22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Independente în activitatea lor. Parteneriatul social în sfera muncii

Loading
Cetăţeanul şi legea Independente în activitatea lor. Parteneriatul social în sfera muncii
Independente în activitatea lor. Parteneriatul social în sfera muncii
kidinthebackground.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 (22) 23 76 39 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Independente în activitatea lor

 

Salariații de la întreprinderea noastră au creat o organizație sindicală primară. Drept motiv pentru aceasta a servit cal­cularea incorectă a salariului, restanțele la plata acestuia de mai mult de patru luni, condițiile mizerabile de muncă etc. Urmează să decidem la ce sindicat de ramură vom ade­ra, dar angajatorul spune că nu va permite acest lucru. Din câte ştiu, angajatorul nu are asemenea drepturi. Cum am putea să ne apărăm în acest caz?

Vasile Ciotul, Bălţi

 

Da, angajatorul nu are asemenea drepturi. Este bine de știut ur­mătoarele. Sindicatele în activitatea lor sunt independente. Or, in­dependenţa activităţii sindicatelor constituie o garanţie juridică şi se stabileşte prin lege. Potrivit art. 5 din Legea sindicatelor, acestea sunt independente faţă de autorităţile publice de toate nivelurile, faţă de partidele politice, de asociaţiile obşteşti, patroni (angajatori) şi asociaţiile acestora, nu sunt supuse controlului lor şi nu li se sub­ordonează. Mai mult decât atât, legislaţia interzice orice amestec de natură să limiteze drepturile sindicatelor sau să împiedice realizarea acestora.

Independenţa sindicatelor înseamnă că ele sunt egale în drepturi şi pot să colaboreze cu orice centru sindical, inclusiv cu organizaţii sindicale internaţionale.

 

Parteneriatul social în sfera muncii

 

Aș vrea să aflu ce înseamnă Consiliul Economic și dacă acesta face parte sau nu din structurile parteneriatului so­cial?

Anatol Oțel, Chișinău

 

Consiliul Economic este un organ consultativ pe lângă prim-mi­nistru, creat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 631 din 22.08.2011. Acesta nu face parte din organele parteneriatului social. Consiliul Economic sau, mai bine spus, ședințele acestuia, sunt prezidate de premier. Misiunea acestuia este de a facilita di­alogul între reprezentanţii comunităţii de afaceri şi formatorii de politici în vederea dezvoltării unui climat social-economic favorabil   mediului și investiţiilor.

Pentru realizarea acestei misiuni, Consiliul exercită mai multe funcții, inclusiv: oferirea de expertiză Guvernului din partea mediu­lui de afaceri în elaborarea politicilor publice din domeniile eco­nomic, bugetar-fiscal, al comerţului etc; monitorizarea şi evaluarea impactului implementării politicilor publice vizate etc.

Parteneriatul social în sfera muncii, potrivit art. 15 din Codul muncii, reprezintă un sistem de raporturi stabilite între salariaţi (re­prezentanţii salariaţilor), angajatori (reprezentanţii angajatorilor) şi autorităţile publice respective în procesul determinării şi realizării drepturilor şi intereselor sociale şi economice ale părţilor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand