1 decembrie 2021
Chisinau
Social

Investițiile în angajați constituie o prioritate pentru sindicate

Loading
Social Investițiile în angajați constituie o prioritate pentru sindicate
Investițiile în angajați constituie o prioritate pentru sindicate
Vocea poporului

Majorarea salariului minim pe economie și îmbunătățirea Legii cu privire la sistemul unitar de salariza­re în sectorul bugetar, dezvoltarea parteneriatului social, motivarea ti­nerilor specialiști, dar și a altor ca­tegorii de angajați prin salarii de­cente și condiții bune de muncă să rămână acasă sunt doar câteva dintre prioritățile pe care și le-au trasat reprezentanții din teritoriu ai Confederației Naționale a Sindicate­lor din Moldova (CSNM).

Ei s-au întrunit zilele trecute încadrul seminarului „Impactul activi-tăților reprezentanților CNSM în teritoriu asupra dezvoltării mișcării sindicale”, organizat de către Con-federație. La eveniment a partici­pat și conducerea CNSM, în frunte cu președintele Oleg Budza, vice-președinții CNSM, Sergiu Sainciuc și Petru Chiriac, șeful Departamentului protecție social-economică din ca­drul CNSM, Sergiu Iurcu, dar și alți specialiști de la Confederație.

Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și