12 august 2022
Chisinau
Без рубрики

Liderii sindicali promovează drepturile şi interesele salariaţilor

Loading
Без рубрики Liderii sindicali promovează drepturile şi interesele salariaţilor
Liderii sindicali promovează drepturile şi interesele salariaţilor
carchilan

Foto: vocea.md

Un plan de dezvoltare şi modernizare a Institutului Muncii din Chişinău, pe parcursul următorilor doi ani, în principal, prin creşterea calităţii serviciilor, optimizarea infrastructurii şi atragerea de noi clienţi a fost aprobat la şedinţa de marţi a Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

Noul director al Institutului Muncii, Ser­giu Stanciu, aprobat în funcţie în cadrul aces­tei şedinţe, a menţionat că pentru perfecţio­narea serviciilor educaţionale va fi valorificat potenţialul experţilor din cadrul institutului şi vor fi atraşi şi alţi specialişti, inclusiv de peste hotare. Obiectivul principal al acestui proces va fi implementarea unor elemente noi, menite să transforme Institutul Muncii într-un adevărat centru educațional şi de cercetare din regiune.

Modernizarea infrastructurii destinate studiilor se numără, de asemenea, printre priorităţile pentru 2015 şi urmăreşte sporirea interesului sindicatelor de ramură, dar şi al patronatelor, de a desfăşura noi activităţi în incinta Institutului Muncii. În acelaşi timp, durata instruirilor organizate pentru mem­brii de sindicat ar putea fie scurtată până la maximum două zile, pentru a nu perturba activităţile curente ale participanţilor.

 

g_cnsm

Un plan modern de marketing şi vânzări este elaborat de angajaţii institutului

Şi aspectele economice vor constitui o prioritate vitală pentru următorii doi ani. Pe lângă activităţile desfăşurate de CNSM la Institutul Muncii, urmează a fi atraşi noi cli­enţi din mediul privat şi sectorul civil. Con­comitent, va fi îmbunătăţită calitatea servici­ilor de alimentare şi a celor hoteliere. Un alt obiectiv important este şcolarizarea perso­nalului şi prestarea unor servicii de calitate la preţuri competitive. În prezent, angajaţii instituţiei lucrează la unul din acestea.

Cât priveşte relațiile internaționale, accen­tul va fi pus, în primul rând, pe consolidarea relațiilor cu instituțiile similare din regiune şi iniţierea unei colaborări cu noi structuri, inclusiv din ţările Uniunii Europene, a mai specificat Sergiu Stanciu.

În altă ordine de idei, membrii Comitetu­lui Confederal al CNSM au decis să solicite Parlamentului să dispună excluderea din Programul de activitate al Guvernului pen­tru 2015-2018 a obiectivului privind adopta­rea unui nou Cod al muncii sau substituirea acestui punct cu altul privind republicarea documentului existent.

„Ne pronunţăm categoric împotriva ela­borării unui nou Cod al muncii. Nu putem să fim de acord cu revizuirea şi anularea unui şir de drepturi ale salariaţilor. Am putea pune în discuţie această chestiune abia atunci când ţara noastră va fi membră a Uniunii Euro­pene, iar cadrul legislativ naţional va fi deja armonizat cu cel comunitar”, a declarat Oleg Budza, preşedintele CNSM.

Membrii Comitetului Confederal au fost informaţi că scopul invocat al adoptării unui nou Cod al muncii este asigurarea respec­tării drepturilor şi intereselor legitime ale celor două părţi ale raporturilor de muncă. Reprezentanţii CNSM au opinat însă că acest obiectiv a fost inclus în Programul de activi­tate al Guvernului la insistenţa unor repre­zentaţi ai investitorilor străini.

Aceştia susţin că cel mai mare impediment în dezvoltarea economiei naţionale, inclusiv în atragerea investiţiilor străine, este Codul muncii, care nu permite conducătorilor de unităţi să angajeze şi concedieze salariaţii după bunul lor plac. Reprezentanţii investi­torilor străini nu vor să fie obligaţi să indice motivul concedierii şi invocă faptul că sala­riaţii dispun de prea multe garanţii şi sunt protejaţi excesiv de lege, iar în acest fel ar fi imposibil de asigurat o disciplină a muncii la întreprinderi.

Numeroase propuneri de amendare a Codului muncii au fost înaintate anterior şi ele se referă la anularea unor drepturi fun­damentale în domeniul muncii, dar nu pot fi calificate în nici un fel ca bariere în regle­mentarea raporturilor de muncă sau obsta­cole pentru investitorii străini.

Astfel, reprezentanţii CNSM sunt ferm convinşi că nu există nici un temei legal pen­tru elaborarea şi adoptarea unui nou Cod al muncii. Mai mult, aceasta ar putea provoca indignări în masă ale salariaţilor, pe motivul unui risc real de diminuare a drepturilor şi garanţiilor fundamentale de muncă.

 

Sănătate şi securitate în muncă

 

La şedinţa de marţi au fost prezentate şi rezultatele concursului pentru titlul „Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răspun­deri specifice în domeniul securităţii şi sănă­tăţii în muncă”.

Astfel, câştigător al locului întâi la acest concurs a fost desemnat Victor Cosariz, lă­cătuş repararea utilajului de aprovizionare cu combustibil la SA „CET-2” din capitală. Locul doi a fost atribuit Inei Gojineţchi, ingi­ner-colorist la SRL „Filatura-Ungheni”, şi lui Valentin Telciuc, lăcătuş exploatarea şi repa­rarea utilajului de gaze la „CET-2”. Totodată, locul trei a revenit Eugeniei Bârdan, cusăto­reasă la SA „STAG Textile Industry”, lui Igor Stolnic, inginer la filiala Soroca a SA „RED Nord–Vest” şi lui Piotr Betlii, strungar în Serviciul reparaţii al subdiviziunii „Termo­service” a „CET-2”. De asemenea, membrii juriului au decis să aducă mulţumiri pen­tru cooperare şi contribuţie la organizarea acestui concurs conducătorilor de la toate unităţile a căror salariaţi au fost desemnaţi câştigători.

Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a menţionat, printre altele, că, începând din acest an, concursul în cauză va fi desfăşurat numai în cazul în care la el vor participa cel puţin 10 sindicate de ramură. Totodată, s-a decis să se propu­nă Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, să contribuie la organizarea şi desfăşurarea acestui concurs, cu participarea unităţilor care dispun de co­mitete funcţionale pentru securitate şi sănă­tate în muncă.

 

Independenţa sindicatelor

 

La aceeaşi şedinţă a fost aprobată o hotă­râre despre recomandările privind aplicarea de către sindicate a unor reglementări legale ce asigură independenţă în activitatea aces­tora faţă de autorităţile publice.

Membrii Comitetului Confederal al CNSM au mai examinat un şir de chestiuni organi­zatorice cu privire la modificarea componen­ţei Consiliului General al CNSM, la norma de reprezentare a organizaţiilor–membre în această structură, la acţiunile în vederea realizării Strategiei CNSM şi a Planului de acţiuni pentru 2015. Alte chestiuni de pe or­dinea de zi au vizat organizarea şi desfăşu­rarea adunării activului sindical cu prilejul Zilei mondiale pentru securitate şi sănătate în muncă, politica externă a CNSM în relaţii cu organizaţiile internaţionale etc.

Subiecte mai detaliate despre problemele puse în discuţie la şedinţa de marţi a Comite­tului Confederal al CNSM urmăriţi în nume­rele viitoare ale ziarului „Vocea poporului”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor