1 iulie 2022
Chisinau
Social

Întrunirea halatelor albe. Reforma în sănătate trebuie să ușureze munca medicului de familie

Loading
Social Întrunirea halatelor albe. Reforma în sănătate trebuie să ușureze munca medicului de familie
Întrunirea halatelor albe. Reforma în sănătate trebuie să ușureze munca medicului de familie

sindicatul-sanatatea

 

Medicina primară din Republica Moldova se va realiza la standarde de calitate de nivel european. Minis­terul Sănătății lucrează, în prezent, la reforma asistenței medicale prima­re, pe care a propus-o dezbaterilor publice și care urmează să fie imple­mentată în curând. Reprezentanții Ministerului Sănătății s-au întâlnit, recent, cu medici de familie din toa­tă țara și cu conducerea Federației „Sănătatea” pentru a discuta despre noua reformă și a clarifica eventua­lele probleme care ar putea apărea sau care există deja.

 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii este dispusă să susțină această re­formă şi să vină cu experienţa pozi­tivă a altor ţări în sectorul respectiv. Potrivit specialiștilor, sistemul de sănătate trebuie să se bazeze pe trei piloni: reforma spitalicească, de supraveghere de stat a sănătăţii pu­blice şi reforma asistenţei medicale primare.

Scopul noii reforme este ca pa­cientul să beneficieze de servicii de calitate, adică oamenii să se adrese­ze cu încredere la medicul de familie, care va avea mai multe împuterniciri, iar în același timp, va acorda atenția cuvenită tuturor. În aşa mod, autori­tăţile consideră că va crește numărul cazurilor de depistare a maladiilor în fază incipientă, tratamentul va fi mai eficient, iar consecințele bolilor minimalizate. Pentru a uşura munca medicilor, ca aceştia să poată acorda mai mult timp pacienţilor, va fi im­plementat un sistem informaţional automatizat.

Potrivit statisticilor, în Republica Moldova sunt 1700 de medici de familie, dintre care doar 741 activea­ză în localitățile rurale. Vârsta me­die a unui specialist din domeniul asistenței medicale primare este de 53 de ani.

Conducerea Federației „Sănătatea” a organizat, recent, 

o întâlnire între reprezentanții Ministerului Sănătății și me­dici de familie din toată țara, pentru a le aduce la cunoștință acestora conceptul reformei medicinei primare. „Scopul în­trunirii este de a vă informa despre aceste reforme care urmează să fie înfăptuite în sistemul de sănătate. Guvernul Republicii Moldova, evident, și Ministerul Sănătății, și-au asumat angajamentul să inițieze o reformă în întreg sistemul de sănătate. De o importanță majoră este reforma medi­cinei primare. Dvs. sunteți pe „linia întâi”, dacă putem spune așa, în termeni militari, cei care contactați primii cu pacientul și cunoașteți foarte bine toate problemele din sistem. Dorim ca dumneavoastră să le transmiteți colegilor noștri schimbările care se vor face”, a menționat Aurel Popovici, președintele Federației „Sănătatea”.

„Reforma care ne așteaptă este una de amploare, care, sperăm noi, va schimba în bine situația în medicina primară. Este vor­ba de calitatea serviciilor prestate, de ac­cesul la servicii medicale. Reforma în me­dicina primară trebuie să ușureze munca medicului de familie”, a menționat Liliana Iașan, viceministră a Sănătății, prezentă la întâlnirea organizată la sindicate.

 

Numărul medicilor de familie, într-o scădere îngrijorătoare

 

Tatiana Zatâc, șefa Direcției asistență medicală primară, urgență și comunitară de la Ministerul Sănătății, a făcut o prezen­tare generală a noii reforme. Funcționara a scos în evidență principalele probleme din domeniul asistenţei medicale primare, în­tre care: situaţia alarmantă privind asigura­rea cu medici de familie, diferenţa mare de structură şi de prestare a serviciilor medi­cale în municipii şi în teritoriu, infrastructu­ra învechită a asistenţei medicale primare şi necesitatea unor investiţii substanţiale. Au fost prezentate şi rezultatele reformelor efectuate în domeniul respectiv pe parcur­sul ultimilor 20 de ani, realizările obţinute şi problemele rămase nerezolvate.

 

Indemnizația

pentru tinerii repartizați

în instituțiile medicale

din sate, majorată

 

În Republica Moldova, medicina de fami­lie este relativ tânără, în lume este însă cea mai veche specialitate medicală. Inițierea pregătirii medicilor de familie și a imple­mentării practicii medicinei de familie a în­ceput la noi în 1988. Cinci ani mai târziu, în nomenclatorul de stat al specialităților me­dicale a fost legiferată specialitatea medic generalist sau medic de familie. Iar în 2001, de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” iese prima promoție de rezidenți medici de familie. În anul 2002 s-a înregistrat un apogeu în asi­gurarea cu medici de familie în Republica Moldova. Atunci erau 2136 de medici de familie în toată țara. Apoi, numărul medi­cilor a început să scadă cu până la 60 pe an, fiind vorba de persoane care plecau din sistem. Astfel, s-a ajuns cu un minus de cir­ca 400 de medici de familie.

Una din problemele majore ale siste­mului este criza de specialiști. Pentru a-i atrage la sat pe tinerii absolvenți, Parla­mentul a adoptat, recent, o lege prin care este majorată indemnizația pentru tinerii repartizați în instituțiile medicale publice din localitățile rurale.

Astfel, medicii și farmaciștii vor primi o indemnizație în valoare de 45 de mii de lei, cu 15 mii de lei mai mare. În același timp, asistenții medicali, moașele, asistenții igieniști-epidemiologi, felcerii vor ridica o alocație de 36 de mii de lei, mai mare cu 12 mii de lei. Banii vor fi achitați în trei rate.

Ministerul Sănătății va repartiza în acest an în instituțiile medicale publice din zone­le rurale aproximativ 400 de medici, peste 700 de asistente medicale, 65 de felceri, 21 de asistenți igieniști-epidemiologi și 19 moașe. Pentru instruirea unui medic, statul cheltuiește între 250 de mii de lei și 400 de mii de lei, în funcție de specia­litate.

Majorarea indemnizației pentru tinerii specialiști reprezintă o parte dintre mă­surile întreprinse de Ministerul Sănătății în scopul asigurării instituțiilor medicale publice cu personal medical.

Amintim că, în vara anului 2016, Guver­nul a aprobat Regulamentul privind salari­zarea angajaţilor din sistemul de sănătate, care presupune remunerarea lucrătorilor medicali în baza unui nou mecanism. Deja din luna iulie anul trecut, toți angajații din instituţiile medico-sanitare publice, înca­drate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ridică salarii cu circa 20 la sută mai mari.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor