20 ianuarie 2021
Chisinau
Fără categorie

Instanţe specializate în litigiile de muncă

Loading
Fără categorie Instanţe specializate în litigiile de muncă
Instanţe specializate în litigiile de muncă

budza-candu

 

Reprezentanţii sindicate­lor le solicită parlamen­tarilor moldoveni să constituie un grup de lucru pentru elaborarea amen­damentelor legislative necesare în scopul insti­tuirii unor instanţe de judecată specializate în soluţionarea litigiilor de muncă.

 

Un demers a fost aprobat în acest scop în cadrul celei mai recente şedinţe a Comitetului Confederal al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Mol­dova.

În demers se spune că, în cadrul unei recente conferinţe desfăşurate la Chişinău, la care au participat experţi naţionali şi străini, au fost aduse mai multe argumente în favoarea eficienţei şi beneficiilor legate de consti­tuirea unor astfel de instanţe, în corespundere cu practica euro­peană.

La acest eveniment a fost prezentat şi un studiu privind necesitatea în ceea ce priveşte constituirea în ţara noastră a unor instanţe specializate. Stu­diul conţine, printre altele, un şir de recomandări pe termen scurt, mediu şi lung, care se re­feră la încurajarea formelor de soluţionare prealabilă a litigiilor de muncă, specializarea ma­gistraţilor, optimizarea hărţii instanţelor de judecată. Autorii studiului mai recomandă să fie create complete specializate în soluţionarea litigiilor de muncă, a conflictelor colective, a pro­blemelor de protecţie socială şi a familiei etc.

Prin intermediul aceluiaşi demers, sindicaliştii solicită ca din grupul de lucru sus-menţi­onat să facă parte specialişti ai autorităţilor competente în ma­terie, reprezentanţi ai partene­rilor sociali – guvern, sindicate, patronat, dar şi experţi din me­diul academic.

Reprezentanţii CNSM îşi ara­tă disponibilitatea de a prezenta membrilor grupului de lucru, în caz de necesitate, suport infor­maţional suplimentar, inclusiv materialele studiului menţionat mai sus.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com