25 iunie 2024
Chisinau
Social

Ion Pîrgaru: „Salariatul trebuie să simtă în sindicat o forță care îi apără interesele”

Loading
Social Ion Pîrgaru: „Salariatul trebuie să simtă în sindicat o forță care îi apără interesele”
Ion Pîrgaru: „Salariatul trebuie să simtă în sindicat o forță care îi apără interesele”
Vocea poporului

Pe 17 mai, întreaga lume a consemnat Ziua Mondială a Telecomu­nicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Cu această ocazie, angajați din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor au obținut titlul onorific „Maestru în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor” și diplo­me de onoare pentru merite deosebite în dezvoltarea sectorului TIC și activitate fructuoasă. Pe fundalul acestei euforii exteriorizate cu măsu­ră, l-am rugat pe Ion Pîrgaru, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații, să ne relateze despre realizările, dar și problemele cu care se confruntă domeniul cu care ține legături strânse de mai mulți ani.

– Domnule Pîrgaru, ce au făcut sin­dicatele cu ocazia acestei zile?

– FSCM a promovat la Ministerul Teh­nologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor ideea ca această zi să fie marcată în fie­care an în Republica Moldova. Federația a promovat distincția „Maestru în co-municații”, care se oferă doar în ramura respectivă, prin care se apreciază aportul profesional al lucrătorilor din domeniu la dezvoltarea tehnologiilor informaționale. Noi, ca și sindicat, lucrăm mereu pentru a promova și a susține salariații.

– Este doar o insignă simbolică sau salariații care o dețin au anumite beneficii?

– În afară de faptul că este o insignă cu care se mândresc lucrătorii, aceasta le oferă posesorilor un adaos lunar la sala­riu de 20% și alte avantaje. Într-adevăr, sunt distinși cei care au un profesiona­lism înalt, își aduc aportul la dezvoltarea telecomunicațiilor în Republica Moldova. Ei sunt înaintați de colectivele de mun­că, la nivel de teritoriu. Apoi, la nivel național, la minister.

– Și rolul sindicatelor aici care este?

– Distincția a fost instituită la propu­nerea FSCM. Noi am elaborat un regula­ment și l-am înaintat spre aprobare către minister, în baza căruia unor salariați li se înmânează această distincție. Căci rolul sindicatelor este de a promova interesele salariaților membri de sindi­cat care își aduc aportul la dezvoltarea telecomunicațiilor și pentru a-i îndemna și pe ceilalți care încă se gândesc care e rolul lor în ramură, să lucreze mai cu spor.

– În anii trecuți, în această zi, distincțiile se înmânau în cadrul unei ceremonii festive. În anul curent nu v-ați permis acest lux?

– Într-adevăr, în anul acesta nu ne pu­tem permite să ne întâlnim cu salariații din cauza pandemiei. Insignele vor fi înmânate în cadrul întreprinderilor de către reprezentanții ministerului și ai federației, ca să nu contribuim la spori­rea pericolului pandemiei. Vrem să ridi­căm calitatea muncii în telecomunicații, dar nu vrem să le facem de lucru me­dicilor.

– Care este, în general, relația din­tre Ministerul Tehnologiei Infor­maţiei şi Comunicaţiilor și FSCM?

– Noi trebuie să fim conștienți de fap­tul că fiecare își are competențele lui și rolul său în societate. Rolul sindicatelor este de a promova salariații, de a le apă­ra drepturile, de a negocia cu conducă­torii lor să le fie create condiții bune de lucru și alte avantaje. Dar până la urmă, avem aceleași scopuri, căci un salariat mulțumit are un randament al muncii mai mare.

– Cum a activat FSCM în timpul pandemiei, când lumea a avut foarte mult nevoie de susținerea sindicatelor?

– Noi am făcut tot posibilul ca mem­brii noștri de sindicat să activeze în regim normal, cu salarii normale etc. Evident, i-am asigurat cu dezinfectanți, cu ceaiuri vitaminizate. Iar pe cei care au suferit de Covid-19 i-am susținut cu un ajutor material. Luând toate măsurile, am avut întâlniri în teritoriu, am fost la întreprin­deri pentru a le oferi angajaților anumite consultații. Administrațiile din domeniul telecomunicațiilor se străduiesc să le creeze condiții bune angajaților, fiindcă în țară este un deficit de specialiști și ei nu doresc să-i piardă. În această ramu­ră nu au fost disponibilizări în perioada pandemiei. Toți au lucrat în regim nor­mal.

– Ce așteptări are acum lumea de la un sindicat. Dacă, înainte, do­reau să primească daruri de săr­bători, bilete la sanatoriu, acum e nevoie de mult mai mult?

– Și acum vor cadouri și bilete la sa­natoriu, dar asta e o mică parte. Salariații au nevoie de protecție juridică. Și noi am implementat în ramură polița garanției drepturilor juridice. Atunci când unui lucrător, membru de sindicat, îi sunt încălcate drepturile, el se adresează la avocatul FSCM. Acesta intervine, în caz de necesitate, în instanțele de judecată. Pentru membrii de sindicat acest servi­ciu e gratuit. Dar, în general, ne strădu­im ca problemele să fie rezolvate pașnic, purtând tratative cu conducerea și cău­tând împreună soluții, ca toată lumea să fie mulțumită. Administrația a înțeles că dacă vom promova împreună salariații, vom avea și rezultate.

– Dle Pîrgaru, acum aș vrea să aflu părerea dvs. despre viitorul sindi­catelor.

– Sindicatele au viitor, dacă acestea vor lucra în interesul salariaților membri de sindicat și îi vor convinge și pe cei rezervați să devină membri. Salariatul trebuie să simtă că are în spate o forță care îl apără atunci când el este discrimi­nat la locul de muncă, i se încalcă drep­turile. E o responsabilitate foarte mare din partea noastră.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand