22 iulie 2024
Chisinau
Social

Instituţiile de învăţământ profesional tehnic vor fi finanţate după o nouă formulă

Loading
Social Instituţiile de învăţământ profesional tehnic vor fi finanţate după o nouă formulă
Instituţiile de învăţământ profesional tehnic vor fi finanţate după o nouă formulă

scoli-profesionale

 

Şcolile profesionale, colegiile şi centrele de excelenţă din Republica Moldova vor fi finanţate, începând cu anul de învăţământ 2016-2017, în funcţie de numărul de elevi care sunt instruiţi în aceste instituţii şi de costul de program de studiu.

 

Potrivit noii formule de finanţare în învă­ţământul profesional tehnic, adoptate recent de Guvernul de la Chişinău, alocările finan­ciare vor fi diferite, în funcţie de cheltuieli­le programelor de studiu şi de specificul de instruire al meseriilor şi specialităţilor. Res­ponsabili de la Ministerul Educaţiei susţin că aceasta vine să eficientizeze cheltuielile în sistem și să sporească calitatea instrui­rii viitorilor specialiști, în corespundere cu necesitățile pieței muncii.

Noua formulă de finanțare, care a fost elaborată cu asistența experților naționali și internaționali, are la bază practica țărilor europene, axându-se pe două principii de bază: finanțarea per număr de elevi și per cost de program de studiu.

Până în prezent, alocările financiare aveau loc la solicitarea instituțiilor de învățământ, în baza bugetelor din anii precedenți, fără a exista neapărat o justificare transparentă și argumentată în acest sens.

În continuare, Ministerul Educației, îm­preună cu Ministerul Culturii, cel al Sănătă­ţii, al Agriculturii şi Industriei Alimentare, urmează să aplice o rată unică de finanțare per elev – rata națională de finanțare, ce in­clude toate cheltuielile aferente procesului de instruire a unui elev, inclusiv salarizarea, materialele didactice, practica de producție, echipamentele și altele.

Adițional, instituțiile vor primi bani pe li­nii de cheltuieli separate, ce nu fac parte din rata de finanţare, cum ar fi cele de cazare în cămin, burse, susținerea copiilor orfani, in­vestiţii capitale, activităţi specifice centrelor de excelenţă.

 

Specificul de instruire

 

Potrivit responsabililor în domeniu, noul mecanism de finanțare va stimula compe­titivitatea instituțiilor de învățământ, încu­rajând diversificarea surselor de finanţare prin dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici și promovarea meseriilor noi so­licitate pe piața muncii. Astfel, Ministerul Educației va putea co-finanţa dintr-un fond special de competitivitate instituțiile care vor iniția proiecte cu agenții economici și va stimula introducerea meseriilor noi la solici­tarea angajatorilor.

În paralel, mecanismul de finanțare va descuraja abandonul școlar, prin reducerea finanțării pentru instituţiile care înregistrea­ză un nivel înalt de abandon al studiilor.

Ministerul Educaţiei susţine că mecanis­mul de finanțare conține 

elemente de bună practică ale țărilor europene, inclusiv Marea Britanie, Danemarca și Olanda.

Noua formulă de finanțare a fost elabo­rată și testată timp de un an și jumătate în opt instituții de învățământ, cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică al Uniunii Europene.

 

Mulțumiţi şi nu prea

 

Acest proiect a fost implementat până acum şi la Centrul de Excelenţă în Construc­ţii. Directorul adjunct al instituţiei, Lucia Ţurcanu, are doar cuvinte de laudă a noii formule de finanţare, rezerve are doar la capitolul… transfer de bani. Chiar dacă anul trecut urmau să fie finanţaţi după noua for­mulă, nu au văzut nici un bănuţ până acum.

,,Este foarte bună această formulă de fi­nanţate, dacă s-ar fi implementat. Noi nu am văzut nici un bănuţ transferat după această formulă. Până la Anul Nou ni s-a spus să mergem după vechea formulă, iar după… tot aşa am mers. A fost o finanţare doar pe hâr­tie. Pe noi această formulă ne avantajează, pentru că avem un nume, avem şi mulţi elevi care solicită să studieze la noi, iar aceşti bani ne vor avantaja, pentru că îi vom utiliza în procurarea de utilaje, material didactic pen­tru instruire şi la remunerarea mai bună a profesorilor. În plus, va crea şi o competiţie, va stimula instituţiile de învăţământ profe­sional tehnic să fie şi mai bune pentru ca ti­nerii să aleagă să vină la ele pentru a-şi con­tinua studiile. Fiecare instituţie se va „lupta” practic pentru fiecare elev şi o să propună astfel şi calitate”, a spus pentru „Vocea po­porului” directorul adjunct al Centrului de Excelenţă în Construcţii, Lucia Ţurcanu.

Noua formulă de finanţare este susţinută şi de către directorul Şcolii profesionale nr.3 din Chişinău, Iurie Raşculiov. „Este foarte bună această formulă de finanţare, dar să fie nu doar pe hârtie. Fiecare instituţie de în­văţământ, specialitate are specificul său în finanţare. Unele solicită cheltuieli mai puţi­ne, altele mai multe, dar eu zic că ceea ce se propune este bine. Rămâne acum deja să se verifice ca unele instituţii de învăţământ să nu facă mişmaşuri – să fie înscrişi în liste 120 de elevi, dar real să studieze 70. Respec­tiv, ei vor cere finanţare pentru 120. Sunt în domeniu de foarte mulţi ani şi ştiu că de multe ori, când mergeam cu verificări în te­ritoriu, întâlneam o asemenea situaţie. În instituţiile de învăţământ din capitală sunt concentraţi mai mulţi elevi, dar în teritoriu mai puţini şi, pentru a supravieţui, să nu se recurgă la alte tertipuri. Trebuie să fie un control mai riguros din partea Ministerului Educaţiei”, susţine Iurie Raşculiov.

Această formulă de finanţare este sus­ţinută şi de către sindicatele din domeniu.  Preşedintele Federaţiei Sindicale a Educa­ţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, Du­mitru Ivanov, ne-a spus că susţine această formulă de finanţare, dacă într-adevăr are intenţii nobile. ,,Dacă se face cu intenţii frumoase, nu am decât să susţin cu ambele mâini aceste modificări. Guvernarea trebuie să înţeleagă că învăţământul este prioritar şi trebuie să susţină reformele care dau roade în domeniu”, a declarat Dumitru Ivanov.

Aplicarea noului mecanism de finanțare este o condiție obligatorie pentru obținerea unei sume de 2,4 milioane de euro din par­tea Uniunii Europene, în cadrul Programu­lui de Suport Bugetar. Aceasta este o preve­dere a reformei învățământului profesional tehnic, desfășurată de Ministerul Educației cu sprijinul UE, care are drept scop mo­dernizarea educației profesional tehnice și apropierea acesteia de necesitățile economi­ei naționale.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand