14 august 2022
Chisinau
Social

Întreprinderi cu pierderi de sute de mii de lei, dar cu şefi care primesc salarii fabuloase

Loading
Social Întreprinderi cu pierderi de sute de mii de lei, dar cu şefi care primesc salarii fabuloase
Întreprinderi cu pierderi de sute de mii de lei, dar cu şefi care primesc salarii fabuloase
salarii-fabuloase

Foto: ipress.ua

 

Situația întreprinderilor cu capital de stat este gravă, în condițiile în care indicatorii negativi cresc an de an, iar managerii acestora continuă să fie remunerați regește. Experții IDIS și TI-Moldova (Transparency In­ternational) au efectuat un studiu în acest sens și recomandă autorităților centrale să reevalueze condițiile în care este gestionat patrimoniul de stat și să elaboreze o strategie clară de dezvoltare a sectorului întreprin­derilor cu capital de stat.

 

„Există probleme serioase în gestiona­rea acestor întreprinderi. Pierderile acu­mulate de întreprinderile de stat au cres­cut de 1,5 ori, iar la societățile pe acțiuni în care statul deține pachete de acțiuni s-au dublat în anul 2015 față de 2014. Criterii­le de numire a directorilor la întreprinderi proprietate publică nu sunt transparente, iar în funcții sunt numite rude ale demni­tarilor și politicienilor. Nu putem vorbi de nici un fel de sistem de filtrare meritocra­tică a corpului managerial. Peste 400 de întreprinderi sunt total nefuncționale”, a explicat Ianina Spinei, expertă la Transpa­rency Internaţional Moldova.

 

Probleme serioase și pierderi de milioane

 

Întreprinderile statului sunt slăbite de corupție, ilegalități fiscale și transferuri suspecte de terenuri și proprietăți aflate în gestiune, dar foarte puține dintre aces­tea oferă suficiente date despre starea lor financiară și patrimonială. Transparența este un „lux” pe care aceste întreprinderi nu și-o permit. Respectiv, nu avem sufici­ente date despre numele administratori­lor, bugete, audit, fondatori, contracte de achiziții.

„Avem 400 de întreprinderi ale statu­lui care sunt nefuncţionale din lipsa mij­loacelor circulante, serviciile lor nu sunt competitive. Întrucât ele nu activează, există riscul că activele lor vor fi înstrăina­te fraudulos”, a precizat Spinei.

Veaceslav Ioniță, expert al IDIS „Viito­rul”, susține că 

statul trebuie să delimiteze foarte clar în noua lege care sunt bunuri­le supuse ori pregătite pentru privatiza­te, vândute sau gajate. În prezent există o practică vicioasă de a contracta credi­te de la băncile comerciale, iar de cele mai multe ori valoarea împrumuturilor o depășește pe cea a activelor (în prezent, datoriile contractate se cifrează la circa 15 miliarde de lei). În plus, expertul remar­că și existența unor situații de conflict de interese. Pe de o parte, un minister este responsabil de elaborarea de politici și de crearea unor condiții egale de activitate și concurență a businessului, iar pe de altă parte, tot acest minister are pretenția de a gestiona în mod corect anumite întreprin­deri de stat în domeniul său de suprave­ghere. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este Moldtelecom, dar sunt și altele, care confirmă această nefericită practică ce contravine concurenței libere, dar și spiritului de piață funcțională.

„Statul trebuie să-și stabilească o stra­tegie clară și bine gândită față de do­meniul proprietăților publice. Avem mai multe exemple în care prin intermediul unor șmecherii și mișmașuri, manage­rii de întreprinderi au reușit să distrugă de fapt întreprinderile aflate în propri­etate de stat, pricopsindu-se cu resur­se substanțiale pentru ei și familiile lor. Există temeri cu privire la deciziile de amalgare a unor întreprinderi de stat. Este incorect ca funcțiile care trebuie să le îndeplinească statul să fie reorganizate pentru că astfel se creează zona de risc, inclusiv înstrăinarea proprietății”, a con­cluzionat Veaceslav Negruța, expert la Transperency International.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor