7 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Licitaţia electronică, o nouă procedură privind achizițiile publice

Loading
Fără categorie Licitaţia electronică, o nouă procedură privind achizițiile publice
Licitaţia electronică, o nouă procedură privind achizițiile publice
internet

Foto: achizitii.md

Licitația electronică este prevăzută într-un proiect de modificare a Legii privind achi­ziţiile publice, aprobat recent de Guvern. Proiectul stipulează, de asemenea, institui­rea unei agenţii de soluţionare a contestaţiilor, un nou organ de specialitate al adminis-trației publice, care va contribui la exclude­rea conflictelor de interese ce pot să apară în activitatea Agenţiei Achiziţii Publice.

 

Totodată, au fost revizuite criteriile de atribuire a contractelor de achiziţii publice. Acum, autorităţi­le contractante vor putea desemna câştigătorul atât după principiul celui mai mic preţ, cât şi după cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.

În acelaşi timp, a fost majorat termenul de depu­nere a ofertelor, astfel încât agenţii economici să dis­pună de timp suficient pentru a le pregăti şi prezenta în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

Potrivit autorilor, proiectul stabileşte o structu­ră mai complexă şi mai aplicabilă a Legii privind achiziţiile publice şi este completat cu capitole care simplifică procedurile de desfăşurare a achiziţii­lor. Amendamentele au fost propuse de Ministerul Finanțelor şi au scopul de a armoniza legislaţia naţi­onală la acquis-ul comunitar. Documentul urmează să fie examinat de Parlament.

Maria Creminscaia, consultant principal, expert pe problemele financiare şi social-economice la Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, a precizat pentru „Vocea poporului” că modificările respective sunt binevenite şi sunt susţinute de insti­tuţia pe care o reprezintă.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și