14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Liber-profesioniștii: concediul parțial plătit

Loading
Cetăţeanul şi legea Liber-profesioniștii: concediul parțial plătit
Liber-profesioniștii: concediul parțial plătit
biwel.es

Activez în calitate de executor judecătoresc de mai mulți ani. Acum, mă aflu în concediul postnatal cu durata de 70 de zile calendaristice, care mi-a fost acordat în legătură cu unele complicații la nașterea copilului. Doresc să aflu dacă, după expirarea conce­diului postnatal, voi avea dreptul la concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani cu achitarea indemnizației pentru această perioa­dă? Dacă da, spuneți-mi vă rog, care sunt condițiile pentru stabilirea indemnizației?

Vera Ciumac, Drochia

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

În conformitate cu art.1 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (în redacția Legii nr. 257/2020), executorul judecătoresc face parte din categoria liber-profesioniștilor ce practi­că activități în sectorul justiției.

În scopul asigurării protecției sociale a familiilor cu copii și în con­formitate cu Legea nr. 315 din 23 decembrie 2016 privind prestațiile sociale pentru copii, Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărârea nr. 1478 din 15.11.2002, a aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii (în con­tinuare – Regulament).

Potrivit pct. 2 secund din Regulament în redacția Hotărârii Guvernului nr. 940 din 22.12.2020, în cazul liber-profesioniștilor ce practică activități în sectorul justiției, la calculul stagiului de cotiza­re necesar pentru stabilirea indemnizației lunare pentru creșterea copilului se includ perioadele pentru care a fost plătită taxa fixă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilită înce­pând cu 1 ianuarie 2021.

 

Începând cu 1 ianuarie 2021, liber-profesionistul are dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului

 

Același Regulament (pct.7 subpct.2), lit. D secund)) dispune că în cazul liber-profesioniștilor ce practică activități în sectorul justiției, care este persoană asigurată, indemnizația pentru creșterea copilului se stabilește din ziua următoare datei expirării concediu­lui de maternitate. În același timp, norma data dispune că liber-profesioniștilor li se acordă dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului dacă confirmă stagiul necesar de cotizare fără condiția aflării în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani.

Venitul lunar asigurat pentru liber-profesioniști care practică ac­tivitate în sectorul justiției, potrivit pct. 37 secund din Regulament, se determină prin împărțirea 1/12 a taxei fixe a contribuției de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă. Venitul lunar asigurat determinat se include în calcul în lunile pentru care au fost plătite taxele fixe ale contribuției de asigurări sociale de stat obliga­torii stabilite începând cu 1 ianuarie 2021.

Prevederile pct. 41 prim din Regulament stabilesc că în cazul în care liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției pe parcursul celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat nu a realizat venit asigurat din motiv de benefici­ere de indemnizație de maternitate și/sau de indemnizație pentru creșterea copilului, cuantumul următoarei indemnizații pentru creșterea copilului se stabilește din baza de calcul în al cărei temei s-a calculat această indemnizație pentru copilul precedent, inclusiv în cazul în care a beneficiat de anumite plăți unice pe parcursul peri­oadei luate în calcul.

Așadar, pornind de la cele menționate mai sus, precum și în con­formitate cu prevederile pct. 68 din Regulament, liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției (inclusiv executorul judecă­toresc) are dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului născut, începând cu 1 ianuarie 2021, dacă întrunește condițiile de acorda­re a acesteia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand