21 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Institutul Muncii a prezentat activitatea de evaluare a unui proiect de instruire

Loading
Fără categorie Institutul Muncii a prezentat activitatea de evaluare a unui proiect de instruire
Institutul Muncii a prezentat activitatea de evaluare a unui proiect de instruire
institutul-muncii

Foto: vocea.md

Recent, în incinta Institutului Muncii a avut loc activitatea de eva­luare a Proiectului de instruire “Managementul de proiect”, aprobat şi finanţat de CNSM, şi desfăşurat de IM în perioada septembrie 2013 – fe­bruarie 2014. În cadrul activităţii nominalizate, cursanţii au prezentat proiectele de grup elaborate în perioada instruirii, care au fost evaluate de o comisie compusă din reprezentanţi ai CNSM şi IM.

 

Proiectul de instruire ,,Managementul de proiect” a fost un Proiect-pilot şi a avut drept scop pregătirea unui contingent de 15 manageri de proiecte capabili să întoc­mească cereri de finanţare pentru diferiţi donatori şi să gestioneze proiecte susţinu­te de finanţatorii locali şi internaţionali.

 

Probleme importante, soluționate prin proiecte

 

Directorul general al Institutului Mun­cii, Vsevolod Barbăneagră, ne-a mărtu­risit că ideea acestui proiect s-a născut dintr-o necesitate vitală pentru organiza­rea şi desfăşurarea activităţilor sindicale. ,,Toată lumea contemporană soluţionează problemele prin intermediul proiectelor. Nu mai e o noutate, nu ştiu însă de ce noi am rămas cu mult în urmă la acest capi­tol. Acest proiect, ca oricare altul, are şi avantaje, dar şi cusururi. Avantajul e că am obţinut 11 persoane capabile să ela­boreze proiecte şi să le implementeze, dar şi trei proiecte viabile, ce e drept, cu mici rectificări. Din păcate, există și o lacună, ce vine din partea structurilor sindicale de ramură, care nu au beneficiat posibilita­tea de pregătire a specialiştilor”, a punctat Barbăneagră. În cadrul activităţii de eva­luare, au fost prezentate trei concepte de proiecte din diferite domenii, cum ar fi:

– „Sporirea controlului obştesc din par­tea sindicatelor asupra respectării legisla­ţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”;
– „Diminuarea impactului privatizării asupra situaţiei social-economice a sala­riaţilor din unităţile economice pasibile privatizării”;
– „Ocuparea informală în sectorul agrar şi rolul sindicatelor în diminuarea acestui flagel”.

Proiectele enumerate urmează a fi rec­tificate în conformitate cu propunerile parvenite de la membrii comisiei de eva­luare, analizate de centrele sindicale din care provin autorii şi înaintate donatorilor spre finanţare.

 

Oameni capabili, care pot atrage bani

 

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, prezent la evaluare, a ţinut să sublinieze că ,,acest tip de instruire este unul nou pentru instituţia sindicală. Având specia­lişti în elaborarea proiectelor, noi putem să atragem surse financiare în diferite do­menii de activitate sindicală. Astăzi ne-au fost prezentate trei proiecte, care nu doar au dreptul la viaţă, dar care ne determină, ca structurii sindicale, să ne implicăm în soluţionarea lor.

Sursele CNSM sunt insuficiente pentru toate activităţile sindicale ce stau la ordi­nea zilei, de aceea ideea instruirii specia­liştilor în scrierea proiectelor, care ar atra­ge astfel mijloace financiare externe vor soluţiona o parte din problemele cu care ne confruntăm. Consider că toate trei pro­iecte propuse sunt reuşite, din punct de vedere al actualităţii temei şi al impactului pe care îl vor avea odată implementate”.

Participanţii la activitatea de evalua­re au menţionat că rezultatele se dato­rează în mare parte formatorului Vasile Cioaric, care, la rândul său, consideră că ,,participanții au fost motivaţi, interesaţi de subiect. Mă bucur că oamenii au dove­dit că sunt gata să înveţe, să pună în prac­tică cunoştinţele pe care le-au asimilat”.

Directorul Direcţiei educaţie şi cerce­tare din cadrul Institutului Muncii, Do­rin Suruceanu, care s-a numărat printre participanţii la acest proiect, a menţio­nat următoarele: ,,Am decis să fac parte din echipă cursanţilor din două motive. În primul rând, fiindcă a fost un Proiect nou, ambiţios pentru IM ca și conţinut, ca formă de instruire. Şi al doilea motiv – IM îşi desfăşoară activitatea educaţională anume prin atragerea surselor externe de finanţare”.

„Acest proiect a însemnat o experiență nouă pentru mine și anume controlul obștesc din partea sindicatelor asupra res­pectării legislației în domeniul securității și sănătății în muncă. Am făcut parte dintr-o echipă organizată și motivată, iar acest lucru nu a făcut decât ca astăzi să ne bucurăm împreună de rezultatele obținute”, a menționat Vasile Siloci, par­ticipant la proiect

În finalul activităţii, fiecare participant a primit certificatul de absolvire a cursului „Managementul de proiect”.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi