17 august 2022
Chisinau
Social

Justiția socială, un imperativ al timpului și al lumii în schimbare continuă

Loading
Social Justiția socială, un imperativ al timpului și al lumii în schimbare continuă
Justiția socială, un imperativ al timpului și al lumii în schimbare continuă
posta-romana.ro

Justiția socială, un princi­piu fundamental pentru o coexistență pașnică și pros­peră între națiuni, presu­pune promovarea egalității între sexe sau drepturile popoarelor indigene și ale migranților, eliminarea bari­erelor legate de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, cultură sau dizabilitate.

Valul de schimbări ce a cuprins mai multe țări de pe glob în ultimii ani a făcut ca milioane de cetățeni să-și exprime nemulțumirea față de inegalitate, corupție, represiuni și absența unei munci decente. Această mobilizare a maselor a fost determinată de necesitatea unei justiții sociale.

Ziua Mondială a Justiției So­ciale, marcată pentru prima dată la 20 februarie 2009, a reliefat importanța justiției sociale ca im­perativ etic care ar trebui să ne ghideze munca de toate zilele, potrivit www.un.org.

Stabilitatea globală și prosperi­tatea depind de garantarea unor niveluri acceptabile de trai și ega­litate de șanse. ONU susține prin­cipiile justiției sociale.

Unul dintre evenimentele de cea mai mare anvergură, care s-a concentrat pe problematica socială, l-a constituit Summit-ul mondial pentru dezvoltare soci­ală sub egida ONU (Copenhaga, 6-12 martie 1995). Această reu­niune, la care au participat peste 100 de lideri politici, a avut drept scop de a sensibiliza comunitatea internațională și națiunile în pro­movarea obiectivului fixat în Car­ta Națiunilor Unite de a favoriza „creșterea nivelului de trai, ocupa­rea deplină și condițiile de progres și de dezvoltare în cadrul ordinii economice și sociale în vederea creării condițiilor de stabilitate și de bunăstare”.

10 ani mai târziu, țările mem­bre ONU au evaluat Declarația de la Copenhaga și Programul de Acțiune într-o ședință a Comisi­ei pentru Dezvoltare Socială de la New York, în februarie 2005, și au decis să accelereze eforturile pentru realizarea progresului și justiției sociale pentru a edifica „o societate pentru toți”. Aduna­rea Generală a ONU recunoaște că dezvoltarea socială și justiția socială sunt indispensabile pen­tru realizarea și menținerea păcii și securității în interiorul și între națiuni și că acestea nu pot fi atin­se în absența păcii și a securității sau în condițiile nerespectării tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

La 26 noiembrie 2007, Adu­narea Generală a Națiunilor Uni­te a stabilit data de 20 februarie pentru marcarea Zilei Mondiale a Justiției Sociale, militând pentru ca dezvoltarea din acest domeniu să asigure protejarea și consolida­rea demnității umane. Promovarea dreptății sociale este una dintre prioritățile actuale ale ONU.

Celebrarea acestei zile pe teri­toriul statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite este me­nită să contribuie la consolidarea eforturilor ONU pentru eradicarea sărăciei, promovarea unui mediu de lucru decent, egalitatea între sexe și accesul fără restricții la bu­năstarea socială și justiție.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor