22 iunie 2024
Chisinau
Social

Liderii sindicali din ramura constructoare de mașini și-au trasat obiectivele imediate 

Loading
Social Liderii sindicali din ramura constructoare de mașini și-au trasat obiectivele imediate 
Liderii sindicali din ramura constructoare de mașini și-au trasat obiectivele imediate 
facebook.com

Consiliul Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Constructoare de Automobile şi Maşini Agricole s-a întru­nit, pe 24 iunie, în incinta Scolii profe­sionale nr. 9 din Chișinău, într-o ședință în care a examinat mai multe chestiuni incluse pe ordinea de zi.

A fost audiat raportul cu privire la activi­tatea Federației după Congresul VII al sin­dicatului ramural și a fost trasat planul de lucru pentru anul 2023. În cadrul discuțiilor, s-au evidențiat problemele cu care se confruntă organizațile sindicale din ramu­ră. Raportorul, președintele Federației, a menționat că, în domeniul politicii salariale, este necesar un salt calitativ pentru a crește valoarea angajaților conform standardelor internaționale, pentru a reduce migrația forței de muncă și a spori competivitatea economiei naționale, prin măsuri conjugate între Guvern, Patronate și Sindicate.

S-a subliniat și importanța acțiunilor desfășurate de organizațiile sindicale pentru combaterea muncii la negru. S-a menționat despre majorarea salariului minim pe țară de la 3500 la 4000 lei și despre intenția par­tenerilor sociali de a mări salariul minim la 5000 lei din 1 ianuarie 2024.

Pornind de la faptul că suntem țară cu statut de candidat pentru aderare la UE, ar trebui ca salariul minim să fie cât mai aproa­pe de salariul minim din Uniunea Europea­nă. O problemă majoră care a fost discuta­tă este scăderea numărului de membri de sindicat. Toți vorbitorii au accentuat faptul că nu este normal când în ramura industriei constructoare de automobile și mașini agri­cole s-au deschis noi întreprinderi și zeci de mii de locuri de muncă, însă la capitolul recrutare avem zero. Aceasta situație a tre­cut ca un fir roșu în Raportul președintelui Federației de ramură, care, fiind destul de autocritic, a remarcat acest moment ca un mare minus în activitatea sa și a membrilor Consiliului și ai comitetelor sindicale, care nu au reușit să realizeze în acest sens pre­vederile Rezoluției nr. 1 a Congresului VII al Sindicatului ramural. Consiliul a hotărât să se adresese către CNSM și organismele sindicale internaționale cu solicitarea de a ne acorda suport în desfășurarea noilor se­minare la tema respectivă.

O atenție deosebită a fost acordată și importanței ratificării Convenției OIM 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă, obiectiv comun al partene­rilor sociali.

O altă problema din ordinea de zi dis­cutată în cadrul Consiliului a fost mersul îndeplinirii Convenției colective la nivel de ramură. S-au trecut în revistă rezultatele Comisiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective și avizele date de CNSM la proiectele de legi și acte normative cu referire la protejarea drepturilor și intere­selor salariaților. S-a menționat că CNSM și centrele sindicale național-ramurale în con­tinuare urmează să promoveze modificările Legislației în materia drepturilor sindicale, în vederea respectării întocmai a garanțiilor legate de activitarea sindicală. Este în­grijorător faptul că la unele întreprinderi administrația nu creează condiții salariaților pentru muncă decentă. Atât raportorul, cât și coraportorul, Gheorghe Gangură, inspec­tor SSM, au atras atenția asupra chestiuni­lor nesoluționate la unele întreprinderi din ramură, totodată fiind evidențiate căile de soluționare a problemelor scoase la iveală.

Consiliul l-a ales pe Gheorghe Gangură în funcția de vicepreședinte al Federației, după eliberarea din funcție a lui Ilie Bucuci, ex-vicepreședinte. Totodată, în funcția de  președintă a Organizației de Femei din ca­drul Federației a fost aleasă Viorica Țurcan.

De asemenea, în funcția de  președinte al Organizației de Tineret din cadrul Federației a fost ales Artur Dmitriev, care activează ca maistru-instructor la Școala Profesională nr. 9. În context, s-a remarcat necesitatea creării condițiilor ca tinerii să se dezvolte și să rămână acasă.

Pe marginea obiectivelor discutate au fost adoptate hotărârile respective.

 

Boris BABICI, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile şi Maşini Agricole   

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand