13 iulie 2024
Chisinau
Social

Întârzieri la plata salariilor, admise în unele instituţii bugetare

Loading
Social Întârzieri la plata salariilor, admise în unele instituţii bugetare
protest-sindicate

Foto: vocea.md

 

Deşi, în ultimele luni, în sistemul de învăţământ şi în cel de sănătate au fost admise unele întârzieri le­gate de achitarea salariilor, pentru moment, problema pare a fi depă­şită. Reprezentanţii sindicatelor de ramură afirmă că dacă, de la în­ceputul acestui an, astfel de cazuri erau anunţate frecvent de angaja­ţii diferitelor instituţii, în prezent, semnale de acest gen aproape că nu mai sunt.

 

Dumitru Ivanov, preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a precizat pentru „Vocea poporului” că, la începutul acestei săptămâni, nu-şi ridicaseră încă sa­lariile pentru decembrie lucrătorii din 25 de grădiniţe, în principal, din teritorii. În cazul instituţiilor preşcolare, conform legii, res­ponsabili de salarizare sunt reprezentanţii administraţiilor publice locale, în a căror subordonare financiară se află.

De asemenea, în unele instituţii de învă­ţământ, conducătorii au asigurat deja achi­tarea salariilor şi pentru ianuarie. În cores­pundere cu prevederile normelor în vigoare, lefurile angajaţilor din sistemul de învăţă­mânt urmează să fie achitate până pe data de 19 a lunii următoare.

Totuşi, cu aproximativ o săptămână în urmă, numărul instituţiilor de învăţământ în care existau întârzieri legate de achitarea salariilor era de zece ori mai mare decât ci­fra sus-menţionată.

Şi în sistemul de ocrotire a sănătăţii, an­gajaţii şi-au ridicat deja salariile pentru de­cembrie, chiar şi pentru ianuarie, a precizat Ion Cucu, consilier principal pe probleme legate de relaţiile de muncă în cadrul Fede­raţiei Sindicale „Sănătatea”.

În caz contrar, salariaţii anunţă lide­rii sindicali, iar aceştia intervin pentru a fi soluţionată problema. Astfel de situaţii au existat recent în unele instituţii din sudul ţă­rii, iar restanţele au fost lichidate. În aceste cazuri, a fost vorba despre reţinerea banilor destinaţi salariilor în conturile bancare de către unii conducători de unităţi.

Reprezentanţii unor medii de informare în masă au relatat de curând că 

Ministerul Sănătăţii examinează, în prezent, modali­tatea de soluţionare a problemelor legate de salarizarea medicilor rezidenţi. Astfel, în premieră, în acest an, toţi rezidenţii au fost angajaţi oficial.

Cu toate acestea, peste 80 de medici re­zidenţi de la Institutul Mamei şi Copilului aşteaptă, în prezent, să primească salariile pentru ultimele patru luni ale anului trecut. Contractele lor de muncă au fost reziliate în septembrie 2015 din lipsă de bani.

Factorii de răspundere afirmă că medi­cii rezidenţi au rămas fără lefuri din cauza că legislaţia nu a reglementat până acum condiţiile de angajare a acestora. Mai mult, Compania Națională de Asigurări în Medi­cină nu ar fi reușit să transfere la timp banii destinaţi pentru plata salariilor.

Deputata Valentina Stratan a declarat că reprezentanţii CNAM ar fi dat asigurări că mijloacele financiare necesare în acest scop ar fi fost prevăzute în fondul de rezervă şi urmau să fie încheiate contracte adiţiona­le pentru a fi transferaţi aceşti bani. A fost necesar să fie exercitate presiuni asupra CNAM, iar în consecinţă, unele instituţii au primit banii abia în decembrie, a afirmat Va­lentina Stratan.

De menţionat că, în 2016, din fondul de rezervă al CNAM urmează a fi alocate 36 de milioane de lei pentru salariile medicilor rezidenţi. Aproximativ 600 de medici rezi­denţi, din totalul de 1400, au fost angajați oficial anul trecut.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand