25 iunie 2024
Chisinau
Economie

Lucrările în construcții, în scădere, mai ales din cauza pandemiei

Loading
Economie Lucrările în construcții, în scădere, mai ales din cauza pandemiei
Lucrările în construcții, în scădere, mai ales din cauza pandemiei
Vocea poporului

Pandemia de Covid-19 și-a pus amprenta în acest an și pe piața construcțiilor. Potrivit Biroul Nați-onal de Statistică (BNS), în lunile ianuarie-septembrie anul curent s-au eliberat puțin peste două mii de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale sau cu 5,6% mai puțin față de pe­rioada similară a anului trecut, re­ducerea fiind cauzată de scăderea numărului de autorizații eliberate pentru clădiri nerezidențiale (cu 22% față de perioada respectivă a anului precedent).

Și dacă în mediul urban au fost eliberate 1230 de autorizații de construcție, indica­torul fiind la nivelul perioadei respective a anului 2019, în mediul rural au fost elibera­te 955 de autorizații sau cu 12 la sută mai puţin față de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2019.

 

Chișinăul deține întâietatea

Potrivit aceleiași surse, dacă e să ne re­ferim la profilul regional, în primele opt luni ale anului curent, a crescut numărul autori­zaţiilor de construcție eliberate pentru clă­diri rezidenţiale în municipiul Chișinău – cu 76 de autorizații sau cu 13,1% , în Găgău­zia – cu 55 de autorizații sau cu 48,2%, și în regiunea de dezvoltare Nord – cu 27 de autorizații sau cu 15,7%. Totodată, în regiu­nile de dezvoltare Centru și Sud s-au elibe­rat cu 62 și, respectiv, cu 34 de autorizații de construire a clădirilor rezidențiale mai puține față de perioada similară a anului precedent.

Pentru clădirile nerezidențiale, în ianu­arie-septembrie anul curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a scă­zut numărul autorizaţiilor de construire în toate regiunile: Găgăuzia – cu 36,9%, în re­giunea de dezvoltare Nord – cu 24,1%, în regiunea de dezvoltare Centru – cu 16,9%, în mun. Chişinău – cu 16,9 la sută, în regiu­nea de dezvoltare Sud – cu 13,7%. Experții susțin că acest fapt se datorează inclusiv incertitudinii cetățenilor în ziua de mâine.

 

Piața imobiliară,în descreștere

„Pandemia s-a făcut tot mai resimțită în această perioadă. A scăzut lipsa de interes pentru investiții în construcții. Este expli­cabil faptul că o perioadă nu au activat multe firme, iar altele și-au sistat temporar activitatea. Acest lucru a dus la micșorarea veniturilor, respectiv, la suspendarea tem­porară a investițiilor. Sperăm ca odată cu trecerea acestei pandemii să revină totul la normal, pentru că țara trebuie să se dezvolte”, ne spune expertul imobiliar Ion Vintilă.

După o creștere fără precedent în ul­timii doi ani, piața imobiliară în trimes­trul II a înregistrat o scădere de 36%. Potrivit lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice, în trimestrul II al anului curent vânzarea/cumpărarea apar­tamentelor a fost la nivelul de 4,1 mii de tranzacții, cu 36% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut, când au fost înregistrate 6,5 mii de tran-zacții. Veaceslav Ioniță a declarat că aceas­ta este valoarea minimă din ultimii trei ani.

„În anul 2019, au fost efectuate 28,7 mii de tranzacții cu apartamente, record ab­solut pentru Republica Moldova și dublu față de media anuală obișnuită, care în ultimii ani a fost de 14-15 mii de aparta­mente anual”, susține Ioniță.

El mai menționează că în ultimii ani se înregistrează o concentrare din ce în ce mai mare a vânzărilor de apartamen­te în municipiul Chișinău. În prezent, 80% din tranzacțiile imobiliare cu apar­tamente au loc în municipiul Chișinău, față de 60% acum zece ani. În opinia ex­pertului, piața imobiliară în acest an va scădea comparativ cu 2019, dar va fi mai ridicată decât nivelul mediu din ultimii 10 ani.

Veaceslav Ioniță afirmă că reducerea numărului de tranzacții a influențat și cre­ditele ipotecare. Astfel, în trimestrul II au fost procurate 1,2 mii de apartamente prin ipotecă, de 2,3 ori mai puțin decât în pe­rioada similară a anului trecut. Procurarea prin ipotecă a atins nivelul minim din ulti­mii patru ani.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand