12 august 2022
Chisinau
Social

Liderii „Agroindsind” au căutat soluții cu partenerii de dialog social

Loading
Social Liderii „Agroindsind” au căutat soluții cu partenerii de dialog social
Liderii „Agroindsind” au căutat soluții cu partenerii de dialog social
Vocea poporului

În condițiile de criză profundă a ramurii agroindustriale, pro­vocate de pandemia COVID-19, de secetă, relațiile Federației „Agroindsind” cu partenerii de dialog social au o importanță majoră.

Anul 2020 este unul dintre cei mai grei ani din ultimele decenii, care a provocat un șir de probleme și a de­terminat instituirea stării excepționale în ramura agroindustrială. Primele semne de îngrijorare au apărut iarna, când lipsa de zăpadă și temperatu­rile ridicate au pus semănăturile de iarnă, pomicultura, inclusiv viticultu­ra, în condiții extrem de complicate. Concomitent, la începutul primăverii, a mai apărut o problemă enormă – COVID-19.

În asemenea condiții, FNSAA „Agro­indsind”, conștientizând consecințele situației excepționale asupra anga-jaților, membri de sindicat din ramura agroindustrială, a intervenit cu un șir de măsuri și propuneri, după cum ur­mează în ordine cronologică.

La 6 martie 2020, FNSAA „Agro­indsind” se adresează către minis­terul de resort și patronatele din ramura agroindustrială cu inițiativa convocării Comisiei pentru consultări și negocieri colective cu următoarea ordine de zi:

 • aprobarea Planului de activitate a Comisiei pentru anul 2020;
 • identificarea căilor pentru lichida­rea restanțelor salariale ale angajaților din ramură, în special, de la Stațiunile Tehnologice pentru Irigare;
 • finalizarea structurală a Comisiei din partea Ministerului.

La 4 aprilie a.c., Biroul Operativ al Consiliului sindicatelor din Branșa vinificație, viticultură și produce­rea băuturilor alcoolice a Federației „Agroindsind” a emis o adresare des­chisă către: CNSM, FNSAA, Ministe­rul Agriculturii, Dezvoltării Regiona­le și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Proprietății Publice, ANSA, ONVV cu privire la situația la care s-a ajuns în ramura vitivinicolă și consecințele asupra angajaților, membri de sin­dicat. Printre propunerile menite să amelioreze situația se numără:

 • acceptarea autorităților de acces liber al cetățenilor la magazinele au­torizate de comercializare a produse­lor întreprinderilor vinicole, care vor comercializa mărfurile concomitent cu Recomandarea de consum în sco­puri curative;
 • informarea populației despre ro­lul benefic al produselor respective prin intermediul mass-media;
 • aplicare autorizată, de către per­sonalul medical, a produselor respec­tive în scop curativ;
 • aprobarea unei Hotărâri de Gu­vern privind acordarea de compensații bănești angajaților care stau acasă cu copii sau sunt în șomaj tehnic, fără acoperire cu resurse financiare, în special, angajaților de la întreprinde­rile care se află în proces de insolvabi­litate. Concomitent, de susținut, prin diminuarea poverii fiscale, producă­torii vitivinicoli, în special, cei care se află în proces de insolvabilitate.

La 11 mai 2020, FNSAA „Agroind­sind” se adresează către ministerul de resort și patronatele din ramura agroindustrială cu inițiativa de a se convoca Comisia pentru consultări și negocieri colective cu următoarea ordine de zi:

 • elaborarea și aprobarea adresă­rii comune către Guvernul Republi­cii Moldova „Cu privire la declararea stării excepționale în domeniul ramu­rii agroindustriale”;
 • identificarea căilor pentru li­chidarea restanțelor salariale ale angajaților din ramură;
 • examinarea modificărilor și com­pletarea Convenției colective (nivel de ramură) cu privire la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare și introducerea măsuri­lor de conlucrare în condițiile stării excepționale, provocate de pande­mia COVID-19 etc.

La 17 iunie 2020, Biroul Executiv al FNSAA „Agroindsind” a examinat, într-o ședință on-line, situația în care s-a ajuns în urma sistării activității sanatoriului „Struguraș”, a solicitat Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică să-și revizuiască poziția față de suspendarea în con­tinuare a activităților sanatoriale și a propus, pentru urgentarea redeschi­derii instituției sanatoriale, să exami­neze proiectul Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19, în condițiile reluării activității stațiunilor balneoclimaterice ale sindicatelor din Republica Mol-dova.

Pe 4 august a.c., în cadrul ședinței on-line a Comisiei naționale pen­tru consultări și negocieri colective, FNSAA „Agroindsind” a avut susținerea CNSM, în persoana vicepre-ședintelui Sergiu Sainciuc. În cadrul dezbaterii chestiunii de pe ordinea de zi privind situația întreprinderi­lor aflate în proces de insolvabilita­te, a abordat problema ce ține de restanțele salariale la 1.07.2020 față de angajații-membri de sindicat din ramura agroindustrială, în special, de la ÎS Stațiunile Tehnologice pentru Irigare și de la întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate.

Sergiu Railean, președintele Co­misiei, ministru al Economiei și In­frastructurii, a promis că problema abordată va fi discutată amănunțit la ședința Biroului Executiv al Comisiei,care va avea loc în timpul apropiat.

În timpul mai multor întrevederi, ședințe on-line cu reprezentanții patronatelor și ai ministerului de re­sort, la 30.07.2020, a fost semnat Protocolul-acord de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2017-2020.

Drept urmare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare se stabilește în agricultură în mărime de 2.935 de lei, cuantumul minim garantat în sec­torul real al economiei naționale fiind de 2.775 de lei.

Pentru prima dată, în relațiile tri­partite, a apărut un capitol nou: „Relațiile de muncă în perioada situațiilor excepționale și ulterioa­re acestora”, care cuprinde un șir de măsuri în acest sens.

Un lucru extrem de important a fost obținut prin completarea punc­tului 64 al Convenției cu un nou ali­neat în următoarea redacție:

”k) se interzice concedierea pre-ședintelui sindicatului pentru perioa­da exercitării mandatului, inclusiv a celor neeliberați de la locul de muncă de bază, în următoarele cazuri:

 • situații excepționale;
 • insolvabilitate;
 • existența litigiilor Angajator-Sin­dicat;
 • situației prevăzute de lit. y1), ali­neatul (1), art. 86 din Codul muncii”.

 

Iurie POJOGA,

vicepreședinte interimar al Federației „Agroindsind”,șeful Departamentului protecția muncii

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor