7 martie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Inspecţia Muncii. Pledează pentru existenţa unui sistem integrat al inspecţiei muncii

Loading
Cetăţeanul şi legea Inspecţia Muncii. Pledează pentru existenţa unui sistem integrat al inspecţiei muncii
Inspecţia Muncii. Pledează pentru existenţa unui sistem integrat al inspecţiei muncii
smartmove.us

CNSM a pledat întotdeauna pen­tru existenţa în ţara noastră a unui sistem integrat al inspecției mun­cii. Acesta ar putea fi creat doar atunci când autorităţile statului vor respecta cu stricteţe preve­derile tratatelor internaţionale în această materie, în special, ale convenţiilor Organizaţiei Interna­ţionale a Muncii la care ţara noas­tră este parte.

  Inspecţia Muncii. Pledează pentru existenţa unui sistem integrat al inspecţiei muncii

Elena CARCHILAN

șefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 

Situaţia din acest domeniu a cunoscut o agravare neaşteptată în 2016, odată cu instituirea moratoriului asupra controlului de stat pe o perioadă de şase luni. A urmat reforma instituţiilor de control, fenomen care presupune mai degrabă un proces de schimbare în bine, care să răspundă provocărilor și exigențelor din domeniul securității și sănătății în muncă.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și