25 iunie 2024
Chisinau
Varia

Liceul din Cărpineni, Hâncești: 40 de ani de realizări frumoase

Loading
Varia Liceul din Cărpineni, Hâncești: 40 de ani de realizări frumoase
Liceul din Cărpineni, Hâncești: 40 de ani de realizări frumoase
facebook.com

Pentru Liceul Teoretic „Ștefan Hol­ban” din Cărpineni, Hâncești, 6 noiem­brie curent a fost ziua în care a trăit emoția unui eveniment deosebit, sem­nificativ – s-au împlinit patru decenii de când liceul a fost transferat în actualul sediu. La eveniment au fost prezenți oaspeți de onoare, care au dat valoare deosebită acestei activități.

Printre aceștia s-au numărat maestrul Eu­gen Doga, Doctor Honoris Causa; Elizaveta Cojocaru, ex-director al instituției în peri­oada 1982-2011; Roman Copăceanu, ex-di­rector al instituției în perioada 2011-2015; Corina Lungu, consultant principal Minis­terul Educației și Cercetării; Valentina Tonu, șefa Direcției învățământ Hâncești; Mike-Michael Jones, șeful oficiului USAID Mol­dova ș. a. De asemenea, la eveniment au participat băștinași, cadre didactice din gimnaziile Mingir, Cărpineni, Negrea, colegi care se află la odihna binemeritată, preoți.

40 de ani frumoşi, plini de bucurii şi suc­cese, ani în care instituția a fost reorgani­zată, primind diferite denumiri și fiindu-i schimbat statutul. A rămas, însă, aceeași mi­siune a școlii: cea de a crea personalități, cea de a făuri, de a clădi destine.

40 de ani de perseverență a cadrelor di­dactice, care au muncit, iar unii continuă să activeze și acum în instituție, fiind diriguiți de către iscusitul director Elizaveta Cojocaru, în perioada  1982-2011, pentru care școala a devenit a doua casă,  apoi de către Roman Copăceanu, în perioada 2011-2015. Actualul director al instituției, Tamara Macari, conti­nuă să promoveze ideile  predecesorilor săi, având aspirația de a aduce liceul pe una din­tre cele mai înalte trepte ale succesului.

Din anul 2016, de când, în urma con­cursului, Tamara Macari a fost desemnată director al liceului, accentul a fost pus pe activități de promovare a imaginii instituției la nivel local, raional, național, dar și pe im­plicare în proiecte naționale și internaționale. Cel mai mare proiect câștigat este „Refor­ma Învățământului în Moldova” (PRIM), prin care s-a modernizat infrastructura, au fost dotate cu tehnică și utilaje laboratoare­le, cabinetele, spațiul adiacent al instituției. Alte proiecte importante, obținute prin im­plicarea mai multor cadre didactice sunt:  „Robotica”, „Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta preșcolară și învățământ primar”, susținut de către Fundația pentru Dezvoltare și Fundaţia pentru Copii „Pestalozzi”; „Tekwill în fiecare școală”, „Școala Digitală’’ și „Centrul Regio­nal de Excelență în Educație Economică și Antreprenorială”, care a fost deschis chiar în această zi.

În același timp, rezultatele notorii mo­tivează atât elevii, cât și profesorii, să se dedice plenar studiului, care te învață să ai încredere în sine, să te descoperi ca perso­nalitate, să explorezi noile dimensiuni ale propriei ființe și să optezi mereu în favoarea formării profesionale, excelând în meseria îmbrățișată.

În prezent, Liceul Teoretic „Ștefan Hol­ban” arată ca o oază modernă de educație, unică în raionul Hâncești și printre puținele din Republica Moldova.

Acest lucru a reușit grație activității pro­fesioniste a echipei manageriale și apor­tului fiecărui angajat. Foarte activă, pe tot parcursul anilor, a fost organizația sindicală primară. În parteneriat cu administrația li­ceului, sindicaliștii au pus umărul la crearea condițiilor optime de muncă, ținând cont de securitatea și siguranța muncii, au negociat un Contract colectiv de muncă ce asigură re­alizarea protecției sociale, respectarea drep­turilor și obligațiilor membrilor de sindicat.

În cadrul evenimentului, i-am felicitat pe membrii de sindicat din instituție pentru ac­tivitate admirabilă, pentru spiritul de echipă, pentru combativitate și fidelitate mișcării sindicale.

Fiind sub auspiciile Luceafărului, geniul neamului românesc, maestrul Eugen Doga, Doctor Honoris Causa, a fost parte a săr­bătorii jubiliare: 40 de ani de activitate a Liceului Teoretic ,,Ștefan Holban” din comu­na Cărpineni. Carpenul sădit de maestru, lecțiile de demnitate oferite până în prezent, urmează să prindă rădăcini, să crească și să rămână pentru posteritate!

 

Ana CIMPOIEȘU, președintele Consiliului Raional Hâncești al FSEȘ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand