20 august 2022
Chisinau
Social

Lucrătorii din sistemul gaze asigură cu succes securitatea energetică a țării

Loading
Social Lucrătorii din sistemul gaze asigură cu succes securitatea energetică a țării
Lucrătorii din sistemul gaze asigură cu succes securitatea energetică a țării
Vocea poporului

Zi de sărbătoare pentru lucrătorii din sistemul gaze și petrol. Anual, în prima duminică a lunii septem­brie, aceștia sărbătoresc ziua lor profesională. Cu acest prilej, Fede­raţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Ener­getice (FSCRE) adresează sincere felicitări lucrătorilor din sistemul de gaze și petrol al țării, venind cu urări de sănătate, bunăstare, feri­cire și noi realizări în dezvoltarea ramurii.

„Fiind un sistem cu o importanță con­siderabilă pentru economia națională, activitatea profesională a lucrătorilor din domeniu contribuie la dezvoltarea infras­tructurii, la implementarea noilor proiecte investiționale, aprovizionarea continuă, completă și fiabilă cu gaze naturale și pro­duse petroliere a consumatorilor din Re­publica Moldova. Pregătirea profesională deosebită, responsabilitatea și experiența unică a colaboratorilor întreprinderilor de profil ajută la identificarea de soluții pen­tru rezolvarea rapidă și eficientă a sarcini­lor de transportare, distribuție și furnizare a gazelor naturale și a produselor petro­liere, asigurând securitatea energetică a țarii. Vă mulțumim pentru munca depu­să în condiții extrem de dificile, în scopul valorificării potențialului existent și apre­ciem înalt aportul veteranilor muncii la dezvoltarea sistemului de gaze și petrol!”, menționează președinta FSCRE, Margare­ta Strestian.

 

A fost un an dificil

Anul trecut, potrivit președintei FSCRE, a fost o perioadă dificilă nu numai în Re­publica Moldova, dar și la nivel global, fi­ind impuși de situație să ne adaptăm din mers la noua stare de lucruri și să găsim noi metode și forme de activitate pentru realizarea obiectivelor trasate.

„Federația și-a onorat obligațiile și angajamentele statutare față de membrii de sindicat, protejarea membrilor de sin­dicat rămânând a fi un obiectiv principal și o prioritate pentru toate organizațiile sindicale membre”, a specificat președinta FSCRE.

Restricțiile impuse de situația epidemi­ologică nu au permis însă de a desfășura activități în masă. Nu a fost posibil de a or­ganiza nici tradiționalele competiții sporti­ve în cadrul organizațiilor sindicale mem­bre, nici a Spartachiadei FSCRE, dar și alte evenimente.

Totuși, anul 2020 a fost unul semnifi­cativ, prin desfășurarea Congresului VII al FSCRE și aniversarea a 75 de ani de la fon­darea sindicatului de ramură. La Congresul din 16 octombrie 2020 au fost aprobate Statutul FSCRE în redacția nouă, precum și Strategia, care include mai multe obiec­tive ale Federației pentru următorii cinci ani.

„Anii 2020-2021 sunt ani cu provocări mari și cu o experiență nouă pentru sin­dicate, dar și pentru societate, pentru în­treaga lume. În fața noastră apar noi sar­cini și obiective, care ne mobilizează la noi acțiuni. Doar în unitate şi coeziune putem fi o forță, care ne-ar permite realizarea obiectivelor”, a conchis Margareta Stres­tian.

 

Numărul sindicaliștilor FSCRE, în creștere

Conform datelor statistice, în luna ianu­arie a anului curent, FSCRE întrunea în rân­durile sale 6681 de membri de sindicat din cadrul a 19 organizații sindicale primare, rata de sindicalizare constituind 98%. Tine­rii cu vârsta de până la 35 de ani alcătuiesc 1313 membri de sindicat sau 20%, femeile constituie 1838 sau 27% din numărul total de membri de sindicat.

Dinamica numărului total al membrilor de sindicat ai FSCRE, în anul 2020, spre de­osebire de 2019, s-a dovedit a fi în creștere, dar, totodată, au fost înregistrate și cazuri de retragere din sindicat a angajaților cu statut de pensionar. Obiectivul vizând re­crutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat şi extinderea in­fluenţei sindicale rămâne unul prioritar în activitatea FSCRE.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor