21 iulie 2024
Chisinau
Social

Investițiile în serviciile de îngrijire la domiciliu: calea spre creștere

Loading
Social Investițiile în serviciile de îngrijire la domiciliu: calea spre creștere
Investițiile în serviciile de îngrijire la domiciliu: calea spre creștere
ingrijire-la-domiciliu

Foto: blidaru.net

 

Potrivit unui nou studiu făcut public la 8 martie de către Confederația Internațională a Sindi­catelor (ITUC), dacă doar șapte țări și-ar investi doi la sută din PIB, această măsură ar permite crearea a 21 de mln. de locuri de muncă și ar ajuta statele să în­frunte provocările ce țin de îmbă­trânirea populației și stagnarea economică.

 

În acest raport a fost analizat potențialul de majorare a ratei de angajare în așa– nu­mita „care economy” („economia servicii­lor de îngrijire) în Australia, Danemarca, Germania, Marea Britanie și SUA . Același raport mai demonstrează că investițiile în „care economy” reduc diferențele gender la capitolul remunerarea muncii, atenuează inechitatea generală, permit compensarea faptului că femeile nu au acces la locuri de­cente de muncă. Țările G 20 și-au propus să sporească în următorii ani cu 25 la sută nu­mărul femeilor încadrate în muncă, obiec­tiv care poate fi atins doar cu condiția unei finanțări adecvate a sectorului de îngrijire.

 

Încurajarea investițiilor în economia de îngrijire

 

În raport mai sunt evocate date despre Africa de Sud și Turcia, care arată că încu­rajarea investițiilor în economia de îngrijire nu se reduce doar la cele mai bogate state din lume.

Sharan Burrow, secretarul general al ITUC, a menționat: „Acest studiu demon­strează importanța investițiilor permanente în serviciile de îngrijire la domiciliu pentru societate, relevă că acestea pot deveni mo­torul creșterii economice și antidotul pentru impactul distructiv al austerității economice eșuate. Partea cea mai mare a poverii gene­rate de reducerea sectorului de deservire au fost nevoite s-o suporte femeile, lucru care a contribuit la scăderea veniturilor gospodări­ilor într-o perioadă când sporirea capacității de cumpărare și a cererii economice sunt vă­zute în calitate de elemente de bază pentru restabilirea prosperității globale.

Serviciile de îngrijire la domiciliu se ca­racterizează printr-o cotă înaltă a locurilor de muncă instabile și printr-o remunerare redusă, astfel fiind necesar ca salariații din acest sector să beneficieze de o protecție to­tală din partea legislației muncii în confor­mitate cu standardele internaționale”.

Economiştii de la „Women’s Budget Gro­up” au desfăşurat o modelare extinsă a im­pactului asupra ocupării forţei de muncă a investiţiilor de 2% din PIB în „infrastructura socială” a serviciilor de educaţie, sănătate şi protecţie socială. Ei au ajuns la conclu-zia că:

– acestea vor ridica gradul de ocupare ge­nerală cu 2,4-6,1%, în funcţie de ţară;

– 59%-70% a locurilor de muncă create direct vor fi ocupate de femei;

– efectul multiplicativ va ridica nivelul ge­neral al ocupării printre bărbaţi cu 1,4-4% în diverse ţări.

„Unele guverne au întreprins acţiuni pen­tru intensificarea investiţiilor în proiectele de infrastructură, pentru a stimula creşterea şi a compensa deceniile de investiţii insu­ficiente. Acum avem dovezi clare ale avan­tajelor sociale şi economice în economia de îngrijire. Guvernele ar trebui să se concen­treze asupra acestui fapt, în loc să continue politica de austeritate economică, bazată din start pe analize false”, a menţionat Sha­ran Burrow.

Datele din raport demonstrează că inves­tiţiile de 2% din valoarea PIB-ului sunt în stare să creeze:

– 13 mln. locuri de muncă în SUA;

– 3,5 mln. locuri de muncă în Japonia;

– 2 mln. locuri de muncă în Germania;

– 1,5 mln. locuri de muncă în Marea Bri­tanie;

– 1 mln. locuri de muncă în Italia;

– 600 de mii de locuri de muncă în Aus­tralia;

– 20 de mii de locuri de muncă în Dane­marca.

 

g_social

Serviciile de îngrijire la domiciliu, o sferă în care s-ar putea crea milioane de locuri de muncă

 

„Reducea serviciilor publice a avut un im­pact dublu asupra femeilor. Acestora le vine tot mai greu să-şi găsească un loc de muncă demn, în majoritatea ţărilor presiunile asu­pra investiţiilor sociale generează situaţia în care acoperirea insuficienţei serviciilor sociale cade pe umerii femeilor sub formă de muncă neplătită pentru îngrijire. Acest lucru, la rândul lui, nu le permite femeilor să se antreneze un timp şi mai îndelungat în munca plătită, fapt care destramă cana­vaua gospodăriilor şi comunităţilor. Acest studiu demonstrează clar că un tip corect de investiţii ar putea inversa această criză socială. Astfel, noi facem un apel la guverne să accepte această provocare şi să renunţe la obsesia de a face fericit doar sectorul finan­ciar. Datele obţinute în aceste şapte ţări de­monstrează un potenţial enorm de creştere şi creare a locurilor de muncă în economia de îngrijire prin toată lumea”, conchide Sha­ran Burrow.

 

ITUC

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand