24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Lideri sindicali din Rezina, instruiţi în securitatea muncii

Loading
Без рубрики Lideri sindicali din Rezina, instruiţi în securitatea muncii
Lideri sindicali din Rezina, instruiţi în securitatea muncii

 

 

seminar-IM-rezina

Foto: vocea.md

La Institutul Muncii al Sindi­catelor din Moldova s-a des­făşurat, recent, un seminar cu privire la cadrul juridic general al activităţii de secu­ritate şi sănătate în muncă, la care au fost abordate noile reglementări şi cerinţe lega­le minime în domeniu.

 

Evenimentul a fost organizat pentru activul sindical din cadrul Consiliului interramural al sindi­catelor din raionul Rezina. La des-fășurarea acestuia și-au dat con­cursul Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Consiliul interramural al sindi­catelor din Rezina.

Vicepreşedintele CNSM, Petru Chiriac, a relevat că acest seminar joacă un rol important în informa­rea membrilor de sindicat cu pri­vire la noile modificări ale legisla­ţiei muncii care au fost operate pe parcursul anului 2014. Totodată, participanţii au avut posibilitatea să-şi ridice nivelul de calificare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. „Ne dorim ca membrii de sindicat să fie mai aproape de organele ierarhic superioare, de sindicatele de ramură, centrele na­ţionale interramurale sindicale în soluţionarea problemelor legate de securitatea şi sănătatea în muncă”, a subliniat Chiriac.

 

Informaţii utile pentru participanţi

 

Președinta CITS Rezina, Vera Platon, a remarcat că în cadrul se­minarului s-au discutat subiecte referitor la importanța cunoașterii legislației muncii. „Este binevenită această întrunire, deoarece au fost multe întrebări în domeniul sănă­tăţii şi securităţii în muncă la care am primit răspuns. Cu siguranţă, plecăm acasă cu noi cunoştinţe şi infomaţii utile, pe care le vom apli­ca în activitatea noastră cotidiană”, a conchis Vera Platon.

De asemenea, Elena Carchilan, şefa-adjunctă a Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a accentuat că „obiectivele de bază, în cadrul seminarului, au fost cunoaşterea elementelor sistemului de mana­gement în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicarea prevederilor actelor normative ce reglementeză securitatea şi sănăta­tea la locul de muncă, sensibiliza­rea asupra nivelului de răspundere pentru nerespectarea actelor nor­mative, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protecţie a lucrăto­rilor la locul de muncă, prevenirea riscurilor profesionale etc”.

Totodată, în cadrul întrunirii au fost discutate subiecte cu pri­vire la evaluarea factorilor de risc profesional, identificarea riscurilor profesionale, pericolele din siste­mul de muncă, răspunderea pen­tru încălcarea actelor normative în domeniu, modul de cercetare a accidentelor de muncă și statistica lor, răspunderea disciplinară, civi­lă, penală şi contravenţională.

În context, este de menționat faptul că participanții la seminar au lucrat și în grupuri, unde s-au manifestat foarte activ. Activita­tea a fost apreciată înalt de către participanți și de organizatori.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand