­rea și optimizarea proceselor de activitate a CNAS. De asemenea, stabilirea, reexami­narea, recalcularea și indexarea în termen a pensiilor și altor prestații sociale în cores­pundere cu cadrul normativ în domeniu, menținerea capacității de finanțare în ter­men şi în cuantum deplin a tuturor prestaţi­ilor sociale, dar și reorganizarea şi optimiza­rea proceselor de activitate a CNAS.

 

Mai multe servicii degitalizate

facebook.com

Atât invitații, cât și vorbitorii din sală, au subliniat necesitatea continuă a digitalizării serviciilor din domeniul asigurărilor sociale de stat pentru a eficientiza accesul la servi­ciile publice și pentru a reduce suprasolici­tarea specialiștilor de la ghișeu.

Prezent la eveniment, prim-ministrul Dorin Recean a remarcat capacitatea spo­rită a CNAS de a implementa politicile în domeniul muncii și protecției sociale, sub­liniind totodată complexitatea activității specialiștilor CNAS, precum și rolul acestora în promovarea în teritoriu a valorilor euro­pene.

Premierul a apreciat gestionarea eficien­tă a bugetului asigurărilor sociale de stat și sporirea accesibilității și calității serviciilor prestate de CNAS. Șeful Executivului a sub­liniat că Guvernul depune eforturi pentru a crea condiții mai bune pentru toți benefi­ciarii și angajații din domeniul asistenței sociale.

„Cetățenii noștri nu vor mai trebui să plece în Europa, pentru a avea condiții mai bune. Noi, împreună, construim Europa acasă – renovăm infrastructura, majorăm salariile și pensiile, digitalizăm serviciile publice. Integrarea europeană nu se face dintr-un moft sau din obligație, dar pentru bunăstarea și în interesul cetățenilor noștri”, a declarat prim-ministrul Dorin Recean.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand