30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Indemnizația de eliberare din serviciu. Vechimea în muncă întreruptă. Angajarea concomitentă

Loading
Cetăţeanul şi legea Indemnizația de eliberare din serviciu. Vechimea în muncă întreruptă. Angajarea concomitentă

 

 

legislatie

Foto: enational.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Indemnizația de eliberare din serviciu, garanție juridică pentru toți salariații

 

guestion

Întreprinderea individuală trebuie sau nu să plăteas­că indemnizația de eliberare din serviciu în cazul re­ducerii funcției unui salariat care este și pensionar?

 

Vera Leonov, Bălți

 

Potrivit art. 186 din Codul muncii, salariaţilor concediaţi în le­gătură cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unita­te, li se garantează plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea însumată a unui salariu mediu săptămânal pen­tru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decât un salariu mediu lunar.

Art. 1 din Codul muncii definește noțiunea de unitate, ca între­prindere, instituţie sau organizaţie cu statut de persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de subordonarea departamentală sau apartenenţa ramurală.

Prin urmare, indemnizația de eliberare constituie o garanție ju­ridică, pentru toți salariații, inclusiv pentru salariații–pensionari angajați la întreprinderile individuale. Cuantumul și condițiile de plată a indemnizației de eliberare sunt determinate de art. 186 din Codul muncii.

 

Indemnizaţia de eliberare vs. vechimea în muncă întreruptă

 

guestion

Cum le este achitată indemnizaţia de eliberare din serviciu salariaţilor care au avut întrerupere în vechi­mea în muncă?

 

Ion Iacobaș, Cahul

 

Potrivit art. 186, alin. (1), lit. a) din Codul muncii, salariaţilor concediaţi în legătură cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art. 86 alin. (1) lit. c)) li se garantează, pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu ega­lă cu mărimea însumată a unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decât un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de mun­că cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior (art. 81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate. Astfel, dacă contractul individual de muncă a încetat în temeiurile indicate în art. 81 din Codul muncii, la calcularea indemnizaţiei de eliberare din serviciu în legătură cu reducerea numărului ori a statelor de personal, se vor lua în calcul doar anii lucraţi după ultima reangajare în funcţie.

 

Angajarea concomitentă la mai multe locuri de muncă

 

guestion

Este permisă angajarea concomitentă la două locuri de muncă în mod oficial?

 

Vladimir Cunici, Chișinău

 

Salariatul, potrivit art. 56, alin. (2) din Codul muncii, are drep­tul să încheie contract individual de muncă concomitent și cu alți angajatori (munca prin cumul), dacă acest lucru nu este interzis de legislația în vigoare. În acest sens, art. 269 din Codul mun­cii stabilește că angajatorii, de comun acord cu reprezentanții salariaților, pot prevedea anumite restricții la prestarea muncii prin cumul numai pentru salariații cu anumite profesii, specialități și funcții, cu condiții și regim de muncă deosebite, a căror muncă prin cumul ar putea pune în pericol sănătatea sau securitatea pro­cesului de producție.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand