19 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

La SA „Lactis” din Râşcani au fost înlăturate mai multe deficienţe privind securitatea muncii

Loading
Fără categorie La SA „Lactis” din Râşcani au fost înlăturate mai multe deficienţe privind securitatea muncii
lactis

Foto: Inspectoratul de Muncă al Sindicatelor

Inspectorul de Muncă al Sindicatelor, Ion Vartic, a efectuat un control tema­tic privind condiţiile de muncă şi protecţia sala­riaţilor de la întreprinde­rea SA „Lactis” din oraşul Râşcani.

 

În conformitate cu art. 10 din Legea securității și sănătății în muncă, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor, inclusiv pentru pre­venirea riscurilor profesionale.

Una din principalele măsuri pe care trebuie să le aplice conducă­torii este evaluarea condițiilor de la locurile de muncă din punct de vedere al protecției muncii și al modulului de aplicare a listelor ramurale a lucrărilor pentru care pot fi stabilite sporuri bănești pentru munca prestată în condiții nefavorabile.

Potrivit unei note informative a inspectorului, în urma contro­lului, administraţiei întreprin­derii, în prezenţa preşedintelui organizaţiei sindicale primare, i-au fost înaintate spre remedie­re, în termenul stabilit, un şir de prescripţii consemnate în proce­sul verbal. Acesta conține 29 de astfel de puncte.

 

Control obligatoriu pentru asigurarea securităţii muncii

 

În punctul trei al procesului verbal era prevăzută atestarea locurilor de muncă din punct de vedere al protecției muncii. Pentru realizarea masurilor re­spective, în perioada 15–17 mai 2013, administraţia întreprin­derii SA „Lactis” din Râșcani a organizat atestarea locurilor de muncă. Acest lucru a avut loc în conformitate cu prevederile „Re­gulamentului”, aprobat prin Ho­tărârea Guvernului nr.1335 din 10 octombrie 2002, cu efectuarea investigaţiilor instrumentale co­respunzătoare.

 

lactis-2

Foto: Inspectoratul de Muncă al Sindicatelor

 

La această acțiune au parti­cipat colaboratorii Centrului de sănătate publică Râşcani (Vita­lie Frumosu, șeful supraveghere sanitară, asistenții Efim Bodiu și Maria Ropot, precum şi Ana­tol Botnaru, medic igienist) și membrii Comisiei de atestare (Eduard Toderița, vicedirector SA „Lactis”, Valeri Postolachi, specialist în securitatea și sănă­tatea în muncă și Tamara Pobi­rejnâi, președintele comitetului sindical), care reprezintă anga­jatorul şi salariaţii. Aceasta a fost constituită prin ordinul nr.106, din 14 mai 2013 și era compusă din cinci persoane – toate fiind instruite în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În afară de aceştia, a mai participat și inspec­torul de muncă, Ion Vartic.

 

Concluzii şi recomandări pentru SA „Lactis”

 

Concluziile sunt următoarele:

– numărul real al locurilor de muncă la care se îndeplinesc lu­crări prevăzute în listele ramu­rale de lucrări cu condiţii grele şi nocive, precum şi deosebit de grele şi de nocive, pentru care au fost stabilite sporuri majora­te de compensare, constituie 25 de unităţi, la care sunt antrenaţi 43 de salariaţi. Dintre aceștia, 33 sunt femei;

– mărimea sporului de com­pensare lunară, pentru munca prestată de fiecare angajat în astfel de condiţii, se estimea­ză de la 390 până la 465 de lei, ceea ce constituie 25-35% din cuantumul minim pentru prima categorie de salarizare stabilit în Contractul colectiv de muncă şi este mai mare decât prevederile Convenţiei ramurale 2011-2014 a Federației „Agroindsind”, cu modificările ulterioare, publicate în Monitorul Oficial nr. 126-129 (4164-4167) din 22 iunie 2012, adică 1550 lei lunar pentru tim­pul de muncă prestat, în mărime de 169 de ore;

– se acordă mijloace individu­ale de protecţie şi haine de lucru;

– conform graficului de acor­dare a concediului (2013) şi ane­xei 3 din CCM, persoanelor în număr de 43, li se acordă conce­diu suplimentar plătit în volum de patru zile anual;

– criteriile igienice de evalu­are şi clasificare a condiţiilor de muncă, conform factorilor de risc şi nocivi ai mediului ocu­paţional, greutăţii şi intensită­ţii procesului de muncă, sunt consemnate în procese verbale, anexate la „Paşaportul sanitaro-tehnic”;

– pentru 13 profesii şi funcţii se acordă hrană de protecţie – 500 ml de lapte proaspăt fiecărui lucrător în zi sau în schimbul re­spectiv etc.

 

A scăzut numărul locurilor de muncă nocive

 

„În urma analizei efectuate, conform datelor stabilite în ma­terialele atestării precedente a locurilor de muncă, comisia de atestare desemnată prin ordinul nr.113 din 1 august 2007 a con­statat o reducere a numărului de locuri de muncă de la întreprin­dere cu condiţii nefavorabile. Astfel, dacă în anul 2007 erau 33 de locuri de muncă cu condiții nocive, atunci în 2013 erau deja circa 25 de astfel de locuri. Re­spectiv, s-au diminuat și sumele valorilor factorilor mediului de producere”, a precizat Ion Vartic pentru „Vocea Poporului”.

 

Unde este dorinţă sunt şi rezultate

 

„Indiscutabil, dacă este dorință de a face lucruri bune și este prețuit bunul simț, sunt rezultatele dorite. Ca exemplu pozitiv, ce poate fi preluat și de alți agenți economici din raionul Râșcani și din republică, servește SA „Lactis” Râșcani, unde în urma controlului au fost reme­diate majoritatea abaterilor de la actele legislative și normative în domeniul securității și sănătății în muncă”, menționează Ion Vartic.

 

lactis-3

Foto: Inspectoratul de Muncă al Sindicatelor

 

La finele controlului, la pro­punerea lui Ion Vartic, direc­torul întreprinderii, Gheorghe Angheluța, a convocat o ședință de lucru cu participarea lucră­torului desemnat, Valeri Pos­tolachi, al conducătorilor gru­purilor de muncă, specialiștilor și a președintelui comitetului organizației sindicale primare, afiliată la Federația „Agroind­sind”, Tamara Pobirejnâi. În cadrul ședinței au fost puse în discuție toate abaterile constata­te în timpul controlului. „Le-am explicat ascultătorilor la ce poate duce încălcarea actelor legisla­tive și normative din domeniul securității și sănătății în muncă, care sunt metodele de remedie­re pentru a preveni accidentele de muncă și bolile profesionale și care sunt responsabilitățile. Toți participanții au ascultat cu atenție, au pus întrebări, a fost o ședință productivă”, spune Ion Vartic. La rândul său, Gheor­ghe Angheluța le-a repartizat specialiștilor spre remediere aba­terile incluse în procesul verbal, întocmit în urma controlului.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi