30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Indemnizaţiile pentru creşterea gemenilor. Servicii de intermediere pentru găsirea unui loc de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Indemnizaţiile pentru creşterea gemenilor. Servicii de intermediere pentru găsirea unui loc de muncă
Indemnizaţiile pentru creşterea gemenilor. Servicii de intermediere pentru găsirea unui loc de muncă
mamanatural.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 22 23 76 39 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Indemnizaţiile pentru creşterea gemenilor

 

Cum se stabilește indemnizația lunară pentru creșterea co­piilor gemeni, dacă sunt angajată la două întreprinderi?

Elena Rotaru, Chișinău

 

Persoana asigurată care se află în concediul pentru îngrijirea co­pilului, potrivit art. 18 din Legea privind indemnizaţiile pentru inca­pacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din  22.07.2004, la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului de la data acordării concediului şi până la vârsta de trei ani a copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începând de la data ultimei acordări a concediului.

În cazul copiilor gemeni sau în al mai multor copii în vârstă de până la trei ani, de dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: concomitent ambii părinţi sau conco­mitent două persoane asigurate care îngrijesc nemijlocit de copii. În asemenea caz, fiecare asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie/ indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie.

 

Servicii de intermediere pentru găsirea unui loc de muncă

 

Doresc să aflu în ce constă serviciile de intermediere pen­tru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și dacă acestea trebuie plătite sau nu?

Vladimir Codreanu, Bălți

 

Serviciile de intermediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu sunt cu plată. Ele sunt acordate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă  şi constau în:

a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocu­pare a lor prin publicare sau afişare, prin organizare de târguri ale locurilor de muncă;

b) intermediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin inter­mediul tehnicii de calcul;

c) preselecţie a candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile şi intere­sele acestora.

Potrivit art. 17 alin. (5) din Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nr. 102-XV din 13.03.2003, de servicii de intermediere gratuite bene­ficiază, la cerere, şi persoanele încadrate care doresc să-şi schimbe locul de muncă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand