17 septembrie 2021
Chisinau
Social

Lucrătorii din sistemul gaze asigură cu succes securitatea energetică a țării

Loading
Social Lucrătorii din sistemul gaze asigură cu succes securitatea energetică a țării
Lucrătorii din sistemul gaze asigură cu succes securitatea energetică a țării
Vocea poporului

Zi de sărbătoare pentru lucrătorii din sistemul gaze și petrol. Anual, în prima duminică a lunii septem­brie, aceștia sărbătoresc ziua lor profesională. Cu acest prilej, Fede­raţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Ener­getice (FSCRE) adresează sincere felicitări lucrătorilor din sistemul de gaze și petrol al țării, venind cu urări de sănătate, bunăstare, feri­cire și noi realizări în dezvoltarea ramurii.

„Fiind un sistem cu o importanță con­siderabilă pentru economia națională, activitatea profesională a lucrătorilor din domeniu contribuie la dezvoltarea infras­tructurii, la implementarea noilor proiecte investiționale, aprovizionarea continuă, completă și fiabilă cu gaze naturale și pro­duse petroliere a consumatorilor din Re­publica Moldova. Pregătirea profesională deosebită, responsabilitatea și experiența unică a colaboratorilor întreprinderilor de profil ajută la identificarea de soluții pen­tru rezolvarea rapidă și eficientă a sarcini­lor de transportare, distribuție și furnizare a gazelor naturale și a produselor petro­liere, asigurând securitatea energetică a țarii. Vă mulțumim pentru munca depu­să în condiții extrem de dificile, în scopul valorificării potențialului existent și apre­ciem înalt aportul veteranilor muncii la dezvoltarea sistemului de gaze și petrol!”, menționează președinta FSCRE, Margare­ta Strestian.

 

A fost un an dificil

Anul trecut, potrivit președintei FSCRE, a fost o perioadă dificilă nu numai în Re­publica Moldova, dar și la nivel global, fi­ind impuși de situație să ne adaptăm din mers la noua stare de lucruri și să găsim noi metode și forme de activitate pentru realizarea obiectivelor trasate.

„Federația și-a onorat obligațiile și angajamentele statutare față de membrii de sindicat, protejarea membrilor de sin­dicat rămânând a fi un obiectiv principal și o prioritate pentru toate organizațiile sindicale membre”, a specificat președinta FSCRE.

Restricțiile impuse de situația epidemi­ologică nu au permis însă de a desfășura activități în masă. Nu a fost posibil de a or­ganiza nici tradiționalele competiții sporti­ve în cadrul organizațiilor sindicale mem­bre, nici a Spartachiadei FSCRE, dar și alte evenimente.

Totuși, anul 2020 a fost unul semnifi­cativ, prin desfășurarea Congresului VII al FSCRE și aniversarea a 75 de ani de la fon­darea sindicatului de ramură. La Congresul din 16 octombrie 2020 au fost aprobate Statutul FSCRE în redacția nouă, precum și Strategia, care include mai multe obiec­tive ale Federației pentru următorii cinci ani.

„Anii 2020-2021 sunt ani cu provocări mari și cu o experiență nouă pentru sin­dicate, dar și pentru societate, pentru în­treaga lume. În fața noastră apar noi sar­cini și obiective, care ne mobilizează la noi acțiuni. Doar în unitate şi coeziune putem fi o forță, care ne-ar permite realizarea obiectivelor”, a conchis Margareta Stres­tian.

 

Numărul sindicaliștilor FSCRE, în creștere

Conform datelor statistice, în luna ianu­arie a anului curent, FSCRE întrunea în rân­durile sale 6681 de membri de sindicat din cadrul a 19 organizații sindicale primare, rata de sindicalizare constituind 98%. Tine­rii cu vârsta de până la 35 de ani alcătuiesc 1313 membri de sindicat sau 20%, femeile constituie 1838 sau 27% din numărul total de membri de sindicat.

Dinamica numărului total al membrilor de sindicat ai FSCRE, în anul 2020, spre de­osebire de 2019, s-a dovedit a fi în creștere, dar, totodată, au fost înregistrate și cazuri de retragere din sindicat a angajaților cu statut de pensionar. Obiectivul vizând re­crutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat şi extinderea in­fluenţei sindicale rămâne unul prioritar în activitatea FSCRE.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și