20 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Indemnizația pentru concediul medical vs. concedierea. Sindicatele, promotor al convențiilor OIM

Loading
Cetăţeanul şi legea Indemnizația pentru concediul medical vs. concedierea. Sindicatele, promotor al convențiilor OIM
Indemnizația pentru concediul medical vs. concedierea. Sindicatele, promotor al convențiilor OIM
uffieldhealthcareers.com
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Indemnizația pentru concediul medical vs. concedierea

 

Am fost angajată pe o perioadă nedeterminată. Vreau să aflu dacă am dreptul la indemnizația pentru concediul medical care a continuat și după concediere?

Eleonora Florea, Cahul

 

Concedierea salariatului în unele cazuri, de exemplu, în cele indicate în alin. (2) al art. 86 din Codul muncii, nu se admite. Plata indemnizației pentru concediul medical care continuă după concedierea salariatului depinde de motivul concedierii.

Și anume. În cazul persoanei angajate pe o perioadă nedetermi­nată, dreptul la indemnizație pentru concediul medical început până la data concedierii, dar care continuă și după concediere, se menține după concediere, dacă calitatea de asigurat este pierdută din motive ce nu i se pot imputa angajatului (art.86 alin. (1) lit.b), c), d), f), x) și y) din Codul muncii), fapt confirmat în temeiul ordinului angajatorului.

Aceste cazuri constituie următoarele motive de concediere: lichida­rea unității; reducerea numărului sau a statelor de personal; constata­rea faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate; schimbarea proprietarului unității (în privința conducătorului unității, a adjuncților săi, a contabilului-șef); refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă, din motive de sănătate, sau în altă localitate, în legătură cu mutarea unității.

 

Sindicatele, promotor al convențiilor OIM

 

Guvernul Republicii Moldova anual prezintă Organizației Internaționale a Muncii anumite rapoarte cu privire la apli­carea convențiilor ratificate de țara noastră. Vreau să aflu care este rolul sindicatelor în elaborarea acestor rapoarte?

Constantin Martânenco, Chișinău

 

Condițiile de elaborare a rapoartelor Guvernului țării cu privire la aplicarea convențiilor ratificate sunt determinate de Organizația Internațională a Muncii (OIM). Rolul principal al sindicatelor, în acest sens, este de a participa în cadrul mecanismului de supraveghere, care prevede că rapoartele transmise de Guvern urmează a fi aduse la cunoștința sindicatelor. De regulă, la examinarea acestor rapoarte, sindicatele atrag atenția asupra discrepanțelor sau aspectelor nepo­trivite ce țin de aplicarea Convențiilor și expediază comentariile lor Comitetului de experți de la OIM privind aplicarea convențiilor și reco­mandărilor. Comitetul atrage deseori atenția guvernelor asupra rolului important al sindicatelor în partea ce ține de aplicarea Convențiilor. Observațiile sindicatelor, în acest sens, sunt examinate de Comitet cu constatări și propuneri concrete către autoritățile de resort în vederea asigurării implementării și respectării Convențiilor ratificate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand