16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Indemnizaţia încorporării în serviciul militar. Întreruperea concediului pentru îngrijirea copilului.

Loading
Cetăţeanul şi legea Indemnizaţia încorporării în serviciul militar. Întreruperea concediului pentru îngrijirea copilului.
Indemnizaţia încorporării în serviciul militar. Întreruperea concediului pentru îngrijirea copilului.
serviciu-militar

Foto: ziarulnational.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Indemnizaţia achitată în cazul încorporării în serviciul militar

 

guestion

În cazul încorporării în serviciul militar, angajatorul plătește sau nu o indemnizație de eliberare?

 

Eugen Carp, Ungheni

 

Salariaţii al căror contract individual de muncă a fost suspen­dat în legătură cu încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil (art. 76 lit. e) din Codul muncii), beneficiază de o indemnizaţie echivalen­tă cu un salariu mediu pe două săptămâni (art. 186, alin. (3) din Codul muncii).

În contractul colectiv sau în cel individual de muncă pot fi pre­văzute şi alte cuantumuri de plată a indemnizaţiei de eliberare din serviciu.

 

Întreruperea concediului pentru îngrijirea copilului, un drept al salariatului

 

guestion

Actualmente mă aflu în concediu parțial plătit pentru în­grijirea copilului. Vreau să știu dacă pot să ies la serviciu înainte de expirarea acestui concediu?

 

Ilona Cumpănă, Chișinău

 

Potrivit art. 124, alin. (2) din Codul muncii, în baza unei cereri scrise, persoanelor care beneficiază de concediu de maternitate, după expirarea acestuia, li se acordă un concediu parţial plătit pen­tru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani, cu achitarea in­demnizaţiei din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului, în temeiul alin. (3) din articolul sus-menționat, poate fi folosit integral sau pe părţi în orice timp, până când copilul va împlini vârsta de trei ani. Cu alte cuvinte, persoana care se află în concediul parțial plătit de sine stătător decide necesitatea întreruperii lui și, după caz, să revină la serviciu sau în câte părți poate să-și folosească acest con­cediu.

Or, în cazul în care salariatul a decis să întrerupă concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de trei ani și să revină la serviciu, acesta constituie un drept al salaria­tului și nu poate fi lezat sau respins de către angajator. Salariatul în cazul dat aduce doar la cunoștința angajatorului despre acest fapt.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand