25 iunie 2024
Chisinau
Economie

Întruniri la nivel înalt cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială

Loading
Economie Întruniri la nivel înalt cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială
Întruniri la nivel înalt cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială
reuters.com

Sindicate din Europa și Asia Centrală, inclusiv Confederația Na-țională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), au discutat și au analizat cu conducerea și reprezentanți ai Băncii Mondiale și ai Fondului Mo­netar Internațional (FMI), în cadrul unui program anual virtual de în­trevederi de nivel înalt, între 22 și 25 octombrie curent, impactul pan­demiei de coronavirus și al crizei economice asupra pieței muncii din mai multe state, consecințele aces­tora asupra lucrătorilor, precum și perspectivele economice și alte su­biecte prioritare regionale.

Lumea se confruntă cu multe nevoi urgente pentru a pune capăt pandemiei și a obține o redresare durabilă, inclusiv vaccinări echita­bile, crearea de locuri de muncă decente, investiții publice și servicii sociale și medicale de calitate. Sunt esențiale în context eforturile co­mune din partea tuturor instituțiilor pentru a sprijini dezvoltarea dura­bilă și noile reguli pentru economia globală.

„Trebuie să recunoaștem că sprijinul din partea instituțiilor fi­nanciare internaționale, cum sunt Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, precum și reluarea finanțării externe, sunt importante pentru dezvoltarea și prosperita­tea țării, deoarece asigură imple­mentarea unor măsuri eficiente de combatere a corupției, suste­nabilitatea țării și introducerea de măsuri pentru creșterea bunăstării populației. Dar acest lucru trebuie făcut în conformitate cu standarde­le internaționale de muncă”, a ac­centuat, în cadrul unei întrevederi regionale cu aceste instituții, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM.

În expunerea sa, Sergiu Sainciuc a punctat principalele preocupări ale sindicaliștilor moldoveni din ultima perioadă, cu privire la acti­vitatea Inspecției de Stat a Mun­cii, legislația în domeniul muncii, situația la capitolul dialog social, aspecte legate de protecția social-economică a lucrătorilor.

 

Sindicatele abordează pe plan internațional provocările pieței muncii pe timp de pandemie

 

Unele reforme inițiate anterior de către autorități în domeniul securității și sănătății în muncă au avut un impact negativ și au dus la încălcarea standardelor internaționale în domeniul inspecției muncii. Cu toate acestea, datorită poziției ferme a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, s-a reușit revenirea la un sistem integrat al Inspecției Muncii de Stat.

De asemenea, procesul de îmbunătățire a legislației muncii din Republica Moldova trebuie să fie bazat pe respectarea standarde­lor internaționale în domeniul muncii. În același timp, sindicaliștii consideră inadmisibile flexibilizarea și liberalizarea excesivă a legislației muncii, care ar putea duce la diminuarea drepturilor și a garanțiilor salariaților. Procesul de reformare a legislației muncii tre­buie desfășurat în cadrul dialogului social, luând în considerare atât interesele salariaților, cât și ale angajatorilor.

Cu referire la dialogul social, sperăm ca noul Guvern să schimbe în bine situația și ca în viitorul apropiat să fie reluate activitățile Co­misiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, asigurând astfel implicarea partenerilor sociali în procesul de elaborare și re­vizuire a documentelor emise de guvernare, lucru care va contribui la îmbunătățirea calității acestora și, indirect, a păcii sociale și va asigura implementarea lor, ținând cont de interesele părților.

Cât privește motivația financiară a muncii, CNSM cere, în re­petate rânduri, ca nivelul salariului minim garantat să fie majorat, astfel încât să constituie nu mai puțin de 50 la sută din salariul mediu pe economie.

În cadrul acestor activități, pe lângă prezentarea situației social-economice și problemele cu care se confruntă salariații, expuse de liderii organizațiilor sindicale, reprezentanții de la Banca Mondială și de la Fondul Monetar Internațional au prezentat mai multe ana­lize cu privire la impactul pandemiei de coronavirus la nivel global, tendințele de pe piața muncii, precum și planurile de redresare a economiilor afectate de pandemie.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand