24 iulie 2024
Chisinau
Social

Indemnizații lunare mai mari pentru întreținerea copiilor

Loading
Social Indemnizații lunare mai mari pentru întreținerea copiilor
Indemnizații lunare mai mari pentru întreținerea copiilor
copii-parinti

Foto: huffpost.com

 

Indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului până la vârsta de 1,5 ani (în cazul persoanelor neasigurate) şi cuantumul minim al indem­nizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de trei ani (în cazul persoanelor asigurate) se majorează cu 100 de lei şi va constitui 540 de lei. O decizie în acest sens a fost adoptată recent de către Cabinetul de Miniștri. De asemenea, cuantumul indemnizaţiei acordate pentru fieca­re copil adoptat sau aflat sub tutelă/curatelă va creşte cu 100 de lei şi va constitui 800 de lei lunar.

 

„În calitatea mea de președintă a Consi­liului de Femei al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, m-am bucu­rat foarte mult când s-au făcut modificări la aceste legi. Dar cred că este încă puțin. Consiliul de Femei și-a dorit foarte mult și a negociat cu Guvernul ca să fie majorată și indemnizația unică la naștere. Se vede că, din lipsă de mijloace financiare, aceas­tă indemnizație anul curent nu s-a majorat. Să sperăm că la anul se va redresa situația economică din țară și indemnizația se va majora simțitor”, a spus, pentru „Vocea po­porului”, președinta Consiliului de Femei al CNSM, Liuba Rotaru.

Potrivit acesteia, Consiliul de Femei și-a dorit să fie majorat și cuantumul indem-nizației lunare pentru mamele asigurate. A fost majorat plafonul de jos, iar indem-nizația minimă pentru mamele asigurate va fi nu mai mică de 540 de lei. „În rest, totul a rămas la nivelul de 30% din baza de calcul de 12 luni. Este bine, dar doar astăzi, pentru mamele care au un salariu decent. Pentru cele care muncesc în sfera bugetară, această indemnizație, vă dați seama, nici pe departe nu acoperă minimumul necesar”, a mai spus Liuba Rotaru.

 

Fără salarii în plic

 

Potrivit acesteia, o problemă ar fi și sa­lariile în plic pe care le primesc aceste mă­mici la locul de muncă. „Acestea ar trebui să fie foarte atente cum se angajează, care este legalitatea contractului de muncă pe care îl semnează. Pentru stabilirea acestor indemnizații, se ia doar partea salariului care este impozitat. Și dacă a fost impozitat un salariu mai mic, respectiv, se calculează din acesta și au de pierdut. Aici văd rolul sindicatelor pentru a contribui la micșorarea acelui procent al economiei subterane. Tre­buie să li se explice oamenilor care sunt efectele economiei subterane. Ei spun că îi interesează ce primesc azi, nu se gândesc că mâine poate apărea un risc și atunci rămân fără asigurare”, a mai spus președinta Con­siliului de Femei de la CNSM.

 

Lucrul cu agenții economici

 

O problemă aparte o constituie și agenții economici iresponsabili, cei care nu achită la timp contribuțiile. „Sunt acei agenți eco­nomici care angajează salariați care sunt remunerați cu un salariu de pe două liste. Ei trebuie puși la respect. Codul contravențional trebuie modificat și să fie înăsprite amenzi­le pentru aceștia, dar și pentru acei care nu își onorează obligațiile și nu prezintă la timp declarațiile persoanelor asigurate”, a mai spus Liuba Rotaru.

Mijloacele financiare necesare acestor majorări sunt prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul curent și intră în vigoare la 

1 august 2016.

Costul majorării indemnizaţiilor de acest tip este de peste șase milioane de lei în acest an.

Măsurile respective urmăresc promova­rea politicilor de susţinere a familiilor cu copii și corespund prevederilor Programu­lui de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2016-2018, dar şi obli­gaţiilor asumate în cadrul Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acor­dului de Asociere Republica Moldova – Uni­unea Europeană.

 

Majorări și pentru distincții

 

De asemenea, începând cu 1 iulie anul curent, a fost majorat și cuantumul alocației nominale pentru persoanele care au obținut titluri onorifice și pentru cele decorate cu medalii – 50 de lei, față de 25, cât a fost anterior. Totodată, și pentru persoanele de­corate cu ordine, cu excepția celor decorate cu „Ordinul Republicii”, Ordinul „Ștefan cel Mare” și cu „Slava Muncii” de clasele I, II, III și persoanelor care dețin titlul de Erou al Muncii Socialiste se adaugă 100 de lei. Ante­rior, aceștia au primit 50 de lei. De o majo­rare cu 50 de lei au beneficiat și persoanele care au obținut titluri onorifice, cele decora­te cu medalii și ordine, care vor primi 100 de lei, față de 50 cât a fost până acum.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand