16 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Liuba ROTARU: „Combaterea violenței asupra femeilor și a diferitelor forme de discriminare rămân prioritare”

Loading
Dialoguri Liuba ROTARU: „Combaterea violenței asupra femeilor și a diferitelor forme de discriminare rămân prioritare”
Liuba ROTARU: „Combaterea violenței asupra femeilor și a diferitelor forme de discriminare rămân prioritare”
Vocea poporului

Liuba Rotaru, reprezentantă a Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice „SINDASP”,  a fost realeasă recent, la ultima ședință a Comitetul Confederal al CNSM, pentru un nou mandat de doi ani în funcția de președintă a Comisiei de Femei a CNSM. Cu acest prilej, „Vocea poporului” i-a solicitat un interviu.

– Doamna Rotaru, ați primit votul pentru un nou mandat. O nouă res­ponsabilitate, noi sarcini…

– Încrederea președinților sindicatelor de ramură pentru mine este un succes și o apreciere. Pe parcursul anilor, am avut  o conlucrare bună cu toți președinții centrelor sindicale național–ramurale. Reușitele Comisiei de Femei sunt reușitele tuturor doamnelor care reprezintă sin­dicatele de ramură. Ele sunt cele care cunosc problemele femeilor, le fac publi­ce și insistă ca să fie soluționate. În toți acești ani, ne-a reușit să rezolvăm cu brio multe probleme care erau pe agen­da noastră. De asemenea, am reușit să avem un dialog constructiv cu factorii de decizie, cu femeile din Parlament, cu președinții comisiilor parlamentare, cu reprezentanții Guvernului, ai ONG-urilor. Problemele care apar nu sunt doar ale noastre, dar ale tuturor, ale parlamen­tarilor, ale sindicatelor, ale organizațiilor obștești.

– Care sunt prioritățile de bază ale Comisiei de Femei pentru următorii doi ani?

– Una din aceste sarcini este să susținem implementarea Strategiei pen­tru asigurarea egalității între femei și bărbați în R. Moldova, să eliminăm toate formele de discriminare față de femei. O altă prioritate este Convenția OIM nr.190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, documentul fiind pri­mul standard internațional care țintește să pună capăt violenței și hărțuirii în lu­mea muncii. Sperăm ca Guvernul să sem­neze, iar Parlamentul să ratifice acest do­cument. Vom munci în continuare pe alte domenii care au fost și rămân prioritare – protecția socială și sănătatea femeii.

– În pofida eforturilor depuse, fe­meile continuă să fie discriminate pe piaţa muncii şi slab reprezenta­te în funcții de conducere. Acestea întâmpină probleme la angajare și primesc un salariu mai mic decât bărbații. Cui credeți că îi revin la noi responsabilitățile de a combate stereotipurile privind rolul femeilor și cel al barbaților în viața de zi cu zi?

– Rolurile ne revin fiecăruia dintre noi în parte. Trebuie să ne conjugăm efortu­rile pentru a schimba lucrurile, mă refer aici la autorități, la sindicate, ONG-uri. Să stopăm migrația, ca femeile să-și doreas­că să muncească la noi în țară, să aibă un loc de muncă bine plătit, să nu fie dis­criminate la angajarea în câmpul muncii. Într-adevăr, astăzi mai avem o inechitate la capitolul salarizare. Femeile continuă să aibă salarii mai mici decât bărbații, iar aceasta este o discriminare indirec­tă, pentru că ele sunt nevoite să accepte locuri de muncă cu salarii mici. Desigur, când vor ajunge la bătrânețe, și pensia va fi mică. Pe lângă diferențele financiare, diverse forme de discriminare și violența afectează grav în continuare femeile de la noi. La nivel de localități rurale, 7 din 10 femei au suferit o formă de violență. Iar pandemia a accentuat stereotipurile legate de gen. Sindicalistele au și ele un rol important în procesul de informare și de sensibilizare a societății, pentru a di­minua nivelul ridicat al acestui fenomen. Comisia de Femei a organizat un șir de campanii de informare, unde am adus la cunoștința femeilor ce prevede legislația, care sunt drepturile lor, unde să se adre­seze în caz că li se încalcă drepturile și de la cine să ceară ajutor.

– Pe lângă faptul că sunteți președin-ta Comisiei de Femei a CNSM și membră a Comitetului de Femei al Consiliului Regional Pan–European (PERC), unde luptați pentru dreptu­rile femeilor, combaterea discrimi­nării de gen și a violenței, sunteți și șefa Direcției generale CTAS sectorul Centru al capitalei, din anul 2009. Sunteți soție, mamă și bunică.  Cum reușiți să le îmbinați pe toate? Care este secretul?

– Cred că m-am născut cu acest dar de la Dumnezeu, să doresc să fac lucruri frumoase. Îmi este ușor, pentru că cu­nosc bine ramura în care activez de mai bine de 20 de ani. Îmi reușește pentru că sunt înțeleasă și susținută de cei de aca­să, iar asta îmi dă putere și speranță că munca mea și a echipei se va încununa de succes și pe viitor. Copiilor le-am dat undița și i-am învățat să prindă pește, să fie independenți și să înțeleagă că viața activă pentru mama este un suflu care îi dă puteri și dragoste de viață.

– Vă mulțumim pentru interviu și vă urăm succes!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand