16 iunie 2024
Chisinau
Cultura

La Chişinău va fi creat Institutul Naţional al Monumentelor Istorice

Loading
Cultura La Chişinău va fi creat Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
La Chişinău va fi creat Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
restaurare-muzeu

Foto: timpul.md

 

Ministerul Culturii a elaborat şi propus spre dezbateri pu­blice proiectul Legii protejă­rii monumentelor istorice. La elaborarea documentului s-a luat în consideraţie propune­rile din Raportul misiunii de experţi a Consiliului Europei în Republica Moldova de eva­luare a situaţiei patrimoniului cultural (2012), precum și le­gislaţia similară a României, Rusiei, Cehiei.

 

Legea este structurată în opt capi­tole. Proiectul de lege stabileşte pen­tru prima dată în legislaţia naţională definiţii clare referitoare la termino­logia de bază care vizează procesul de protejare a monumentelor istorice. Primul capitol cuprinde reglementări generale privind categoriile de mo­numente, protejarea monumentelor istorice și marcajul specific acestora. Capitolul secund se referă la evidența și clasarea monumentelor istorice, la categoriile de clasare și la inven­tarul monumentelor. Capitolul terț cuprinde reglementări referitoare la zona de protecție a monumentelor is­torice, la obligația de folosință a aces­tora, reglementări privind principiile de operare a intervențiilor în cadrul acestora, inclusiv în cadrul zonelor construite protejate, precum și regle­mentări referitoare la rezervațiile is­torico-culturale. Al patrulea capitol se referă la instituțiile de specialitate în domeniu și stabilește atribuțiile lor. Este stabilită înființarea instituției-pilon a statului în realizarea politicii din domeniu – Institutului Național al Monumentelor Istorice, Republi­ca Moldova fiind singura țară din Europa și din CSI care nu dispune de instituții de acest gen. Crearea in­stitutului este prevăzută de planul de activitate al Guvernului, de Strategia națională „Cultura 2020”, necesita­tea creării instituției de acest pro­fil fiind stipulată și în documentele organizațiilor internaționale în do­meniu la care ţara noastră este parte. Inspectoratul Național al Monumen­telor se va înființa prin reorganizarea Agenției de Inspectare a Monumen­telor.

Capitolul cinci enumeră obligațiile ce le revin în domeniul de referință autorităților publice centrale, precum și celor locale. Capitolul șase relevă obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice. Un capitol aparte opt se referă la răspunderea prevăzută în caz de încălcare a pre­vederilor legale în domeniu. Sursele financiare pentru crearea Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, prevăzute în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvol­tare a culturii „Cultura – 2020”, con­stituie 2,5 mln. lei/an până în anul 2020 (total: 17,5 mln. de lei).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand