25 iulie 2024
Chisinau
Social

Liderul sindical trebuie să fie un bun negociator

Loading
Social Liderul sindical trebuie să fie un bun negociator
Liderul sindical trebuie să fie un bun negociator

flacara-albastra

 

„Când am fost aleasă în funcţia de preşedintă a organizaţiei sin­dicale de la SRL „Flacăra albas­tră”, acum câţiva ani, credeam că liderul sindical este un mic revoluţionar. Acum am înţeles că liderul sindical trebuie să fie, în primul rând, un bun negoci­ator”, susţine Irina Abdulaeva, președinta organizaţiei sindicale de la Centrul de Instruire „Flacă­ra albastră”.

 

Este absolventă a Şcolii sindicale aus­triece, a frecventat mai multe cursuri de instruire, organizate de Federaţia Sindica­telor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE), după care a reuşit să introducă în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate mai multe sporuri salariale şi facilităţi.

„În anul 2015, erau sindicalizaţi 88 la sută dintre angajaţii centrului, iar azi, toţi cei 26 de salariaţi ai instituţiei sunt mem­bri de sindicat. Am reuşit să atragem mai mulţi oameni în sindicate, după ce a fost modificat Codului muncii, potrivit căruia prevederile Convenţiei colective la nivel de ramură şi ale Contractului colectiv de muncă se răsfrâng doar asupra salariaţilor care sunt membri de sindicat”, a relevat Irina Abdulaeva.

Potrivit contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, un concediu de odihnă suplimentar plătit cu durata de şapte zile se oferă salariaţilor care activează în con­diţii nocive, conducătorului întreprinde­rii, salariaţilor care depun un efort psiho­emoţional sporit. Angajații care activează la întreprindere de mai bine de cinci ani au dreptul la concediu suplimentar plătit de cinci zile.

Acelaşi document prevede că, pentru activitate neîntreruptă în sfera gaze, an­gajatului i se oferă un adaos la salariu de la 5 la 20%, în funcţie de câţi ani a activat la centru. La naşterea copilului, unul din­tre părinţi primeşte un ajutor material, de la 25  la 100% din salariul tarifar, în funcţie de câţi ani a lucrat la instituţie. Cu prilejul Zilei Internaţionale a Oamenilor în Etate, 1 octombrie, pensionarii care au activat la „Flacăra albastră” primesc din partea întreprinderii o indemnizaţie uni­că de 500 de lei. Salariaţilor care au ieşit la pensie şi au încetat să mai lucreze li se achită un ajutor de la un salariu până la trei, în funcţie de câţi ani au activat în sfe­ra gaze.

Iurie Truhin, directorul SRL „Flacă­ra albastră”, a spus că întreprinderea pe care o conduce 

instruieşte salariaţii din domeniul gaze cu ajutorul unei clase teh­nice mobile, proiect finanţat de Guvernul Germaniei, care a alocat în acest scop aproximativ 150 de mii de euro. Totoda­tă, centrul dispune şi de un poligon de in­struire în oraşul Ialoveni. În perspectivă, administraţia îşi propune să modernizeze instituţia,  astfel ca să poată efectua şi in­struirea la distanţă.

Margareta Strestian, preşedinta FS­CRE, a menţionat că, fără specialişti de performanţă, este imposibil de a dezvolta ramura gaze.

„Centrul „Flacăra albastră” contribuie la ridicarea nivelului de calificare profe­sională a salariaţilor din sfera respectivă. Între administraţia centrului şi organiza­ţia sindicală există relaţii de parteneriat bazate pe interese comune, ce ţin de pro­tecţia socială a salariaţilor şi crearea con­diţiilor optime de muncă”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand